Yahudi ve Hıristiyanlar Cehennemlik mi?

Diyanet İşleri Başkanının “Yahudi ve Hıristiyanlar Cehennemlik mi?”, Sorusuna Cevabı:

Kur’an ayetlerini incelersek, Kuran geldikten sonra Musevi olmaya veya Hıristiyan olmaya devam edenlerin cehennemlik olduğuna dair hiçbir iddia geçmez. Sırf bu bile mezhepçilerin bu konu hakkındaki uydurmalarını yalanlamamıza yeterlidir. Üstelik bir de Musevi ve Hıristiyanların iyi fiillerinin karşılığının verileceği, aralarında iyilerin olduğunun vurgulanması da bu tezin tamamen Kur’an’a aykırı olduğunu ve mezhepçilerin yalanlarından biri olduğunu gösterir.

CEVAP:
Diyanet İşleri Başkanının bu yazısı Kur’an’a tam olarak aykırı. İşte şu ayetler Diyanet İşleri Başkanının yalanını açıkça ifade etmektedir. (mealen):
– “İnkâr edip âyetlerimizi (Kur’an’ı) yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır.” (Bakara-39)Bu ayette Kuran ayetlerini inkar edenlerin kafir olduğu ve ebedi olarak cehennemlik olacağı açıkça ifade edilir.
İlgili yazının yazarı olan Diyanet İşleri Başkanına soruyoruz:
Bugün ki hıristiyan ve yahudiler Kurana inanıyorlar mı?
İnanıyorlarsa neden Müslüman olmuyorlar?
Bir başka ayeti kerime de, mealen;
-“ Allah’a ve Rasulüne iman edin. Allah’a ve Allah’ın bütün kelâmlarına iman etmiş bulunan o ümmî peygambere, evet ona uyun ki, hidayete erebilesiniz.” (Araf-158) buyrulmaktadır.
Bugün ki hıristiyanlar ve yahudiler Allah’a ve Rasülü Muhammed aleyhisselama iman edip tabi oldular mı?
Şu ayete göre Kuran İslamdan başkasını din olarak kabul etmez. Mealen:

-“ İslâm’dan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.” (Âl-i İmran/ 85)
-“ Allah indinde hak din ancak İslâmdır.” (A. İmran 19)
-“ Deki, “Allah’a ve Peygambere itaat edin! Eğer itaat etmeyip yüz çevirirlerse o durumda, Allah elbette kafirleri sevmez.” (Ali İmran 32)

PEYGAMBERİMİZ(s.a.v.) “Lâ ilâhe illallah” deyip,“Muhammedun Rasulullah” DEMEYENİN İMANINI KABUL ETMEDİ:

Mekke’nin fethinde Peygamber(s.a.v.) efendimizin amcası Abbas(r.a.) hazretleri, o vakit henüz Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan’la birlikte iki Kureyişliyi Rasulullah’ın çadırına getirdi. Peygamberimiz(s.a.v.) ile Ebu Süfyan arasında geçen bazı konuşmalardan sonra, Rasul-i Ekrem Ebu Süfyan’a ve yanındaki iki Kureyşliye, Allah’a ve Rasulüne iman etmeyi teklif ederek onlara:
– “ Lâ ilahe illallah Muhammedun Rasulullah” deyiniz, diye buyurdular.
Bunun üzerine Hakim ve Hudeyl isimli kişiler hemen söyleneni tekrarlayıp Müslüman oldular ancak; Ebu Süfyan, sadece; “La ilahe illallah” dedi ve sustu. Bunun üzerine Peygamber(s.a.v.) Efendimiz Ebu Süfyan’a, şehadetin ikinci kısmı olan; ”Muhammedun Rasulullah” demesini de istedi.
Ebu Süfyan:
– ” Ey Muhammed onunla ilgili kalbimde hala bir şüphe var “dedi.
Rasulullah bunun üzerine amcasına, onu çadırına götürmesini söyledi. Bu arada Abbas(r.a.) ile aralarında bazı konuşmalar geçince Abbas ona;
-”Yazıklar olsun sana iman et” diye telkinde bulununca, Ebu Süfyan şehadeti tamamlamak için tekrar Rasulullah’ın huzuruna çıktı ve Müslüman oldu.

Sadece bu haber bile Muhammedun Rasulullah’ı kabul etmeden imanın tam olmayacağını açıklamaya yeter de artar bile.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

“Yahudi ve Hıristiyanlar Cehennemlik mi?” üzerine 2 yorum.

    1. Allahu Teala bizleri ehli dalaletin yani bidat ehli ilahiyatçıların şerrinden korusun Büşra hanım. Onlar kafirlerden daha tehlikelidir.

Bir cevap yazın