Teravih Namazı Kaç Rekattır?

Zile'de 40 hatim 24.12.2012Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn.
Bismillâhirrâhmânirrahîm
Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  

Teravih Namazının 20 Rekat Olduğu;
Peygamber(aleyhisselam)Efendimizin hadis-i şerifleriyle bildirilmiş olup, sünnet-i müekked olduğu Eshab-ı Kiramın  ve Müctehid alimlerin icmaları  ile sabittir. (Merakıl-felah şerhi)

Peygamber(s.a.v.) Efendimiz, teravih namazını, 8, 12 ve 20 rekat olarak kıldığı olmuştur. İbni Abbas hazretleri bildiriyor ki:
Resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, yirmi rekât namaz kıldıktan sonra,
“Ramazanda 20 rekât teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur” buyurdu. (İbni Ebi Şeybe)
Peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. Sebebi sorulunca,
Teravih namazının size farz olacağından korktuğum için, evden çıkmadım”
buyurdu. (Buhari)

Teravihin yirmi rekât olduğuna inanmayanın bid’at ehli olduğu Nur-ül-izah şerhinde de yazılıdır.
İmam-ı a’zam hazretleri;
“Teravih namazı müekked sünnettir. Hazret-i Ömer, teravihin yirmi rekât olarak cemaatle kılınmasını kendiliğinden ortaya çıkarmadı. O, elindeki sağlam esasa, yani Resulullah’ın sünnetine dayanarak emretti” buyuruyor. (El-İhtiyar)

Resulullah teravihi hiç kılmasa bile, Hulefa-i raşidinin yani dört halifenin kılması, sünnet olması için kâfidir. Nitekim Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem)buyurdular ki;
“Sünnetime ve Hulefa-i raşidin’in sünnetine sımsıkı sarılın” (Buhari)

Teravih namazı iki veya dört rekâtta bir selam vererek kılınır, fakat iki rekâtta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namazını on rekâtta bir selam vererek iki selamla bitirmek mekruhtur. Şafii’deyse hiç sahih olmaz. Teravih, vitirden önce kılınır. Vitirden sonra da kılmak caizdir.
 
Erkeklerin camide cemaatle namaz kılmalarının, evde kıldıkları namazdan 27 derece daha fazla sevab olduğu, kadınların ise, evde namaz kılmalarının, camide namaz kılmalarından daha çok sevab olduğu hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Kadınlar, cemaatle namaz kılmak için camiye gidemez.

Kadınların beş vakit namaz için veya cuma, teravih ve bayram namazları için, camiye gitmeleri caiz değildir. (Redd-ül-muhtar)

Tadil-i erkân, Hanefi’de vacib, Şafii’de ise farzdır. Bunun için ta’dil-i erkâna riayet etmeli, teravihi hızlı kılmamalı.

Bir özrü sebebiyle camiye gidemeyen, teravihi evde yalnız başına kılabilir. Hanımı, annesi ve kızıyla da cemaat yapıp kılabilir, fakat imamın itikadı düzgünse ve sünnete de uygun kıldırıyorsa, erkekler camiye gitmelidir.

Teravih, vitirden önce kılınır. Vitirden sonra da kılmak caizdir.

Salevat-ı şerife veya tesbih veya Kur’an okumak sünnettir. İki rekat arasında oturulmaz. Bazı yerlerde “sallû alâ Muhammed” deniyor. Bu ifade, (Muhammed aleyhisselama salevat getirin) demektir. Böyle söylemeyip, (Allahümme salli alâ Muhammed) demeli Elbette daha uzun olanlarını söylemek daha iyidir.

Teravihte koro halinde okunan salevat-ı şerifler caizdir.

Kadın imamın, kadınlara teravih kıldırması tahrimen mekruhtur. Tahrimen mekruh, harama yakın demektir. Mekruh olan namaz sahih olursa da kabul olmaz, yani sevap verilmez. (Redd-ül Muhtar)

T E R Â V İ H  N A M A Z I N I N  K I L I N I Ş  Ş E K L İ :

Teravih namazının kılınış şekli ikişer ikişer kılındığında akşam ve sabah namazlarının sünnetleri gibi kılınır. Teravih namazı yalnız olarak kılınırsa;
1- Teravih namazı için niyet edildikten sonra”Allahu Ekber”diye tekbir alınır ve erkekler sağ eli sol elin üzerine korlar ve sağ elin başparmağı ile serçe parmağını, sol elin bileğine bilezik yapılır. Erkeklerin elleri göbeğin altında tutularak bağlanır. Kadınların sağ elleri sol ellerinin üzerinde ve göğüsün üzerinde olur.  Ellerini erkekler gibi bilezik yapmazlar.
2- Subhaneke, euzu besmele ve fatiha ve zammı sure(Kur’an’dan en az üç ayet) okunur ve “Allahu Ekber”diye,
3- Rukuya eğilinir üç defa “subhâne rabbiyel azîm”dedikten sonra bel “semiallahu limen hamideh” diye dorultulup”rabbena lekel hamd “denilir ve “allahu ekber”diyerek secde yapılır.
4- Secdede üç kez “sübhâne rabbiyel a’lâ”dedikten sonra “allahu ekber” deyip baş secdeden kaldırılır ve bel doğrultularak bir kez “sübhanallah” diyecek kadar beklenir  sonra, ikinci secdeye”Allahu ekber”dierek varılır. Aynı şeyler tekrar söylenir.
5 -Sonra “Allahu ekber “deyip ikinci rekat için tekrar ayağa kalkılır ve sadece besmele çekip fatiha ve zammı sure(Kur’an’dan en az üç ayet) okunarak “Allahu ekber” deyip rükuya eğilinir ve birinci rekatta söylenenler tekrarlanır.
6- Sonra “semiallahu limen hamideh” deyip bel doğrultulur ve”rabbena lekel hamd” denilir. Sonra “Allahu ekber” deyip secdeye gidilir ve birinci secdede okunanlar tekrarlanarak ikinci secde yapılır.
7-İki secdeden sonra tahıyyat için oturulur. Tahıyyat oturuşunda, ettehıyyatü, alllahümme sali ve allahümme barik okunur ve rabbena atina duası ile rabbenağfirli duası da okunduktan sonra, sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır. Eğer namaz ikişer rekatlı değilde 4’er rakat olarak  kılınıcak ise, allahümme salli ve barik okdukta sonra selam vermeden  “Allahu ekber” deyip hemen üçüncü rekata kalkılır.
8-Teravih dört rekat kılınacağı zaman tamamen yatsı ve ikindi namazlarının dört rekatli sünnetleri gibi kılınır.  Sübhaneke euzü besmele ve fatiha ile bir zammı sure okur ve sonra “Allahu ekber”diyerek rukuya gidilir..
9- Ruku ve secde yapıldıktan sonra dördüncü rekate kalkılır ve besmele çekilip fatiha ve zammı sure okunur ve rüku ve secde yapıldıktan sonra tahıyyate oturulur.
10-Ettehıyyatü  alllahümme sali ve allahümme barik okunur ve rabbena atina duası ile rabbenağfirli duası da okunduktan sonra, sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.
İmamla kılınacağı zaman “niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya”diye niyet edilir ve imamın ” Allahu ekber”diye tekbir alması beklenir. imam tekbir aldıktan sonra “uydum imama”diye niyeti tamamlayıp “Allahu ekber”diyerek eller kulağa götürlüp el bağlanır . Subhaneke  okuduktan sonra bir şey okumayıp imamın okudukları dinlenir. İmamın yaptıkları yapılarak namaz tamamlanır. Ancak imam rükdaan belini dorulturken “semiallahu limen hamdieh “dediğinde cemaat “rabbena lekel hamd “der.

 Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua:
Ya hannân, ya mennân, ya deyyân, ya bürhân,
Ey merhameti acıması çok olan, ey ihsanı, nimeti bol olan, ey insanları hesaba çeken onları inanç ve amelleriyle mükafatlandıran, ey varlığını birliğini gösteren delilleri yaratan.


Ya zel-fadlı vel-ihsân, nerc-ül afve vel-gufrân,
Ey lütfu ve ihsanı bol olan [Rabbimiz], affını ve bağışlamanı dileriz.


Vec’al-nâ min utekâi şehr-i ramezan bi-hürmet-il Kur’an.
Kur’an-ı kerim hürmetine bizi Ramazan ayında ateşten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle.

SORULAR VE CEVAPLAR:
SORU:Teravih namazını kılarken mesbuk olunur mu? Dört rekatta bir selam verilirken, ikinci dört rekatın dördüncü rekatına yetişen teravihi nasıl tamamlar?
CEVAP: Teravih kılarken mesbuk olunur. Dördüncü rekatına yetişirse, hemen durmamalı, imamın bitirmesini beklemelidir. Baştan başlamalıdır. Dördüncü rekatına yetişince kalkıp üç rekat daha kılması gerekir. Sonra, ikinci dört rekata da yetişemez, hep böyle gider. Yani teravih bitene kadar hep mesbuk olur. Eğer ilk dörde hiç uymazsa, mesbuk olmaz, kalan dört rekatı vitirden sonra kılar.

SORU:
Ramazanda cemaatle teravih kılan kimse kazaya kalmış namazlarına niyet etse caiz olur mu?

CEVAP: Caiz olmaz.

SORU:Ramazanda Şafii imam, Hanefilere teravih ve vitir kıldırabilir mi?
CEVAP: Evet kıldırabilir. Şafii’de teravih namazında iki rekatta bir selam verilir. Hanefi’de ise, iki rekatta bir selam vermek daha efdaldir. Bu bakımdan teravih kılarken Şafii imama uymakta hiçbir mahzur yoktur.

SORU: Vitir kılarken iki rekatta bir selam veren Şafii imama uymak caiz midir?
CEVAP: Şafiilerin üç rekat kılıp selam vermeleri de caizdir. Şafii imam, iki rekatın sonunda selam verirse, Hanefiler uyamaz. Fakat aynen Hanefi gibi üç kılarsa, Hanefilerin ona uymalarında mahzur yoktur. (T. Kulub, Redd-ül Muhtar)

SORU: Kaza borcu olan kimsenin cemaatle kılınan teravih namazında teravih namazına mı yoksa kazaya kalan namazlarına mı niyet etmesi gerekir?
CEVAP: Cemaatle kılınan teravih namazında kazaya niyet edilmez. Cemaatle sadece aynı namazlar kaza edilir. Herkesin kazası ayrıdır.
SORU: Teravih namazında birinci oturuş farz olduğuna göre, teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılarken, imam oturmayı unutup 3. rekâta kalksa, hemen oturmayı da bilemese veya unutsa, sonunda secde-i sehv yapsa, namaz sahih olur mu?
CEVAP: Evet, sahih olur. Teravih de, nafile namazdır. Nafile namazlarda, her iki rekatta bir oturmak farzdır, fakat yanılarak ilk oturuşu terk ederse, secde-i sehv yaparak namazına devam etmesi, istihsanen caiz görülmüştür. (Hulasa)

İstihsan; müctehid âlimlerin, açık olan hükmü değil de, insanların işine yarayan faydalı yönünü bulup çıkarmayı esas aldığı ictihad şeklidir.

SORU: Teravih namazını dörder rekât olarak kılarken, Felak ve Nas sûrelerini ilk iki rekâtta, Fil ve Kureyş sûrelerini diğer iki rekâtta zamm-ı sûre olarak okumak caiz olur mu?
CEVAP: Nafilelerde her iki rekât müstakil bir namaz sayılır. Teravih sünneti de, nafile namaz demektir. Üçüncü rekâtlarında ikinci rekâtlardan önceki sûreyi okumak mekruh olmazsa da, bunu âdet edinmenin mekruh olduğunu bildiren âlimler de vardır. Bu bakımdan, üçüncü rekâtlarda ikinci rekâtlardan önceki sûreleri okumamalıdır.


SORU:
Mescide geldiğinde teravih namazı kılınıyorsa o kimse yatsının ilk sünnetini ve yatsının farzını kıldıktan sonra mı teravih için cemaate uyması gerekir? Yoksa hemen mi cemaate uyması gerekir? Cemaate uyduğunda eksik kalan rekatları nasıl tamamlamalı?

CEVAP: Yatsının farzını bir kenarda kılar. Sonra cemaate uyar. Yetiştiremediklerini vitirden sonra kendi başına kılar.

SORU:
Teravihe ilk başlarken, imamın ikişer ikişer mi yoksa dörder mi kıldıracağını bilmiyoruz. İki mi, yoksa dört rekat olarak mı niyet edeceğiz?

CEVAP: Sadece teravihe niyet edilir, imam kaç kıldırırsa kıldırsın, fark etmez.

SORU: Teravih kılarken en başta niyet etsek diğerlerinde niyet etmesek olur mu?
CEVAP: Olur. Ancak namaz aralarında dünya kelamı konuşulursa, niyeti yenilemek gerkir. Örnek; Namaz kılan kimse selam verdikten sonra yanındakine “ileri git, beri gel” gibi sözler etmesi dünya kelamı sayılır. Namaz aralarında okunan salavatlar dünya kelamı sayılmaz.

SORU:
Oruç tutamayanın da teravih kılması gerekir mi?

CEVAP: Evet gerekir.

SORU: Şafii’de teravih namazında rekatlar kaçar kaçar kılınır?
CEVAP: İkişer ikişer kılınır.

SORU: Vitri kılarken Kunut duası, Ramazanda açıktan mı okunur?
CEVAP: Kunut duası her zaman gizli okunur.
SORU: Bazı cemaat ve tarikatlerin camilere gelmeyip kendi mekanlarında teravih namazı kılmaları kabul olunur mu?
CEVAP: Evet, bunların kıldıkları teravih namazları kabul olunur fakat; camilerde kılmaları daha uygun olur. 

(Visited 2.915 times, 21 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Teravih Namazı Kaç Rekattır?” üzerine 7 yorum.

 1. Ne demek bu windows dalgamı geçiyosun neden İslamiyet olan bir siteyi kaldırıyosunuz windows 12 den sorabilirmiyim lütfen mailimi okurmusun Windows ekibi >:(
  defol git winodows!

  1. Sitemizi savunduğun için teşekkür ederiz Aleyna hanım.
   Bugüne kadar bir çok dinsiz, sapkın ehli bidat sitemizi bozmaya çalıştılar lakin Allah onları muvaffak kılmadı hamd olsun Rabbimize.
   Biz Hakkın yolunda hizmet verdiğimiz sürece kimse bizim sitemizi kaldıramaz sen canını sıkma.

 2. Teravih namazını zammı süre olarak kadr suresi ve Kevser süresiyle kilinabilirmi iki rekatta selam vererek ve 20 rekat tamamlana kadar aynı süreler okunabilir mi

  1. Teravih namazı zammı sure olarak Kadr Suresi ve Kevser Suresiyle iki rekatta selam vererek ve 20 rekat tamamlana kadar aynı surelerle kılınabilir. Hiç bir mahzuru olmaz sünnete de uygundur.

 3. Teravih namazında dört rekatta bi selam veriyorum ikinci rekatta tahiyyattan sonra salli ve barik dualarını okumamız gerekiyor mu

  1. Dörderli kılınan teravih namazlarının ilk oturuşlarında salli-barikleri okumak sünnettir.

Bir cevap yazın