Yahudi ve Hıristiyanlar Cehennemlik mi?

Diyanet İşleri Başkanının “Yahudi ve Hıristiyanlar Cehennemlik mi?”, Sorusuna Cevabı:

Kur’an ayetlerini incelersek, Kuran geldikten sonra Musevi olmaya veya Hıristiyan olmaya devam edenlerin cehennemlik olduğuna dair hiçbir iddia geçmez. Sırf bu bile mezhepçilerin bu konu hakkındaki uydurmalarını yalanlamamıza yeterlidir. Üstelik bir de Musevi ve Hıristiyanların iyi fiillerinin karşılığının verileceği, aralarında iyilerin olduğunun vurgulanması da bu tezin tamamen Kur’an’a aykırı olduğunu ve mezhepçilerin yalanlarından biri olduğunu gösterir.

CEVAP:
Bunu hangi Diyanet İşleri Başkanı söylemiş bilmiyoruz. Ama gerçekten böyle söylemişse o diyanet işleri başkanı kafirdir. Onun bu Ehli Sünnet mezhebi düşmanı yazısı Kuran’a tam olarak aykırıdır. İşte şu ayetler o Diyanet İşleri Başkanının yalanını açıkça ifade etmektedir. (mealen):
– “İnkâr edip âyetlerimizi (Kur’an’ı) yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır.” (Bakara-39)Bu ayette Kuran ayetlerini inkar edenlerin kafir olduğu ve ebedi olarak cehennemlik olacağı açıkça ifade edilir.
İlgili yazının yazarı olan Diyanet İşleri Başkanına soruyoruz:
Bugün ki hıristiyan ve yahudiler Kurana inanıyorlar mı?
İnanıyorlarsa neden Müslüman olmuyorlar?
Bir başka ayeti kerime de, mealen;
-“ Allah’a ve Rasulüne iman edin. Allah’a ve Allah’ın bütün kelâmlarına iman etmiş bulunan o ümmî peygambere, evet ona uyun ki, hidayete erebilesiniz.” (Araf-158) buyrulmaktadır.
Bugün ki hıristiyanlar ve yahudiler Allah’a ve Rasülü Muhammed aleyhisselama iman edip tabi oldular mı?
Şu ayete göre Kuran İslamdan başkasını din olarak kabul etmez. Mealen:

-“ İslâm’dan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.” (Âl-i İmran/ 85)
-“ Allah indinde hak din ancak İslâmdır.” (A. İmran 19)
-“ Deki, “Allah’a ve Peygambere itaat edin! Eğer itaat etmeyip yüz çevirirlerse o durumda, Allah elbette kafirleri sevmez.” (Ali İmran 32)

PEYGAMBERİMİZ(s.a.v.) “Lâ ilâhe illallah” deyip,“Muhammedun Rasulullah” DEMEYENİN İMANINI KABUL ETMEDİ:

Mekke’nin fethinde Peygamber(s.a.v.) efendimizin amcası Abbas(r.a.) hazretleri, o vakit henüz Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan’la birlikte iki Kureyişliyi Rasulullah’ın çadırına getirdi. Peygamberimiz(s.a.v.) ile Ebu Süfyan arasında geçen bazı konuşmalardan sonra, Rasul-i Ekrem Ebu Süfyan’a ve yanındaki iki Kureyşliye, Allah’a ve Rasulüne iman etmeyi teklif ederek onlara:
– “ Lâ ilahe illallah Muhammedun Rasulullah” deyiniz, diye buyurdular.
Bunun üzerine Hakim ve Hudeyl isimli kişiler hemen söyleneni tekrarlayıp Müslüman oldular ancak; Ebu Süfyan, sadece; “La ilahe illallah” dedi ve sustu. Bunun üzerine Peygamber(s.a.v.) Efendimiz Ebu Süfyan’a, şehadetin ikinci kısmı olan; ”Muhammedun Rasulullah” demesini de istedi.
Ebu Süfyan:
– ” Ey Muhammed onunla ilgili kalbimde hala bir şüphe var “dedi.
Rasulullah bunun üzerine amcasına, onu çadırına götürmesini söyledi. Bu arada Abbas(r.a.) ile aralarında bazı konuşmalar geçince Abbas ona;
-”Yazıklar olsun sana iman et” diye telkinde bulununca, Ebu Süfyan şehadeti tamamlamak için tekrar Rasulullah’ın huzuruna çıktı ve Müslüman oldu.

Sadece bu haber bile Muhammedun Rasulullah’ı kabul etmeden imanın tam olmayacağını açıklamaya yeter de artar bile.

(Visited 381 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Yahudi ve Hıristiyanlar Cehennemlik mi?” üzerine 5 yorum.

 1. Bu hangi diyanet işleri başqanıdır? İqtibas etdiğiniz yer, “uydurulan din ve kuran’daki din” adlı, müellifleri belli olmayan bir kitabda geçiyor (369.s.).

  1. “uydurulan din ve kuran’daki din” veya Kuran’daki din” veya “Kuran Yeter” gibi başlıklar altında açılan siteler veya facebook sayfaları gerçek İslam Ehli Sünnet düşmanları tarafından din tahribi yapmaktadır. Bunlar slogan türü süslü yazı ve sözlerle cahilleri kendilerine bağlayıp İslamdan uzaklaştırdıkları görülmektedir. Kuranı yüzünden dahi doğru okumaktan yoksun kimseler yüce Kurana mana sapkın manalar vererek hem kendileri dinden çıkıyor hem başkalarını küfre sokuyorlar.
   Bunlara aldanan ve kapılanlar bir süre sonra İslamdan da çıkıp başka bir din arayışına girdikleri görülmektedir maalesef. İslam düşmanlarının aradıkları fırsatlar da budur işte.!!

 2. SORU:
  ‘….Biz bir peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edici değiliz’ yazar,
  Isra suresi/17.ci ayette.
  Sahi, İslam gelmeden önce yaşayıp ölen insanlar, hangi kıstasla yargılanacaklar ?

  “Nasrettin Hoca’ya iki davalı gelir, Hoca her ikisinide dinler ve ikisinede ‘haklısın’ der. Hanımı itiraz eder. Olur mu Hoca efendi; ‘Ya o haklıdır, ya öbürü’ der. Hoca, ‘Vallahi hanım sende haklısın’ der.”
  Nasrettin Hoca fıkrasında görüldüğü gibi, herkes haklıdır. Ya da, alıntı sunulan ayetlere bir cevap vermelisiniz…

  CEVAP:
  Allahu Teala ‘….Biz bir peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edici değiliz’ buyurmaktadır.
  İmamı Azam hazretlerinin Kuran ve sünnete dayanarak yaptığı içtihadına göre İlahi mesajın ulaşmadığı kimseler, imandan sorumludur amelden değil. İmamı Rabbani hazretlerinin içtihadına göre ise bu tür kimseler imandan da sorumlu olmayacaklar sadece kul haklarından sorumlu olacaklardır.

  Misal verdiğiniz Nasreddin Hoca fıkrasına gelince, o fıkraya göre şu durumda yeryüzünde mevcut olan hıristiyanlık ve yahudiliğin de hak din olduğunu ima etmektesiniz. Anlaşılan siz bariz bir diyalogcu aşırı bir Fetöcüsünüz.

  Allahu Teala “Benim katımda geçerli din İslamdır” buyurmuşken siz uyduruk Nasreddin Hoca fıkralarına mı inanıyorsunuz Allahın kitabı Kuran’a mı?
  Bilesin ki, din hususunda kimin haklı olduğunu Allahu Teala beyan ediyor Nasreddin Hoca değil.

  Kısa aklın ve karanlık nefsine göre ayetlere verdiğin manaya gelince, aklınca Peygamberimizin İlahi mesajını işitip de müslüman olmayı kabul etmeyen hıristiyan ve yahudileri de müslüman sayıp cennete sokmaktasın. Oysa gerçek senin bildiğin gibi değildir.

  Önce mezkür ayeti kerime hakkında yazılanlara bakalım.
  Tibyan Tefsiri ve Meali şerifine göre Bakara Suresi 62. Âyeti kerimesi:
  (îmân edenlerle, Yahudiler, Nasrânîler ve Sahillerden Allah Teâlâ’ya ve Âhiret Gününe îmân eden ve sâlih amel, yararlı İşler işliyen kimselerin Allah indinde vâdolunan ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur, mahzun da olmazlar.)

  Elmalı Meali şerifine göre Bakara Suresi, 62. Âyeti kerimesi (mealen):
  “Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiîler, bunlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rabbleri katında bunların ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur, bunlar mahzun da olacak değillerdir.” ayetinin Elmalı Hamdi Yazır Tefsirine bakalım:

  Bakara Suresi, 62. Âyeti kerimenin Tefsiri:
  “İslâmiyet’e zahirde iman etmiş olanlar, yani, Muhammed dinini dilleriyle ikrar ettiklerinden dolayı insanlar arasında müslüman sayılanlar, Musa dinine mensup olan yahudiler, İsa dinine mensup hıristiyanlar, bu üç dinin dışındaki dinlerden olanlar yani onlardan her kim, Allah’a ve ahiret gününe, bu sûrenin başında beyan buyurulduğu üzere, gerçekten dış görünüşleriyle ve içyüzleriyle (Muhamed aleyhisselama ve getiridiği Kurana) iman eder ve bu imana yaraşır şekilde iyi bir iş yaparsa şüphesiz bunların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır. Bunlara korku yoktur ve bunlar mahzun da olacak değillerdir, yani, yapılan inzarlar, uyarı ve tehditler bunlar hakkında değildir.

  ————————————-
  SORU:
  Bakara Suresi 62. Âyeti kerimesine göre Peygamberimizin mesajına ulaşıp da İslamı kabul etmeyen yahudi, hıristiyan ve sabiilerin de (yıldıza tapanların da ) cennete gireceğini iddia ederler. Bunu nasıl izah edebilirsiniz?

  CEVAP: Mezkür ayeti kerimenin meali şerifi:
  (İmân edenlerle (Müslümanlarla, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiinler (yıldıza tapanlar) Allahu Teâlâya ve Âhiret Gününe îmân eden ve sâlih amel, yararlı İşler işleyen kimselerin Allah indinde vaad olunan ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur, mahzun da olmazlar.) (Bakara/62)

  Bu ayeti kerimeye göre bir kimsenin imanlı sayılabilmesi için Kuran’ı Kerimin Bakara Suresi, 4. ve 285. ayetlerine göre iman etmesi şarttır. İşte ayetler (mealen):
  “…Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene (Kurandan önce inen İlahi Kitap ve Suhufların bozulmamış haline) ve âhirete kesinlikle iman ederler.” (Bakara/4 )
  “Peygamber, Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler.” (Bakara/285)

  Oysa söz konusu sabiinler, yahudiler ve hıristiyanlar ne Kurana ne de Peygamberimize iman etmezler.

  Bekir Abdullah /2018

  DİĞER AYETİ KERİMELER HAKKINDAKİ İZAHATLAR:

  ***
  Yunus suresi, 10/47. ayet : ‘Her ümmetin bir peygamberi vardır. O peygamberleri gelince aralarında adaletle hüküm verilir.’
  Muhammed aleyhisselam ise Kuranın ifadesiyile alemlere rahmet olarak gönderilmiş olup tüm insanların ve cinlerin peygamberidir. Rasulullah buyurdu ki: Canım elinde olan Allah’a yemin olsun ki, Musa hayatta olsaydı, bana tabi olmaktan başka bir seçeneği olmazdı!” (Kaynak: Hadis-i İmam Ahmed b. Hanbel, A.g.e. C. 1, Sh. 475, Hds. 718.)
  ***
  Nahl suresi, 16/36. ayet : “Andolsun ki biz her ümmete,’Allah’a ibadet edin ve putlara tapmaktan sakının’ diye bir peygamber gönderdik…..”
  Buna itiraz eden mi var?
  ***
  Hacc suresi, 22/67. ayet : ‘Biz her ümmet için bir şeriat tayin ettik ki, onlar onunla amel ederler….’
  Allahu Teala “ayetlerimizi inkar edenlere sonsuz azap edeceğiz” buyurmuştur. O halde diğer peygamberlerin şeriati Kuranın nazil olması ile birlikte yürürlükten kalkmıştır. Daha ne diye bozulmuş incil ve tevrata tabi olur Kuranı inkar etmekte direnirsiniz?
  Ibrahim suresi, 4/ayet: Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara iyice açıklasın…”
  Kuran da fasih arapça olarak nazil olmuştur ama Allahu Teala Rasulüne “onu tüm insanlara açıklayasın diye sana gönderdik” buyurmuştur. Yani “Kuranı sadece kavimine açıkla” buyurmamıştır.
  O halde neden kafirlikte direnirsiniz?

  1. Allahu Teala bizleri ehli dalaletin yani bidat ehli ilahiyatçıların şerrinden korusun Büşra hanım. Onlar kafirlerden daha tehlikelidir.

Bir cevap yazın