Koyun Postu Giyen Kurtlar

 

Havanın dumanlı olduğu bir gün de kurdun birisi koyun sürüsünün içine sızmış. Maksadı çobanın dalgın bir anında koyunlara saldırmakmış. Kendisini çobana hissettirmemek için koyun gibi yavaş davranıp koyun gibi ot yemeğe, koyun gibi kulaklarını aşağı sarkıtmaya ve kuyruğunu da bacaklarının arasına kısmaya başlamış. Rengi de boz olduğu için çoban uzaktan fark edememiş. Ancak her ne kadar görüntü ile uyum sağlansa da davranışlar ve sesler bir kimseyi ele vereceği için koyunlar;
“me.. me..” diye melediğinde kurt, koyunlara uyum sağlamak için o da ;
“auuuu.. auuuu..” şeklinde ulumaya başlamış. Kurdun bu korkunç sesinden
çoban şüphelenmiş. Her ihtimali düşünen çoban silahını hazırlamış ve kendi kendine şöyle söylenmeye başlamış:
“Bu kurt sesidir. Bu ses koyunlarımın arasından mı, yoksa uzaklardan mı geliyor acaba?” deyip bir süre kararsız kalmış. 
Çobanın kararsız bir şekilde dalgın dalgın çevreye bakmasını fırsat bilen hain kurt, hemen atağa geçerek koyunlardan birine saldırmış. Durumu fark eden çoban hemen elindeki silahın mermilerini kurdun üzerine boşaltmış. Yere yıkılan kurdun yanına yaklaşan çoban, yerde can çekişen kurda bakmış :
 -“Ulan canavar! Senin ta baştan beri kurt olduğunu anlamıştım amma.. beni şu sırtındaki postun rengi ile koyun gibi davranışların yanılttı.” demiş.

Bu hikaye bize şunu anlatıyor: Bazı kimseler her ne kadar görünüşte iyi işler yapıp bir yerlere gelerek insanların güvenini kazansalar bile, istedikleri yere geldiklerinde kurdun uluması gibi çıkaracakları bet sesleri, onların art niyetlerini ortaya çıkaracaktır.. ve çıkarmaktadır da… 

H- Ahir zamanda kuzu postuna bürünmüş riyakarlarEsefle söyleyebiliriz ki, bu tür kimseler toplumun her kesiminde bulunmaktadır. Bunlar bazen siyasetçilerin içinde siyaset, bazen dini cemaatlerin içinde hizmet yaparlar. Bazen de iş dünyasının içinde yer alır bu tür art niyetli kimseler.
Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleri;
-” Bana ağzını aç ki sana kim olduğunu söyleyeyim” buyurması, bu konuyu ne kadar bariz bir ifade ile anlatmaktadır.”
Allah Rasulü bir hadislerinde böyle kimseler hakkında:
-” Ahir zamanda dünya menfaati için dini alet eden riyakârlar çıkar. Sözleri baldan tatlıdır. Bunlar kuzu postuna bürünmüş birer kurttur.”
(Hadis-i Tirmizi) sözünü işaret buyurmuşlardır.

(Visited 3.158 times, 3 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın