Cebrail’in 120 bin Yılda Kıldığı Namaz

      A- Hallac-ı Mansur Hz.Cebrail (aleyhisselam)ın  120 bin Yılda Kıldığı Namazı:
      Ebu Hureyreden naklen:
       Allahu Teala Cebrail’i (Aleyhisselam)  İsrafil’den(Aleyhisselam) beş yüz yıl sonra en güzel surette yarattığı zaman, Cebrail(a.s.) kendi suretine bakarak:          
    – Ya Rabbi, benden daha güzel kimse yarattın mı? diye sordu    
      Allahu Teala :
   – Hayır yaratmadım, buyurdu.
      Bunun üzerine Cebrail(a.s.) namaza durdu ve yüz yirmibin yılda iki rekat namazı tamamladı. Namazı bitirince Allahu Teala buyuyurdu:
   – Ey Cebrail, güzel bir ibadet yaptın. Şimdiye kadar senin yaptığın ibadet gibi bir ibadeti kimse yapmadı. Ancak âhir zamanda gelecek rasulüm Muhammed’in ümmetinin kusur ve eksiklerle dolu olarak kılacakları iki rek’atlık namazları, benim katımda, senin bu yüzyirmi bin senede kıldığın namazdan daha sevimlidir. Çünkü onlar benim emrime uyarak kılarlar, sen ise kendiliğinden kıldın. Aynı zamanda onlar âciz ve merhamete muhtaç kimselerdir. Yani; onların dünya meşakkatleri, geçim sıkıntıları, hastalıkları olacak, bütün bunlar karşısında nefis ve şeytanlarla ve düşmanları ile mücadele ederek ibadet edecekler.
O halde bu zamanda Hakk’ı Hakk bilip, Allah’a ve Rasulüne itaat edenlere müjdeler olsun…
(Kaynak: Envarü’l-Âşikîn)
     

(Visited 9.960 times, 7 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Cebrail’in 120 bin Yılda Kıldığı Namaz” üzerine 8 yorum.

    1. O bir hadisi şeriftir. Kaynağı Envarül Âşikın kitabıdır.
      Kaynağı değil mesajı anlamaya çalışınız.!

    1. Nisa hanım o dediğiniz istişare ile bulunur sonra istihare yapılır. Salih rüya mümin için müjdedir.

Bir cevap yazın