Yatma Adabı

Yatağa Yatma Adabı:

Yatağa “Eûzü” ve “Besmele” okuyarak sağ ayakla girilmeli, sağ yan üzerine kıbleye karşı yatmalıdır. Sağ avucunu sağ yanağın altına döşeyip üç defa (Estağfirullah’el-azim ellezî la ilahe illâ hû) okuyup üçüncüsüne (el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh) ilave etmelidir. daha sonra; “Eûzü-Besmele ile bir Fatiha ve bir Âyetel-Kürsî okunmalıdır.

Sonra besmele ile birlikte üç kez “İhlâs SuFilizresi” ve ardından besmele ile birlikte “Felak ve Nâs Sureleri üçer defa okunmalıdır.

Sonra on kerre (La havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyilazîm ellezî la ilahe illâ hû) okunarak istenilen tarafa dönerek, istenildiği şekilde uyumalıdır.

 Vesselam.

(Visited 79 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın