Nasihat Etme Adabı

İnsanlara iyiliği anlatarak, kötülükten sakındırmak lâzımdır. Bu her müslümanın vazifesidir. Allahü teâlâ, nihayetsiz merhametinden dolayı, bu işle vazifeli olarak, evvela Peygamberleri, sonra bunların yerine, evliyayı ve âlimleri davetçi gönderdi. Bunların dili ile sevaplarını ve azaplarını bildirerek, bütün insanların iyilik yaparak, kötülüklerden uzaklaşmasını emretti.

İnsanlara iyiliği anlatarak, kötülükten sakındırmak, onların işine karışmak değildir. Bu insanlara yapılacak en büyük iyiliktir. Allahü teâlânın da emridir. Nitekim Âl-i imran sûresi 110. âyetinde: (Ey Muhammed aleyhisselâmın ümmeti! Siz beşeriyet içi…n meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz, iyiliği emreder, fenalıktan men edersiniz ve Allah’a imânınızda devamlı olursunuz) buyuruyor.

Sevgili Peygamberimiz de, (Günah işleyeni, eliniz ile men ediniz. Buna kuvvetiniz yetmezse, söz ile mani olunuz. Bunu da yapamaz iseniz, kalbiniz ile beğenmeyiniz. Bu ise, imânın en aş ağışıdır.) buyurmuştur.

İnsanlara nasihat ederken kimsenin kalbini kırmamalı, fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Kimseye kötü gözle bakmamalı, herkese iyilik yapmak düşüncesinde olmalıdır.

Birbirlerine nasihat etmeyenler için hadîs-i şerifte buyuruldu ki: (İyiliğe davet edip, kötülükten men eden ile, iyiliği, nasihatları, terkedip, kötülüğü yapanlar şöyle insanlara benzer ki; gemiye girerler. Kimi alttaki odalarda, kimi üstteki kamaralarda bulunurlar. Altta bulunanlar:

– Bize su lâzım olunca, üste çıkıp oradan nehirden mi su alacağız? gelin gemiyi delelim, buradan su alalım, derler. Kalkıp gemiyi delmeye başlarlar.

Üstte olanlar, onların ellerini tutup, mani olmazlarsa, üsttekiler de, alttakiler de mahvolur.

Onlara mani olup kendi arzularına bırakmazlarsa,   hepsi   mahvolmaktan   kurtulurlar.) buyuruldu.

O halde, Allahü teâlânın kullarının kurtulmasına elimizden geldiği kadar yardımcı olmamız, insanlara doğru yolu nasihat ederek anlatmamız lâzımdır.
Vesselam.

(Visited 134 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın