Peygamberler Neden Hep Orta Doğudan Çıkmıştır?

ÖZ. BYDLLİ’nin SORULARINA CEVAP:

S 1- Allah inancı İslam öncesi putperest Araplara Hz Muhammed ile geldiyse peygamber doğmadan önce ölen putperest(haşa) babasının adı neden Abdullah’tır?
CEVAP:
Allah inancının İslam öncesi putperestlerine Hz Muhammed tarafından geldiğini size kim söyledi?!
Hz. Adem’den sonra Tevhid inancı Mekke’ye Hz. İbrahim’le gelmiştir. Hz. İsmail peygamberle de devam etmiştir. Ancak daha sonraları insanlar bozulmuş az bir kısmı Hanif dini inancı üzere kalmıştır. Nitekim Rasulullahın dedesi Abdulmuttalib’de putperest değil Hz. İbrahim’in getirdiği Hanif Dini inancında idi. Rasulullahın babasının Abdullah olması o sebeptendir. Rasulullahın babasının putperest olduğunu siz söylemektesiniz. Oysa Onun hakkında öyle bir kaynak yoktur.
 
S 2- Hacerül Esved Taşı İslam öncesi Araplarda da kutsal olmasına rağmen neden İslam sonrası Araplarda da kutsal sayılmıştır?
CEVAP:
Hacerül-Esved Taşı Hz. İbrahim ve Hz. İsmail zamanında yaşayan Müslüman Araplarca kutsal sayıldığı için daha sonraları onların torunları müşrik olmalarına rağmen o kutsallığı gelenek olarak sürdürmüşlerdir..

S 3- İslam evrensel bir din midir? Öyle ise neden ortadoğu coğrafyası dışında başka coğrafyalara iklimlere yer verilmez?
CEVAP:
İslam elbette evrensel bir dindir. “(Ey Rasülüm) Sen ancak alemlere rahmet olarak gönderildin” ayeti bunun kanıtıdır. Kuran nazil olduğunda Orta Doğu dünyanın merkezi konumunda idi. Orta doğuda yaşayan insanlara, Çin’e veya Hindistan’a ve dahi dünyanın çeşitli yerlerine binlerce yıl önce gönderilmiş peygamberlerin hayatından söz etmek o insanları yeni gelen İslamdan uzaklaştırmaz mıydı? Onlara tuhaf gelmez miydi?
Oysa o günün insanları sözü edilen peygamberlerin hikayelerini biliyorlardı.
Coğrafya konusuna gelince Kuran o gün henüz keşfedilmemiş yerlere de işaret etmiştir ama onu ancak ehli anlamaktadır. Misal: “Rabbin iki doğunun ve iki batının Rabbidir” ayeti gibi. Bu ayet o gün henüz keşfedilmemiş kuzey yarım küre ve güney yarım küreye ve güney ve kuzey kutuplara işaret etmektedir.

S 4- Araplarda İslam ile putperestlik yok olmuş mudur? Yok oldu ise neden İnsan yapımı kabe kutsal sayılır?
CEVAP:
Ne Araplarda ne de diğer milletlerde İslamın gelmesi ile birlikte putperestlik yok olmamıştır. Ne Allahu Teala ne de Rasulü “İslam geldikten sonra putperestlik yok olacak diye bir vaadte bulunmamıştır. Böyle bir soruyu ne münasebetle soruyorsun.?
Eğer Kuran’a inancın varsa “insan yapımı” dediğin Kâbe’yi kutsal kılan Allahu Tealadır. Sizler Kâbe’nin taş duvarlarını görebilmektesiniz. Onun kutsallığını baş gözü ile görmek mümkün olsaydı her kâfir Müslüman olurdu. O basiret işidir. Basirette iman sahiplerinde olur.

S 5- İslam veya semavi din sayılan 3 büyük dinler ve peygamberler neden sadece orta doğudan çıkmıştır? Neden 1 kızılderili peygamberi yoktur? Neden 1 aborjin peygamber yoktur? Yargılarken Tüm insanlığı kapsayan dinler neden sadece ortadoğu halklarından çıkmıştır?

CEVAP:
Sınava girdiğinde hocan soru kağıdına okuduğun kitapların dışından sorular sorsa “Hocam neden bu soruyu sordun oysa biz böyle bir ders görmedik? “demez misin?
Kuran nazil olduğunda Orta Doğuyu tanıyan insanlar üzerine inzal olmuştur.. Tabidir ki Kuran o insanlara, Orta Doğuya gönderilen kitaplar ve peygamberlerden söz etmiştir. O devirde Kızıl derilileri, Aborjinleri kim tanırdı? Zaten inanmakta zorlanan o devrin cahil Arapları onlardan söz edildiğinde İslamdan büsbütün uzaklaşmaz mıydı?
Oysa İslam kaynaklarında dünyanın her yerine peygamberler gönderildiği haberi meşhurdur.


(Visited 806 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Peygamberler Neden Hep Orta Doğudan Çıkmıştır?” üzerine 2 yorum.

  1. Slm ben 5. Sorunun cevabına istinaden yorum yapıcam. Bir İskandinav veya uzak doğu da budist veya amerika yada austuralyadan biri mahşer günü benim bu dinlerden haberim yoktu. Aynı şey işte bana bir kitap yada eğitmen gelmedi ki bende bu konudan bilgim olsun. Demezmi

    1. Allahu Teala buyurmuştur ki(mealen):
      – “Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir Peygamber(bir uyarıcı) göndermedikçe, hiçbir kimseye azab edecek değiliz.” (İsra/15)

      Bu ayet sorunuzun cevabıdır. Bir kimse Avusturalya’da mı, Çin’de mi her nerede olursa olsun o kimse İlahi mesajı almamışsa o imandan ve ibadetten sorumlu değildir. Allah ona akıl verdiği için sadece kul hakkından sorumludur.

Bir cevap yazın