TÜRK İSMİNİN ANLAMI VE KAYNAĞI

gokturk1İslam kaynaklarında Türk ismi, Nuh aleyhisselamın oğlu Yafes’in oğlu olarak geçer. Türk kelimesinin aslı TUR idi. İranlılar kuzeyde yaşayan Türklere TURlar anlamında TURAN derlerdi. Zira farsçada “an” eki Türkçedeki “ler” lar” anlamındadır.

Arapça’da dağ, cebel ve keyyün olarak geçer. Tur ismi Arapça olmamasına rağmen Tîn Suresi’nde, “Ve TÛRi Sînîne” (Ve Sina dağına da yemin ederim) olarak geçmektedir. TUR ismi dağ anlamındadır. Dağ aynı zamanda çok güçlü yiğit anlamına da gelmektedir.

TUR ismi Türk’e nasıl dönüştü.?

Ünlü bilim adamı Prof. Zekiyev’e göre Türkler kendilerinin kim olduğunu soran yabancılara, “TUR’uk Yani TUR’uz derlermiş. TUR’uk ifadesi zamanla Türük ve Türk’e dönüşmüştür. Nitekim Orhun Abidelerinde de Hem Türük, hem de Türk ifadesi geçmektedir. Buna göre Türklerin en büyük kolu olan Oğuzlar kendilerine “biz Oklarız” anlamında, OK’uz derlermiş. Bu ifade zamanla OĞUZ’a dönüşmüştür. Nitekim Oğuzlar iki ana kola ayrılır. Üç Oklar ve Boz Oklar.

(Visited 355 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“TÜRK İSMİNİN ANLAMI VE KAYNAĞI” üzerine 1 yorum.

  1. Denildi mi bir yerin adına TÜRK beldesi , gözüm al bayrak arar , kulağım ezan sesi . Üstad NFK .

Bir cevap yazın