İyiliğe Karşı Kötülük Yapmak

DEVEBedevinin birisi devesine binmiş çölde yol almaya çalışırken yolda dudakları susuzluktan kurumuş yaya bir garip adama rastlamış. Yaya adam bedevîyi görünce ondan su istemiş. Bedevî de insanlık edip devesinden inmiş ve ona su vermiş. Kana kana su içen adam susuzluğunu giderdikten sonra, birden bedevîyi itmiş ve deveye atladığı gibi kaçmaya başlamış. Bu duruma hayret eden bedevî, hırsızın arkasından şöyle seslenmiş:
-“Hey yolcu! Tamam deveyi al git ama; senden bir ricam var. Sakın bu olayı başkasına anlatma!” demiş.
Bu isteği tuhaf bulan hırsız adam biraz duraklamış ve sebebini sormuş. Bedevînin verdiği cevap ilginçmiş. Hırsıza;
-“Eğer bunu başkalarına anlatırsan, bu her yerde duyulur ve insanlar bir daha çölde susuz kalmış birini gördüklerinde ona asla yardım etmezler.” demiş.

      İyiliğe karşı iyilik, herkesten beklenen doğal bir davranıştır. İyiliğe karşı kötülük, insanlıkla bağdaşmayan ahlak dışı bir tutumdur. Kötülüğe karşı iyilik ise, sadece seçkin ve erdemli insanların işidir. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş” deyimine göre bazı kimseler iyilik yaptıkları bir kimseden zarar gördüklerinde, bir daha iyilik yapmayacaklarına dair kendi kendilerine yeminler ederler. Bu asla doğru değildir. Allahu Teala Asr Suresi’nde, insanların ancak iman edip güzel ameller yaparak ve birbirlerine Hakkı tavsiye ettikten sonra sabrederek kurtuluşa erebileceklerini bildirir. Hele bir takım cahiller vardır ki onlar: “İyilik yapanın…” diyerek veya; “o iyiliğin anasını …” diye küfür ettikleri görülüp işitilmektedir ki, bunlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar da hâla kendilerini Müslüman sanırlar. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır, mealen:
-” Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” (Hadis-i Deylemî) 

       Allahu Teala Zilzal Sures’inde zerre ağırlığınca iyilik yapanın da kötülük yapanında ahirette karşılığını göreceğini bildirmektedir. Atalarımız ; “İyilik yap denize at. Balık bilmezse Halık (Yaratan) bilir” demişlerdir. Bundan dolayıdır ki, iyilikler asla Hak katında zayi olmayacaktır.
-“İyilik yapın. Şüphesiz Allah iyilik yapanları sever.” (Bakara-195)
NOT:
El-Fazı Küfür Hakkında daha fazla bilgi için T I K L A Y I N I Z :
http://www.islamdergisi.com/akaid/dinden-cikaran-sozler/

(Visited 2.958 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın