Meleklerin Terk Ettikleri Meclis (Dini Kıssa)

İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre; Peygamber(s.a.v.) Efendimizle Hazreti Ebu Bekir(r.a.) bir mecliste oturdukları esnada, bir Yahudi yanlarına yaklaşarak Hazreti Ebu Bekir’e (r.a.) hakaretler yağdırmaya başladı. Hazreti Ebu Bekir (r.a.) o Yahudi’nin hakaretlerine sürekli sabretti. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ise, o durumu hafif bir tebessümle takip etmekteydi.
Bir ara Hazreti Ebu Bekir Yahudi’nin hakaretlerine karşı kendini savunmaya geçti. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) Efendimiz kalktı ve meclisten hızla uzaklaşmaya başladı. Bu durumdan endişelenen Hazreti Ebu Bekir, yerinden kalkarak Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ardından yetişip O’na:Gül ve Yaprağı
-“Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Rasûlü. Niçin böyle aniden kalkıp meclisimizi terk ettiniz? dedi. ” 
Peygamber Efendimiz:
-“Ey Sıddık. O Yahudi sana hakaret etiğinde sen sabrediyordun ve melekler senin yerine o Yahudi’ye cevap veriyorlardı. Ne zaman ki sen, o Yahudi’ye karşılık vermeye başlayınca, o meclisten melekler gitti onların yerine şeytanlar geldi. Ben ise şeytanların bulunduğu mecliste bulunamam.” diye buyurdular.

(Ebû Dâvûd)

(Visited 439 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın