Ehli Bidat Hocalardan Tam 37 Tanesi Deşifre Edildi

Ehli Bidat Hocalardan Tam 39 Tanesini Deşifre Ettik, Kısaca Yanlışlarını Beyan Ettik. #Mutlaka_Okuyalım;

Yazan: Mustafa Özdemir

1- Mihr Ali İskender Evrenesoğlu; Kendisi Mehdi Olduğunu Söyleyen Bir Sahtekardır…

2- Harun Yahya; Asıl adı Adnan Oktar olan şahıs, mehdi olmadığı halde kendisinin mehdi olduğunu söylemektedir…Ayrıca hadisleri ve mezhepleri inkar etmektedir.

3- Prof. Abdülaziz Bayındır; “Allah Gaybı Bilemez” diyen Ehli Bidat Biridir…

4- Prof. Yaşar Nuri Öztürk; Kuranda Olmayan Hiçbir şey Günah Değildir diyen, İsteyen İstediği Şekilde Namaz Kılar Namaz Özünde Saçmadır Diyen, Kuran Felsefedir Diyen Sapıklıkları Sayarak Bitmeyecek Olan ehli sünnet dışı bir kimsedir…

5- Prof. Zekeriya Beyaz; Kabir Azabı Yoktur Diyen, Bir sürü Yanlış Fetvalar Veren ehli sünnet dışı birisidir…

6- Prof. Bayraktar Bayraklı; 17 Ciltlik Tefsir Yazdım, Sahabeden Alimlerden Bir Tane Nakil Yapmadım Diyen Yani Uydurma Şeyler Yazdığını Kendisi Dahi İtiraf Eden, Hz. İsa İnmeyecektir Diyen Nice ehli sünnet dışı Görüşleri Olan Bir kimsedir..

7- Prof. Mustafa Öztürk; Kurana Uydurma Diyen gayri müslimdir. Daha Fazla Bilgi Vermeye Lüzum Bile Yok…

8- Prof. Mehmet Okuyan; Hadislere Gerek Yok Diyen, Kuranda Geçmeyen Hiçbir şeyi Kabul Etmem Diyen Ama Kuranda Geçmediği Halde Hz. Meryem Validemize Çift Cinsiyetli Diyen, Ne Dediğini Bilmeyen ehli sünnet dışı Biridir. Yanlışları Sayarak Bitmez…

9- Prof. Haydar Baş; Kadiri Tarikatının arkasına saklanıp, Şiilik Görüşünü İnsanlara Aşılamaya Çalışan Biridir…

10- Prof. Mehmet Çedik; Hadis İnkarcısı, Herkes Tarafından Anlaşılmayacak Bazı Hadisleri Diline Dolayıp, İnsanlara Bakın Bakın Böyle Hadis mi Olur Deyip, Hadisleri İtibarsızlaştırmaya çalışan ehli sünnet dışı bir kimsedir…

11- Mustafa İslamoğlu; Kadere İnanmaya Gerek Yok Diyen, Hz. Ademin Babası Var Diyen, Hadisler Uydurma Diyen, Peygamberimize Kibirli Adam Diyen Ve Daha Yüzlerce Yanlış Fetva Veren, ehli sünnet dışı bir kimsedir.

12- İhsan Eliaçık; Melek Yok, Cin Yok Diyen, Namaz Kılmak Zorunlu Değil Diyen, Hadis İnkarcılığı Yapan Ve Daha Bir Sürü Yanlış Fetva Veren bir Bidat ehlidir…

13- Süleyman Ateş; Yahudi Ve Hiristiyanlar da Cennete Girecek Diyen Aynı Zamanda İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Öven. Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen Bir ehli bidattir…

14- Alparslan Kuytul; 12 İmama Şii Diyen, Şii Sünni Kardeştir Diyen, Şiilik Projesinin Bir Parçası Olan Bir kimsedir… Aynı zamanda bir video kasetinde “Allah mekandan münezzehtir” dediği halde kasetin sonuna doğru başta söylediği ile çelişip, “Allah arşın üstündedir ” diyerek Allah’a mekan isnat eden ehli bidattir.

15- Ali Rıza Demircan; Kuranda Geçen Cariyeler İle İlişkiye Girelebilineceğine cevaz veren Ayeti İnkar Eden, Sahabe Cariyeler İle Zina Yaptı Deyip Onlara İftira Atan Bir ehli bidattir…

16- Caner Taslıman; Kuran Yeter Diyen, Hadislere Gerek Yok, Hadisler Uydurma Diyen, 4 Hak Mezhebe Dil Uzatan Felsefeci Reformist Ehli Bidaat Biridir…

17- Yasin Gündoğdu; Ehli Sünnet Olmadığını Kendisi İtiraf Eden, Hakla Batılı Karıştıran, 4 Hak Mezhepe Dil Uzatan Ve, Mustafa İslamoğlu Abdülaziz Bayındır, Mehmet Okuyan Gibilerin Sohbetlerini Profilinde Paylaşan, İnsanları Bunlara İten Bir ehli bidattir…

18- Ebu Hanzala lakaplı Halis Bayuncuk; Allah Göktedir Diyen, Allahın Eli Ayağı Gözü Vardır Diyen, İşide İslam Devleti Diyen, Tasavvufçuları Kâfirlikle Suçlayan Ve Yüzlerce Bozuk Görüşe Sahip Olan Bir ehli bidattir..

19- Ahmed Hulusi; Kurana Kendi Kafasına Göre Saçma Sapan Mana Veren Ve Meal Kitabı Bastıran Bir ehli bidattir..

20- Seyyid Kutup; Ehli Sünnet Değildir, Mezhepsizdir, Kendi Kafasına Göre Tefsir Yazmıştır, İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Överken Nice Ehli Sünnet Alimlerine Dil Uzatmıştır. Öte Yandan Hz. Osmana Türlü İftiralar Atmıştır. İslamın Güçlü Olamamasının Temel Sebebi Hz. Osmanin Halife Olmasıdır Demiştir. Tüm Tarikatları Şirkle İtham Etmiş Bir Sapıktır…

21- Muhammed Esed; Yahudi Bir Ailenin Çocuğu Olan, Sonradan Müslüman Olduğunu Söyleyen Bir münafıktır.
Dinler Arası Diyalog Projesininin Bir Parçası Olan Bu Kişi, Yahudi Ve Hristiyanlarda Cennete Girecek Diyerek, İslamı Önemsizleştirmeye Çalışmaktadır…

22- Ali Şeriati; Allah bir puttur diyen, Şiilik İtikadına Sahip Olan Ayrıca “Muhammed Kimdir” Adlı Kitabında Şiilik İnancı Gereği Sahabeye Sayıp Savurmuş, bununla da kalmamış Peygamberimize dil uzatmış, güya peygamberimiz hz. Alinin hakkını savunmamış ve kıyamete kadar bu lekeyle kalacakmiş… Bu adam tam katışıksız bir Sapıktır…

23- Muhammed Abduh; Kendisi İngiliz ajanı bir mason olup dinde yenilikçiliğin liderlerindendir. Dinler arası diyolog adı altında yahudi ve hristiyanlarda cennete girecek diyerek islamı itibarsızlastrma amacı gütmüş reformist bir masondur…

24- Ayetullah Humeyni; Sahabeye İftira Atan, Söven, İki Yüzlü Takiyeci Biri Olan Humeyni, Şia Lideridir. Yanlışları Sayarak Bitmez…

25- Cemaleddin Afgani; İngiliz ajanı bir masondur. Dinde reformist hareketlerin öncülerindendir. İslam dini ile diğer dinlerin bir farkı yoktur diyerek islamı itibarsızlaştrmaya çalıışmış bir mason dur…

26- Reşid Rıza; Bu kişide Cemalledin Afgani ve Muhammed Abduh adlı Masonların öğrencisidir. Reformist bir bidaatçıdır…

27- Prof. Hayrı Kurbaşoğlu; Sahih ve Mütevatir hadisleri inkar eden, onları alaya alan. Hz. Mehdi, hz. İsa gelmeyecektir diyen bir ehli bidattir.

28- Ubeydullah Arslan: Tevhid adı altında tasavvuf düşmanlığı yapan vahhabidir.

29- Prof. Muhammet Nur Doğan; Ayetlerle varlıkları sabit olan cinleri reddeden ve insanların maymundan türediğini ileri süren bir ehli bidattır…

30- İsmail Naçar; Peygamberimizin sakalı şerifinin hiçbir önemi yok diyen, ve Peygamberimiz de normal bir insan gibi kabirde çürür diyen, Peygamberimiz hakkında türlü iftiralar atan bir ehli bidattir..

31- Zakir Naik; 4 Hak mezhebi birbirine karıştıran, Herhangi Bir Mezhebe Bağlı Olmayan, Hadisleri Arka Plana Atan Yada Sadece Sahih Hadis Diyen, Allah Göktedir Diyen Bir Sapıktır…

32- Edip Yüksel; Bütün Hadislere Uydurma Diyen, Kuran Yeter, Herkes Kuranı Kendi Kafasına Göre Yorumlayabilir Diyen Bir Sapıktır…

33- Prof. Reşit Haylamaz; Dinler arası diyalog adı altında yahudi ve hıristiyanlarda cennete girecek diyen, ayetleri tahrif eden bir ehli bidattir…

34Fethullah Gülen ve Cemaatinin ileri gelen üst-düzey hocaları… Dinler Arası Diyalog Adı Altında Yahudi Ve Hristiyanlarda Cennete Girecek Diyen vatan haini sapıklardır…

35- Mustafa Karakaş; Mütevatir Yani Birden Fazla Kaynakta Geçen Binlerce Kişinin Naklettiği Hadisleri İnkar Ederek Hz. İsa Gelmeyecektir Ölmüştür Diyen ehli bidat Biridir…

36- Abdurrahman El-Hümeyyis; Erbakan hocanın vefatından sonra ehli sünnet olan milli görüşün içine sızmış bir vahhabidir. Peygamberimizin Hürmetine Allahtan istemeye dahi şirk diyen ehli bidat vahhabidir..

37- Nurettin Yıldız;
* Nurettin Yıldız konferansında Hz. Ebu Bekr’e şu hakarette bulunmuştur:
“Mal hırsı ve şehvet tehlikesinden hiç kimsenin garantisi yoktur. Ebûbekir bile olsa… Bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur. Bir kere o hurma dikilen araziye para vermemişsin, kelepir gelmiş sana… Yani o hurma olmasa acından ölecekmiş gibi bir fidan için ağzını bozmuştur.
Bundan ders alacağız ağzımızı bozmamaya çalışacağız, kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa aynı azimle devam edeceğiz…”
Bu iftiralara verilecek cevap nedir?
Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’den elbette bütün Müslümanlar ders almalıdır. Müslümanlık dersi, insanlık dersi, fazilet dersi…
Sünni kaynaklarda bulamadığımız hâdisenin anlatıldığı ve satır aralarında zerk edilen bu ve bunun gibi zehirleri görünce konferansın diğer kısımlarındaki medih dolu ifadelerin amacı daha iyi anlaşılmaktadır.

Nureddin Yıldız Ayrıca Şunları da Söylemiştir:
* “Allah Gökte midir, yoksa mekandan münezeh midir belli değil.”
* “Sahabenin İçinde Kadın Gibi Korkak Olanlar Vardır” deyip Sahabeye Dil Uzatan,
* “Bizden Biri 50 Tane Ebu Bekir Eder” diyen,
* Ayrıca İbni Teymiye Gibi Bir Sapık İçin “Müceddid” Diyen.
* Muhyiddin Arabi Ve Hz. Mevlana Gibi Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen ehli sünnet dışı bir kimsedir…

38- Ömer Öngüt‘de ehli sünnet dışı itikada sahiptir. Ömer Öngüt, Mezhepsizce hareket ederek, (Organ nakli caiz değildir, haramdır. Organlarını bağışlayanlar cehenneme gidecektir.) Ehli sünnete zıt fetva veriyor. Zaten bunu söylerken hiçbir delile, kaynağa başvurmuyor.
Halbuki, zaruretler haramları mübah kılar. Bu hususta kitaplar da şöyle deniyor;
Müslüman uzman doktor, bir hasta için, (Organ naklinden başka çare yok) derse, ölü veya diriden organ nakli caiz olur. Din ayrılığı gözetilmez.
(El-Hedyül-İslami)
Zaruret olunca birçok yasaklar mubah olur. Ölünün de, dirinin de, bir yerini kesmek haramdır, ona eziyettir, fakat zaruret olunca, bu haramlık kalkar, çünkü dinimizde,
(Zaruretler, yasak olan şeyleri mubah kılar) kuralı vardır. (Mecelle)
Bu zatı, kendi grubu peygamber olarak görüyormuş. Bu ise küfürdür. Bu zamanda böyle düşünen kimseler, (Muhammed, Allah’ın resulü ve Hatem-ün-nebiyyindir [nebilerin sonuncusudur].) [Ahzab 40] ayetine inanmamak olur. 

