NEMMAM (söz taşıyan) CENETE GİREMEZ

Kavak ve KabakHazreti Musa aleyhisselam eshabı ile bir kaç kez yağmur duasına çıkmalarına rağmen yağmur yağmadı. Yine bir gün Musa peygamber Tur-i Sina’ya vahiy almağa gittiğinde Cenab-ı Hakka yağmur dualarının kabul edilmemesinin sebebi hikmetini sordu. Hak Teala:
– “Ya Musa aranızda nemmamlar (söz taşıyanlar) vardır. Onun için dualarınızı kabul etmiyorum.” buyurdu.
Hz. Musa:
– “Ya Rabbi o nemmamları bana söyle ki onları aramızdan çıkaralım.” dedi.
Allah(c.c.) :
– “Hepiniz topluca tevbe ediniz.” buyurdu.
Bunun üzerine onlar da topluca tevbe ettiler. Akabinde  Allahu Teala dualarını kabul etti ve bolca yağmur indirdi.
Allah’ın Rasulü bu kıssayı anlattıktan sonra “Lâ yedHulü’l-cennete nemmâm” (Söz taşıyanlar cennete giremez.) yani; “Nemmam günahlarına tevbe etmedikçe cennete giremezler” buyurdular.

(Visited 419 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın