Ayının İyiliği

     İki avcı avda gezinirken ayının birisinin arka ayağının çatal bir ağacın arasına sıkıştığını görürler. Ayı bir türlü arka ayağını oradan kurtaramaz. Onun bu haline acıyan diğer avcı, ayıya yaklaşır ve ayağını sıkışan yerden kurtarır. Ayı çok mutlu olur ve avcının bu iyiliğinin altında kalmak istemediği her halinden bellidir ki;

” Belki avcıya bir iyiliğim dokunur” düşüncesi ile onu geriden takip eder.

   İki avcı dağ bayır dolaştıktan sonra nihayet bir yerde mola vermeye karar verirler ve ayıya iyilik yapan avcı bir ağaca sırtını vererek uyumaya çalışır. Fakat bu arada bir sinek ayıya iyilik yapan avcıya hiç rahat vermez ve onun uyumasına engel olur. Bu hali gören ayı;

” İşte bana yapılan iyiliğin karşılığını ödeme fırsatı doğdu” tavır ve düşüncesiyle yerden kocaman bir kayayı kaptığı gibi avcının yüzündeki sineğe fırlatır ve tabi akıbet.. sinekle birlikte avcının kafası, da bir daha geri dönüşümü olmamak üzere ağaca yamanmıştır. 
     Mesaj şudur:AYI
Bazen, aklı az parası çok kimseler, insanlara iyilik yaptıklarını sanırlar. Bu tür kimseler kaş yaparken göz çıkaran türdendir. Onların lütufları kahırdan beterdir. Zira iyilik adı altında yapılan kötülükten korunma şansıda yoktur…Her durumda bu tür kimselerle aradaki mesafeyi korumak en akıllıca bir iştir.    Vesselam.

(Visited 139 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın