Cihat Nedir ?

şehitlik ayetiCihat; Arapça cehede, mazi fiil kökünden türemiş bir kelime olup mücadele etmek anlamında kullanılır. Dinî ıstlahta cihat, Allah rızası için nefisle, şeytanla ve kafirler ile mücadele etmek anlamına gelir. Bu da iki şekilde olur. Birincisi Allah için nefis ve şeytanla mücadele etmektir ki buna, Peygamberimiz(aleysissalatü vesselam) “büyük cihattır” buyurmuştur. İkincisi ise Allah için düşmana karşı dinini ve vatanını iç ve dış düşmanlara karşı savunmaktır. Nitekim Hak Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur, mealen:
– “Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.” (Bekara/190) Bu ayette, düşman sataşmadıkça onunla savaşılmayacağı ve savaşma konusunda da aşırı gidilmemesi gerektiği görülmektedir. Bu aşırılıklar, Rasulullahın beyan ettiği gibi kadınları, çocukları, yaşlıları ve aman dileyenlerin öldürülmemeleri gerektiğidir.
“Artık şirkten vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Bekara/192)
Bu ayette iman edip şirki terk ettiklerinde Allah’ın onları bağışlayacağı bildirilmektedir.
– “Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla cihat edin. Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.” (Bekara/193)
Bu ayette de tüm kafirler şirkten vazgeçip Müslüman oluncaya kadar onlarla cihat etmek farzdır. Buradaki cihat, onlar saldırdığında savaş, saldırmazlarsa Bakara suresi 194. ayeti kerimede belirtilen,”ileri gitmeyin” emri gereğince tebliğdir.
– “O halde kim size saldırdıysa, siz de ona yaptığı saldırının aynıyle saldırın da ileri gitmeyip Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.” (Bekara/194)

Cihad, ihtilal yapmak, âmirlere karşı gelmek ve isyan etmek, dövmek, yıkmak, kırmak, sövmek demek değildir. Böyle şeyler yapmak, fitne çıkarmak olur. Yani bölücülük olur. Müslümanların ezilmesine, hapse girmesine ve din, iman bilgilerinin yasak edilmesine yol açar. Böyle fitne çıkarana Peygamber efendimiz lanet etmiştir. Hapse girmeyi istemek, bir müslüman için şeref değildir. Müslüman için şeref; İslam’ın güzel ahlakını edinmek, herkese iyilik etmek, İslamiyet’e uymak, her mahluka faydalı olmaktır. Kendini tehlikeye atmak ahmaklıktır, günahtır. Allahü teâlâ,
– “Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever.” (Bekara/195)
Cihad, Allah düşmanları ile çeşitli yollarla ve çeşitli vasıtalarla mücadele etmek demektir. Cihad, Allahü teâlânın dinini Onun kullarına ulaştırmak, insanları küfürden cehaletten kurtarıp, imana, ebedi saadete kavuşturmak demektir. Cihad, insanları İslam dinine çağırmak demektir. Bu da çeşitli yollarla olur.
Cihad üçe ayrılır:
1- Beden ile yani her türlü harp vasıtaları ile kâfirlere karşı yapılır. Silahlı cihadı, savaşı yalnız devlet yapar.
2- Her türlü yayın vasıtası ile, İslamiyet’i insanlara yaymak, duyurmak suretiyle yapılır. Bunu islam âlimleri yapar. İslam âlimleri olmadığı zaman, misyonerlerin ve bid’at ehlinin saldırısından korunmak için, müslümanların Ehl-i sünnet âlimlerinin sözlerini, yazılarını, kitaplarla, her türlü basın vasıtasıyla, Radyo, Televizyon ve İnternet ile bütün dünyaya yaymaları, duyurmaları gerekir. İslam’ın iç ve dış düşmanlarının yıkıcı, aldatıcı, propagandalarına karşı, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği hakiki müslümanlığı yaymak günümüzün en kıymetli cihadıdır. (İslam Ahlakı)
3- Dua ile yapılan cihad. Bu cihad, bütün müslümanlara farz-ı ayndır. Öteki cihadlar ise farz-ı kifayedir. Bu cihadı yapmamak büyük günah olur.

(Visited 3.704 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Cihat Nedir ?” üzerine 4 yorum.

  1. Hocam selamun aleykum
    Helal sertifikasi olmayan gidalari yememiz dogrumudur en basitinden bir marketten kraker kek gibi
    Ben gimdes helal sertifikali urunleri yemeye gayret ediyorum fakat her zmn mumkun olmuyir nasil hareket etmeliyiz hangi dusnceye sahip olmaliyiz

    1. Aleykümselam Merve hanım. Domuz yağı, domuz eti ve alkol içermeyen gıda maddelerini ve Müslüman bir firmalara ait et ürünlerini yiyebilirsiniz.

    2. Peki bir suru katki maddesi var ve bunlarin cogu ucuz oldugu icin domuzdan elde ediliyormus ve bircok seyde bulunuyor bu durumda ne yapmaliyiz hocam

Bir cevap yazın