Anneler ve Babalar Günü

Abdullah bin Ebi Evfâ (radıyallahu anhden) naklen.
Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) huzurunda bulunduğumuz bir esnada biri gelerek:
– Ey Allahın Rasulü, ölüm döşeğinde yatan bir genç var, kendisine “Lâ ilâhe illallah” de, dendiğinde kendisi bunu bir türlü söylemiyor, dedi. Peygamberimiz:
– Namaz kılar mıydı? diye sordu. Adam:
– Evet kılardı dedi.
Bunun üzerine Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kalktı gencin yanına birlikte gittik ve ona:
– “Lâ ilâhe illallah” de, buyurdu. Genç:
–  Bunu söyleyemiyorum, dedi. Rasulullah:
– “Niçin?” diye sorunca, gelen adam:
–  Annesine isyan ediyordu, dedi. Rasulullah:
–  Annesi sağ mı buyurdu. Oradakiler:
–  Evet sağdır, dediler. Rasulullah:
– Annesini çağırın buraya gelsin, buyurdu. Onlarda kadını çağırdılar, kadın geldi.
Rasulullah kadına:
–  Bak şurada büyük bir ateş hazırlansa ve: “Oğluna şefaat edersen onu bu ateşte yakmayız ; fakat şefaat etmezsen bu ateşte yakarız” deseler ne yapardın? buyurdu. Kadın:
–  Onun şefaatçisi ben olurdum, dedi. Rasulullah:
–  O halde ondan razı olduğuna Allahu Tealayı ve beni şahid göster, buyurdu.
Bunun üzerine kadın:
–  Allah’ım! Seni ve Rasulünü şahid tutuyorum ki oğlumdan razı oldum, ona hakkımı helal ettim, dedi.
Bunun üzerine gencin dili çözüldü hemen orada şehadet getirip ruhunu imanlı olarak teslim etti. (Kaynak: Hadisi Taberani S.H.42).
***
İslamda anneler-babalar günü diye özel bir gün yoktur. Bunlar hıristiyan avrupalının dinden imanda uzak yaşantılarının semereleridir. Müslüman İslam göre anne ve babasına bakması Allahu Tealanın emridir. Hatta yaşlandıklarında onlara öf demesi bile haram kılınmıştır. Kafir avrupalı 365 gün ana babasını unutur yılda bir gün ya bir demek çiçek götürür ya da telefon açar ya da sosyal medyada “Nasılsın, iyi misin?” der gününü kutlar anne babayı 1 yıl daha hatırlamaz.
İşin en acı tarafı maalesef bizim gençlerimiz de onlara özenerek benzeri durumlara düşmüştür.
Bekir Abdullah…….13/Mayıs/2018
ŞİİR:
Anneler günü icat oldu
Huzur evleri anne doldu
Senede bir anneyi kutla
İşin bitince evine şutla
(Rahmi ERDOĞAN) 😀

(Visited 613 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın