İblis Şeytanın Tuzağı

ŞEYTANIN VESVESESİ

Şeytanların reisi İblis, huzur-u İlahiden kovulduktan sonra Allah Tealâ’dan kıyamet gününe kadar süre istemiş Allahu Teala da ona istediği süreyi vermiştir. İblis’in o durumu Kur’an’da şu mealde ifade edilmektedir:

-“Öyleyse beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de onları (insanları) saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra onlara elbette önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredici bulmayacaksın.” ( A’raf , 16-17 )

Dünya hayatının insan için bir imtihan olmasının hikmeti gereği İblis’e, insanları saptırmak için çalışması doğrultusunda süre verilmiş olduğunu bu ayetten anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili bir başka ayette, İblis’in göstereceği bu çabanın bütün insanları aldatamayacağı şöyle ifade edilmektedir mealen:

“(İblis) dedi ki: “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de onlara (insanlara, günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlâslı kulların hariç…” (Hicr, 38-40)

Buradan anlaşılmaktadır ki, şeytanın aldatamayacağı kimseler, imanda, ibadette, ahlâkta ve sair söz ve davranışlarında yolunu Allah Tealâ’ya adayarak yaşayan ihlâs sahibi kullardır.

Şeytanın Fısıltılarına Cevaplar:

1-İbadet eden bir kimseye şöyle vesvese verir: “Allah her şeyi yarattı ise O’nu kim yarattı?”
CEVAP: “Şeytan böyle dediğinde Eûzü çekip Allah’a sığınmak gerekir.” Kâinattaki her varlığın bir başlangıcı bir de sonu vardır. Varlığının başlangıcı olan tüm mahluklar, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan bir varlığa muhtaçtır. O Allah’tır. “Deki O Allah sameddir.” (İhlas Suresi Ayet: 2)

1-Genç olan biri ibadete niyet ettiğinde şeytan şöyle vesvese verir: “Daha gencim.”
CEVAP: Nice Gençler vardır ki yaşlanmak onlara nasip olmamıştır.

2- İbadet yapmak işine gelmeyen kimseyi şöyle cesaretlendirir: “Allah kalp temizliğine bakar.”
CEVAP: İnsanların en üstünü Peygamberimizin kalbi her insanın kalbinden daha temiz idi . Buna karşın vefatına üç gün kala dahi bastona dayanarak mescide gelip ibadetini terk etmedi.

3-İçkiye kumara zinaya veya ilk dafa bir kötülük yapmaya kalkışan bir kimseyi şöyle cesaretlendirir: “Bir kez yapmakla bir şey olmaz.”
CEVAP: “Her şey bir  ile başlar. Alkolikler de bir kadehle başlamıştı kumarbazlar da…

4- İbadet yapmak istemeyen münafıkları şöyle cesaretlendirir: “Allah ile kul arasına girilmez.”
CEVAP: Maide suresi 35. ayette kurtuluşa ermek için Allah vesile aramamızı buyurmaktadır.

5- Bir çok çalışanı şöyle vesvese vererek kandırmaya çalışır: “Emekli olunca yaparım.”
 CEVAP: Emekli olunca yaşlanırsın. Sağlığın da bozulur yapamazsın.

6-Günah işleyenleri şöyle cesaretlendirir: “Allah’ın affı ve merhameti sonsuzdur.”
CEVAP: “Allah’ın azabı da sonsuzdur.”

7- Ahiret inancı zayıf olanlara şöyle dedirtir: “Gidip de gelen var mı ki?”
CEVAP: Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Mi’raçta ahirete gidip gelmiştir. Ona haber getiren Cebrail (a.s.) ise sayısını bilmediğimiz kadar ahirete gidip gelmiştir..”

8- Allah’a ve ahirete inanmayanlara şöyle der: “Aman boş ver hayatını istediğin gibi yaşa. Cennette burada cehennemde burada.”
CEVAP: Sonunda ölüm olan bir yaşamın neresi cennettir? Dünyada amaçsız var edilmiş hiç bir şey var mıdır? Hayır. O halde bunca şeye sahip olan insanın amaçsız var edildiğini düşünmek akılsızlık değil de nedir?

9- Büyük bir günah işleyen kimseyi ümitsizliğe düşürüp daha çok günah işletmek için şunu der: “Seni Allah asla affetmez.”
CEVAP: Allah’ın bir ismi Et-Tevvab bütün tövbeleri kabul edici demektir. Bir ismi ise, El-Afüvv’dür. Allah her tövbekârın günahını affedecek demektir.

10-Biraz dini bilgi öğrenmek isteyen meraklı kimselere şöyle der: “Fazla derine dalma kafayı yersin.”
CEVAP: İlim de ve takvada fazla derinlere dalan Peygamberler ve Alimlerden-hâşa kafayı yiyen var mıdır?

11- Avam Müslümanlara günah işlemeyi kolaylaştırmak için; ” Nasıl olsa cehennemde sonsuz kalmayacağız.” der.
CEVAP: Cehennemde bir süre kalmanın demek olduğunu anlamız için elimizi kaynar suya bir saniyeliğine sokup çıkarmamız yeterlidir.

12- Etrafındaki kalabalıklara aldananlar şöyle der: “Ele aleme ne olursa bize de o olur.”
 CEVAP: Herkesin yarası kendi canını yakar. Kimse kimsenin sancısını yarıya indirmek için paylaşamaz.

13- Belalara müptela olan kimseyi küfre düşürmek için şöyle vesvese verir: “Allah varsa senin halini niye görmüyor?”
CEVAP: Bu dünya mükâfat yeri değil imtihan yeridir. Belalarda kulun samimiyetini, yine kulun kendisine göstermek içindir.

14-Zulüm gören birine şöyle der: “Allah varsa niye adalet yok.”
CEVAP: Allah var ve adaleti de var. Yalnız bu dünya hayatı imtihan yeridir. Burada soruların cevabı verilmez. Bu dünyada herkes yaptığının karşılığını bulsaydı imtihan olmazdı.

15- Ahiret hayatına önem vermeyen birsine şöyle vesvese verir: “Aman böyle gelmiş böyle gider.”
CEVABI: “Öyle ise, niçin bu dünya için çalışıp çabalıyorsun? Dünyada nasıl ki her şeyin bir bedeli vardır, cennetin de bir bedeli vardır. Oda iman ve samimiyet ve itaattir.

16- Cahil sufiyi şöyle kandırır: “Arada sırada ibadetleri terk ettiğinde şeyhin senin yerine onları tamamlar.”
CEVAP: Şeyhin senin yerine namaz kılar oruç tutarsa, senin yerine yemeğini yesin suyunu içsin sen de acıkmaz susamazsın. Nasıl olsa sana göre bu işi şeyh yapar sümme hâşâ.
17- Cahil abide şöyle vesvese verir: “İnsanların göreceği yerde ibadetlerini yap zikrini çek. Senin virdinin letaif olduğunu ve senin yüksek makamda olduğunu bilsinler.” der.
CEVAP: Abidin böyle yapması ibadetlerinin yüzüne çarpılmasıdır. Allah o kimseyi kıyamet gününde hesaba çektiğinde; “İbadetleri kimin için yaptıysan ücretini de ondan iste” deyip cehenneme atacaktır.

 

(Visited 450 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“İblis Şeytanın Tuzağı” üzerine 2 yorum.

  1. hocam Selamun Aleykum Allahın ismi yazili biryer gorunce şeytan bana sürekli haşa “O Allahın kendisimi” gibisinden vesvese veriyor diyorum müreķkeple yazilmiş şekili var Allah boyle seylerden münezzeh diyorum yine bana “ya hata ediyosanda helak olursan” vesvesesi veriyor hocam size sorum bundan nasil kurtulurum ? bazi konulardada bu boyle şüphe etmiyorum ama daraliyorum boyle ne tavsiye edersiniz

    1. Aleykümselam Puhal.
      Kuran “O Allah, hiç bir şeye benzemez” buyururken insan hiç şeytanın sözüne aldanır mı? İslami kaynaklar bize bu hususta her şeyi bildirmişken şeytanın “ya hata ediyorsan” sözüne itibar edilir mi a kardeşim?

Bir cevap yazın