Uydurma Hadislerin Listesi Çıkarılsa da Herkes Bunları Bilse Olmaz mı?


Bu sohbet “İmam-ı a’zam Ebu Hanife Hazretleri’ köşesinden”
alıntıdır.

Sual: “Din kitaplarındaki uydurma hadislerin bir listesi çıkarılsa herkes bunları bilse daha iyi olmaz mı?”

Cevap: Abduhçular, Selefiyeciler, Rafiziler, 19’cular ve Müslüman maskeli misyonerler hep senelerdir din kitaplarında uydurma hadis olduğunu, bunun için hadislerin tamamının şüpheli olacağını ve hadisleri temelli bırakmak gerektiğini söylüyorlar.

Uydurma bir söze hadis demek ne kadar yanlış ve tehlikeli ise, hadis kitaplarındaki veya İslam âlimlerinin kitaplarındaki hadis-i şerifleri de inkâr etmek o kadar yanlış ve tehlikelidir. Kıyamet alametlerini bildiren her birisi bir mucize olan hadis-i şeriflerden üçü şöyledir: “Hadisi bırak, Kur’ana bak diyerek beni yalanlayanlar çıkacak.”  (Ebu Ya’la)

Kur’andan başka delil kabul etmem diyenler çıkacak.” (Ebu Davud)

“Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.” (Asakir)

İhya’da ve hadis kitaplarında uydurma hadis var demek, o âlimleri cahillikle suçlamak olur. Bid’at ehlini savunanlar, kendilerine göre uydurma sandığı hadisleri nakleden Ehl-i sünnet âlimlerine saldırıyorlar, bu âlimler, sahih hadisle uydurma sözü ayıramayacak kadar cahillerdi demek istiyorlar. Resulullahın vârislerine böyle saldırıyorlar. Acluni’yi, Ebu Gudde’yi, Iraki’yi senet kabul ediyorlar da, imam-ı Gazali hazretlerini senet kabul edemiyorlar.

İmam-ı Gazali hazretleri kendisinden birkaç asır önce yaşamış ravileri tanımıyorsa, ondan sonra gelenler o ravileri nasıl tanıyor? Hadisler yeni mi çıktı? Raviler yeni mi çıktı? Naklettiği hadislerin ravileri arasında yalancılar olduğunu bilemiyordu diyerek cahillikle suçluyorlar.

Yani hadis-i şerifte mucize olarak bildirildiği gibi, sonra gelenler önceki âlimleri suçluyorlar.

İctihad ictihadla nakzedilemediği gibi, hadis-i şerif de başka hadis-i şerif ile nakzedilemez. Çünkü Resulullah efendimiz, insanların durumuna göre farklı hadisler bildirmiştir. Mesela şu hadis-i şerifler sahihtir:
“Ateşte ısınmış bir şeyi yemek abdesti bozar.” (Müslim, Tirmizi)

Deve eti yemek abdesti bozar.” (Müslim, Tirmizi)

(Besmele çekmeyenin abdesti yoktur.) (Hakim)

Bunların aksi de bildirilmiştir. Mezhepler de farklıdır. Bu konu diğer maddelerde genişçe izah edilmiştir.

Tekrar edelim, bir muhaddis, bir hadise mevdu demekle o hadis mevdu [uydurma] olmaz. O hadisi başka âlimler, başka muhaddisler bildirmişse onlara göre sahih olur. Bu hadisleri bildiren âlimler için, cahil demek, Cehenneme gidecek demek kıyamet alametlerindendir.

(Visited 188 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Uydurma Hadislerin Listesi Çıkarılsa da Herkes Bunları Bilse Olmaz mı?” üzerine 2 yorum.

 1. hocam bu aşağıdaki yazdığınız kısmı anlayamadım örnekle açıklarmısınız,mesela
  “Ateşte ısınmış bir şeyi yemek abdesti bozar.” (Müslim, Tirmizi)

  “Deve eti yemek abdesti bozar.” (Müslim, Tirmizi)

  (Besmele çekmeyenin abdesti yoktur.) (Hakim)

  bu 3 hadisi kime göre nasıl söylemiş peygamberimiz,

  1. “Ateşte ısınmış bir şeyi yemek abdesti bozar.” (Müslim, Tirmizi)
   Bu hadisi şeriften şunu anlıyoruz; Ateşte pişen şeyler diğer yiyeceklere oranla daha çok gaz içerdiği için abdest sürecini olumsuz yönde etkiler.

   “Deve eti yemek abdesti bozar.” (Müslim, Tirmizi)
   Deve eti de abdest süercini menfi yönde azaltacağı açısından öyle buyurulmuştur.

   (Besmele çekmeyenin abdesti yoktur.) (Hakim)
   Besmelesiz abdest eli yüzü yıkamaktan ne farkı vardır?

Bir cevap yazın