NAMAZın FARZLARI

Namazın 12 farzı vardır: Bunun 6′sı namazın dışında, 6′sı ise namazın içerisinde bulunur.

 A-NAMAZIN DIŞINDAKİ FARZLAR:

1- Hadesten Taharet: Bir kimse namaza başlamadan önce, cünüp ise gusul abdesti, değilse namaz abdesti alması gerekir.  (NOT: Gusül abdesti ve namaz abdesti bilgileri için, gusül ve namaz abdesti bölümüne bakınız. )

2-  Necasetten  Taharet:  Namaz kılan kimse gerek namaz kılacağı yerde gerekse, bedeninde ve elbisesinde nohut kadar da olsa kaba necaset, el ayasının dolusu kadar idrar bulunmamasıdır.

3- Setri Avret: Musalli(Namaz kılan kişi) eğer erkekse, en az göbek altından diz altına kadar örtmesi, namaz kılan kadın ise, yüzü ve elleri hariç diğer uzuvlarını kapatmaları farzdır. Ayaklar için ihtilaf vardır. Bazı ulemaya göre ayaklar avret değildir. Mümkünse ayaklarıda örtmek daha evla olanıdır. Namazda iken bir uzvun, yani diz ile ayak arası veya dirsek ile el arasının dörtte birinden fazlası başkalarının göreceği şekilde açılırsa, o kadın ve erkeğin namazı bozulur. İmamı Yusuf’a göre bir uzvun, yarısından azı açılırsa bozulmaz. Musallinin avret yerinin dörtte biri kendi isteği dışında bir rüknü kılacak kadar(kıyam veya rükü gbi) açılırsa onun namazı bozulur. Açık kalan yerler değişik uzuvlarda olupta toplamı bir uzvun dörtte birine ulaşırda belirlenen süreden önce kapamazsa yine namaz bozulur.

Cildin rengini gösterecek kadar ince elbise ile kılanan namaz sahih değildir. Dar elbise ile kılmak hoş olmasada, namazın sıhhatine engel değildir. Vaktin çıkması yakalaşana kadar elbise bulamayan kimse, yere oturup ayaklarını kıbleye doğru uzatıp ima ile namazını kılar. Örtünme önceliği; seveteyn(ön ve arka avret yerleri) sonra butlar ve dizler. Kadınlarda da seveteynden sonra butlar, sonra karınlar(göğüsleri dahil), sonra sırtlar ve dizler, daha sonra diğer uzuvlarıdır.

4- Kıbleye Yönelmek: Her namazda Kabeye yönelmek farzdır.

5- Namaz Vakitleri: Her namazı vaktinde kılmak farzdır.

6- Niyet: Her namaza niet etmek farzdır.

B-NAMAZIN İÇİNDEKİ FARZLAR:

1- İftitah Tekbiri: Her namaza; “ Allahu Ekber” diye başlamak farzdır.

2- Kıyam: Namazda kıyamda yani ayakta durmak farzdır.

3- Kıraat: Her namazda Kur’an okumak farzdır.

4- Ruku : Namazda rukû farzdır.

5- Secde:  Namazlarda secde yapmak farzdır.

6- Kadei Ahirada Son Oturuş: Namazın son oturuşunda tahıyyat okuyacak kadar oturarak beklemek farzdır.

(Visited 120 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın