Törnüklü Salih Efendi

Yazan : Serdar DELİKTAŞ – tarihli soru

Sözüme başlarken Allah’ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Ben 1958 Zara doğumluyum. Halen Zara da ikamet etmekteyim. Baba mesleği olan terzilik ve konfeksiyon işiyle uğraşmaktayım. Ayrıca arıcılıkta yapmaktayım.

Bizim doğumumuzda bile büyük veli olan Törnüklü Salih efendinin himmetleri vardır.

Babamın erkek çocukları durmazmış.Annemin hamilelik döneminde Salih efendinin yanına giderler.Salih efendi Abdulvahabi gazi türbesine ve makamına gidilmesini söyler.Bizimkiler o makama çıkarlar.Orada birileri babaannemin kucağına bir erkek çocuk verirler.

Dönüşte Salih efendinin yanına tekrar uğrarlar.Bizimkiler bir şey demeden Salih efendi gördünüz ya erkek çocuğu kucağınıza verildi, adını Abdulvahap koyun der.

İnsanların daima duaya ihtiyacı vardır.Onun için daima ümmeti Muhammed’e dua etmek gerekmektedir.Ağzı dualı ve Allah’a yakın kulların duaları Cenabı Allah tarafından red olmaz.Bu dünyada bile bir çok kurumda bir tanıdığın olursa işin daha hızlı ve daha kolay olmaktadır.

Maneviyatta da böyledir.Allah kendisine yakın olan kullarının dualarını kabul etmektedir.

Allah ne büyük vekildir.

Yolumuza gelince yolumuz takva yoludur.Olgunluk yoludur.Yunus Emre’nin dediği gibi’ ham idik piştik elhamdülillah’ sırrına erebilme yoludur.

Bizlerde pişmeye geldik.

Tariki müstakim yolumuz da babam Abdulmüttalip efendimin önceki şeyhi Törnüklü Salih Efendidir.

Salih efendi yerine vekil tayin etmemiştir.Sağlığında bizden sonra Samsun Basra Tos köyünde Hacı Hasan Baba hazretleri var .Orada iki tane Hacı Hasan var.Biri alim diğeri ümmi.Siz ümmi olana biat edin,Ona bağlanın diyor.Babamgilin buraya gitmesi iki sene sonra nasip olur.

Sülaleyi Resulullahtan olan Ümmi Hacı Hasan baba hazretlerinden yapmaları gereken görevlerini alır ve dönerler.Dergahımızda iki ekol birden vardır.Hem kadiri hem de Nakşi.

Babam Hacı Hasan Babaya silsileyi sorduğunda şöyle cevap alır.

Peygamber efendimiz Hz Ebu Bekir Efendimizi huzuruna çağırarak ya Ebu Bekir sen yaşlısın sessiz olan bu dersi yaptıracaksın der.

Hz Ebubekir efendimizden sonra Selmanı Farisi hazretlerine, Ondan sonra pirimiz olan Hacı Mahmut Sami hazretlerine (Ahmet el Hamadani-Urfa da ),Dürrüzade Hacı Mahmut Sami hazretlerine( aynı zamanda Mekke’nin şerifidir),Basra’nın Toz Köyünden Hacı Hasan Baba hazretlerine daha sonra Abdulmuttalip efendi hazretlerine geldi.

Abdulmuttalip efendiden sonra 3,5 sene bir boşluk oldu.Babam sağlığında bu göreve sen hazırlan oğlum derdi.Ben almak istemezdim.Allah’ın takdiri her şeyden üstedir.

Şarkışla da Bekir Baba’yı tanıdık.Gönül gözü açık , yaşlı ve  büyük bir zattı. Yanına gittiğimizde bana babanın vazifesine neden bakmıyorsun ,o vazife senindir dedi.

Bekir baba Hızır ( as) den ders almış bir veliydi.Hızır (as)’a devamlı hocam derdi.Bende siz ve Hızır (as) bana yardım ederse ölene kadar bu hizmeti yaparım dedim.Böylece aynı zamanda Hızır (as) benimde şeyhim olmuştur.

Ve bizim bu dergahımız kıyamete kadar baki kalacaktır.

Başka yerlerde talebeleriniz var mı?

Yurdun her tarafında arkadaşlarımız ve talebelerimiz vardır.Bunlar tabiî ki gelir ve bizleri ziyarette bulunurlar.Bizim gönül dostlarımızdır.Zikir ehlidirler.

Hocam insanımızın çoğunluğu yaptığı ibadetten zevk almadığını söylüyor.Bunun nedeni nedir?

İnsanlarımız buhrandadır.Yapılan ibadetler çoğunlukla işin özünden uzak göstermeliktir.Bu nedenle yapılan ibadet huzur vermemektedir.Bunun nedeni sünneti seniyye ve Allah’ın hükümlerine hakkıyla uymadığımızdan olmaktadır.Helal ve haram çizgisini kaybettik.Yalan söylemek ,dedikodu yapmak ibadetlerden zevk almamızı ve huzur bulmamızı engellemektedir.Böyle olunca da huşu içinde olamıyoruz.

Sivas’ta ki evliyalardan bahseder misiniz?

Sivas’ımızda ve kazalarında oldukça büyük veliler vardır.Zara da şeyh Merzubani Veli hazretleri( Mahmudu Rayi hazretleri) Bağdat tan gelmedir.Şeyhi Tacül arifin Ebul Vefa hazretleridir.

Şey Çoban Veli (Hüseyin rayi)  hazretleri var.Şeyhi Tacül arifin Ebul Vefa hazretleridir.

Zara da Abdulmuttalip efendi var.Sürekli zikirle meşgul olurdu.Günlük 2 saat uyku bana yetiyor derdi.

Abdulvahabi gazi hazretleri  var.Sahabeden olduğu söylenmektedir.

Halifelikte Törnüklü Salih Efendi ,hacı Şakir Efendi ,Aziz Baba var.

Murdar Irmağının bulunduğu  alana Danyal peygamberin Tarsus’ta ki kabrinden çıkarılıp defnedildiği söylenmektedir.

Danyal peygamberin bulunduğu bölgede kıtlık olmayacağı bilinmektedir.Babam da zamanında bunları tasdik etmiştir.

Sivas İşhan’da Halit Bin Velid hazretlerinin şehit düştüğü söylenmektedir.Şeyh Törnüklü İbrahim Efendimin rüyasına Halit Bin Velid girer.Ve ona derki:Benim üstüm filanca mevkide açıldı.Gel beni defnet.

Şey İbrahim efendi denilen yere gelir ve şehidi kağnı arabasına koyar.Mübarek babayiğitmiş.Çürümemiş olduğu görülmüş.

Cenabı Allah ‘ın sözü var.Şehitlerimi ve evliyalarımı toprağı haram kıldım.Toprak onları çürütmez.Daima sapa sağlamdırlar.

Türbeleri ziyaret etmemiz bize ne kazandırır?

Bu zatları ziyaret ettiğimizde bir isteğimiz olduğunda onları vesile ederek isteyebiliriz. Onlar aracıdır.Onlar yüce Mevla’nın dostudur.Dost dostu kırmaz.

Sivas’ımızın ve Zara’mızın manevi atmosferi bu yönden oldukça zengindir.

Allah bunların sayısını çoğaltsın.

Egri Köprü Dergisi hakkında ne söylemek istersiniz?

Bu dergiyi hazırlayan ve katkı sunan arkadaşlara Allah kolaylık versin.Büyük hizmet ediyorsunuz.Destek olunmalı diye düşünüyorum.Allah yardımcınız olsun ,maddi ve manevi yönden gönüllerinize huzur ,hastalarınıza şifa versin.Amin.

(Visited 924 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın