Çocuk Eğitimi

Logo-Namaz Kılan ÇocukSoru: Şimdiki çocuklar istenildiği gibi neden eğitilemiyor?
Cevap: Çocuğu helal gıda ile beslemelidir! Haram gıdanın etkisi çocuğun özüne işler, çocukta uygunsuz işlerin meydana gelmesine sebep olur. Hadis-i şerifte (Yiyip içtikleriniz helal, temiz olsun! Çocuklarınız, bunlardan hasıl olur) buyuruldu.

Çocukları, ahlaksız kadınlara da emzirtmemelidir! Peygamber efendimiz, ahmak kadınları da süt anne olarak tutmamayı, sütün kötü etkisinin olacağını bildirmektedir. Buradan kâfir kadını süt anne olarak tutulmaz manası çıkarılmamalıdır! Zira fıkıh âlimi İbni Âbidin hazretleri, (Kâfir kadının Müslüman çocuğa ve Müslüman kadının kâfir çocuğa süt anne tutulması caizdir) buyurmaktadır. (Redd-ül Muhtar)

Şeyh Ebu Vefa hazretlerinin bir oğlu vardı. Sokağa su satmaya gelen su satıcısı sakanın kırbasını sokağa her gelmesinde çuvaldız ile delerdi. Bu durumu bir gün şeyhe bildiren saka, delinen kırbaların parasını Vefa hazretlerinden aldı. Ancak vefa hazretleri hanımını çağırdı.
-” Hanım sen bu çocuğa hamileyken haram bir şey yiyip içtin mi?” dedi.
Hanımı:
-” Hayır efendi. Ben öyle bir şey yiyip içmedim ama bir ara komşuya gitmiştim ki orada bir portakal gördüm ve canım çok çekti. Malum hamile kadınlar böyle bir durumda istediği şeyi yiyemezse göğsü şişer derler. Ben de ev sahibesinden portakalı istemeye utandım. Bunun üzerine komşu kadından su istedim. O su alıp gelinceye dek ben yakamdaki iğneyi portakala batırıp çıkardım ve iğneye bulaşan portakal suyunu emdim.” dedi.
Vefa hazretleri:
– Tamam hanım durum anlaşıldı. Şimdi o portakal büyüdü sucunun kırbası oldu. Sendeki iğne de oğlumuzun elinde büyüdü çuvaldız oldu. Oğlumuzdaki bu mazaratlık oradan kaynaklanmaktadır.” dedi.

İbrahim Ethem hazretlerine, gece gündüz ibadet eden, vecde gelip kendinden geçen bir gençten bahsettiler. Gencin yanına gidip üç gün misafir kaldı. Çok acaip haller gördü. Gencin bu halinin şeytandan olup olmadığını öğrenmek istedi. Yediğine baktı. Helalden değildi. Bu hallerin şeytandan olduğunu anladı. Genci evine davet etti. Gence helal yemek verdi. Gençteki eski aşk ve gayret kalmadı. Genç, bana ne yaptın dedi. İbrahim Ethem hazretleri, gence, (Sendeki haller şeytandandı. Helal yiyince şeytan giremedi. Esas halin meydana çıktı) buyurdu. (Tezkiretül-evliya)

Vesselam

(Visited 136 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın