Tasavvufi Sapkınlıklar

ŞEYHİMİN BİR BİLDİĞİ VARDIR’ DİYEREK, ŞER’İ ŞERÎFE UYMAYAN DAVRANIŞLARI GÖRMEZDEN GELMEK UYGUN MUDUR?

Ülkemizde Müslümanların içerisine düştüğü ve İslâmî terakkîye mâni olan en önemli hastalıklardan bir tanesi de Müslümanların peşlerinden gittikleri liderleri ve şeyhleri için Benim şeyhim ve liderim ne yaparsa doğrudur, o yanlış yapmaz, onun bir bildiği vardır. anlayışıdır. Bu yanlış anlayışa karşı Muhterem Ömer Muhammed Öztürk bir sohbetinde şunları söylemiştir:

“Eğer peşinden gittiğin zâtın söylediği söz, fiil ve davranışları; Resûlullah (s.a.v)’a uyuyorsa doğru, uymuyorsa yanlıştır.
‘Benim şeyhim, önderim, ağabeyim çok büyük bir zâttır. Bir bildiği vardır. Ma’nen çok büyüktür, şöyle kerâmetleri görülmüştür, işte şunun için yapmıştır.’
gibi zorlama yorumlara girmeden söylenecek tek söz: “Bizim için tek bir ölçü ve dünya-âhiret kurtuluş reçetesi vardır; o da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Şerîat-ı Garrâ-i Muhammediyesi’dir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in sünnetine uyan her şey doğrudur, haktır, gerçektir. O (s.a.v.)’na uymayan her şey de her ne sebeple yapılırsa yapılsın yanlıştır, bâtıldır. Müslüman, karşısına gelen hâdiseyi, sünnet aynasına tutacak. Eğer orada yer buluyor, o aynaya uyuyor ise alacak, uymuyorsa kabûl etmeyecek, reddedecektir.”

Bu konuda Ahmed er-Rufai (k.s.) de şöyle buyurmuştur: Efendiler! Mânevî derece ve mertebeleri iyi belleyiniz, öğreniniz. Aşırılıktan, taşkınlıktan kaçınınız. Herkesi kendi makamında tutunuz; insanların en faziletlisi, şereflisi peygamberlerdir. Salat-ü selam onlara olsun. Peygamberlerin de en üstünü, Nebîmiz Hz. Muhammed sallallahualleyhi ve sellemdir. (Peygamberlerden) sonra da yaratıkların en meziyyetlileri onun yakınları ve sahâbeleridir. Sonra da, çağların en hayırlılarından birinde yaşamış olan tâbiînlerdir. Bu hususta özet (olarak bileceğiniz) budur. Kur’ân ve sünnete sarılınız. Kendi görüşünüze itibar etmeyiniz. Helak olanlar, perişan olanlar, kendi görüşlerine uymaları sebebiyle helak olmuşlardır.

(Hak Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar, MİSVAK NEŞRİYAT, İstanbul, 2014)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

“Tasavvufi Sapkınlıklar” üzerine 2 yorum.

  1. İslamiyet dünyada tek hak ve gerçek dindir. Bu evreni ve canlıları yaratan çok büyük ilahi güç vardır, Allah, hz Muhammed peygamberimiz ve kuran ı kerim de değiştirilmemiş din kitabıdır. İslamiyet müslümanlık kuran ı kerim hz peygamberi mizin gerçek hadisleri doğrudur. İslamiyet islam huzur sevgi hoşgörü doğruluk dürüstlük iyi iyi niyet doğruluk dürüstlük dinidir. Özgürlük dinidir. Hurafe yalan dolan uydurma kurma vs…islamiyette yoktur. İslamiyetten sonra kölelik ve kız çocukları özgürlüğüne kavuşmuştur. İslamiyette sapkın sapık manyak psikopat sadist lik yoktur. İslamiyette yazıp çizip oynama kurup uydurup oynama yoktur. İslamiyet ve Müslümanların kitabı dünyada değişmeden tek kalan din kitabıdır. La ilaha illallah… Allah çok büyük… Ya zel celal vel ikram.

Bir cevap yazın