39- Cemalnur Sargut’da ehli sünnetten ayrılmıştır.
40- Hasan el-Benna,
Seyyid Kutbun da üye olduğu, Mısır’daki İhvan-ül-müslimin yani Müslüman kardeşler örgütünün kurucusudur. Mevdudi, 1927’de yazdığı İslam’da Cihad kitabında, ihtilal yani devlete isyan fikirlerini yayıyordu. Arapçaya tercüme edilince, Hasan el-Benna’nın düşüncelerine tesir ederek Mısır’da devlete karşı gelmesine ve öldürülmesine sebep oldu. Mevdudi’nin ilmi yetersizliği, [siyaset ilminin noksan olması, fitne çıkmasına sebep olmuş ve] böyle sayısız müslümanları, maddi ve manevi ölüme sürüklemiştir.
(F. Bilgiler)
41- Mevdudi:
Merhum Ahmed Davudoğlu Hoca, Din Tahripçileri kitabında Mevdudi;
(Her peygamber günah işler) diyor. (s. 174)
(Peygamberimiz Kur’anın eşitlik esasıyla ameli terk etti) 
diyor. (s. 176)
Mevdudi, Resail Mesail isimli eserinde 57. sayfada,
(Resulullah Deccal’ın kendi zamanında çıkacağını sanıyordu, ama bu zannı üzerinden 1350 sene geçmesine rağmen, Peygamberin zannı doğru çıkmamıştır) diyerek Resulullah’ı bile suçlamaktan çekinmiyor.
(s. 179)
Necip Fazıl Kısakürek özetle diyor ki:
Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri isimli eseriyle İslam’da imha hareketinin temsilcilerinden biri. İşi gücü, Ehl-i sünnet büyüklerine çatmaktır. Efgani ve Abduh’a hayran. İbni Teymiyye’ye ise kara sevdalı. Sapık fikirlerin sapık ihtilalcisi olarak defalarca hapsi boyladı. Derken Vehhabilik dünyasına kapılandı. Medine’deki Vehhabi Üniversitesi İstişare Heyeti’ne aza seçildi. Orada da dikiş tutturamadı ve Vehhabilere bile giran gelen fikirleri yüzünden mahkeme edildi.(Doğru Yolun Sapık Kolları s.155)
42- Yusuf Kardavî:
İbni Teymiyye’ye İmam ve Şeyhülislam diyerek, küçük kitapçığına, ondan 21, talebesi İbni Kayyım’dan ise 8 tane nakil almıştır. Ebu Hanife ismi iki defa geçiyorsa da, kaynak olarak değildir. El-Halal-vel-Haram kitabının önsüzünde, (Kendimi herhangi bir mezhebe bağlamayı uygun bulmadım. Yalnız bir mezhebin esiri olunmaz) diyor, mezhepleri esaret kamplarına benzettiği için ehli sünnetten sayılmaz.
***

Yukarda İsimlerini Zikrettiğimiz Hocaların Hepsinin Temel Yanlışlarını Yazdım, Bu Temel Yanlışlardan Bazıları Onları Ehli Sünnet İtikadından Çıkarırken, Bazıları da Dinden Çıkarır…

Bu Kişilerin Sohbetlerini Dinlemeyiniz, Kitaplarını Okumayınız, Kanallarını Seyretmeyiniz.
Yazan: Mustafa Özdemir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

“Ehli Bidat Hocalardan Tam 37 Tanesi Deşifre Edildi” üzerine 28 yorum.

 1. Sen çok xxxxxx birisin. saydıklarının içinde bir kısmı geçerken sapık. Bir kısmı da ehli sünnet. ancak onlar sapık olmasına rağmen senin gibi cahil değil. ibn teymiyye için saydığım kitapları okumuşum. hiçte senin söylediğin gibi demiyor. İbn abbas da kâfir demiyor. İbn batuta nın dediğine gelince bu yalancı zatı ibn haldun, ibn kesir, hafız zehebi ibn abdil ber tarihlerinde yalanlamıştır. çünkü ibn teymiyye söylediği tarihde zindanda ve çıkmadan ölmüştür. baka bilirsin. ve diğer yani saydığın ibn teymiyyenin kitablarını okuduğunu da zan etmiyorum. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  1. Hz Mevlana derki “lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye”
   Ehli Sünneti bilmeyen bir selefiyeci, İbn-i Teymiyye’nin sapıklığını nasıl olur da anlayabilir.?
   İbn-i Teymiyye’yi okudum diyorsun ama aslında okumamışsın. Çünkü körsün.
   Senin gözünü açacak bir yazı tavsiye ediyorum. Alttaki linki tıkla ve oku:
   https://islamdergisi.com/genel/ibni-teymiye-kimdir/

 2. İbn-i teymiye rahimehullah a bu zaman kadar hiçbir alim sapık dememişken siz zavallılar nasıl olurda sapık diyebilirsiniz. Delil getirin delil, saydıklarınızın bir çoğu ehli bid’at’dır ve sizde ehli bidatsınız.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx.

  1. Bize karşı sövüp saydığınız küfür ve hakaretlerinizi sizin cahilliğinize ve şeytana tabi olmanıza sayıyorum.
   İbni Teymiye’nin sapıklığı hakkında delil istiyordun İşte sana delil:
   “İbni Teymiye, Kitab-ül Arş isimli eserinde, “Allah Arş’ın üzerinde oturur, kendisi ile beraber oturması için Resulullaha da yer bırakır” diyor. Essırat-ul-müstekim kitabında da, ibni Abbas gibi büyük sahabilere kâfir demiştir”. (Keşfüzzunun)

   “El-ubudiyyet kitabında ise, Allahü teâlânın ismini zikretmenin bid’at ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf âlimlerine çirkin iftiralar yapmaktadır”.

   “(Arş kadimdir(yani; yaratılmamış)” diyor. (Akaid-i Adudiyye şerhi)

   (Şam camiinin minberinden inerken “Allah gökten yere, benim indiğim gibi iner” dedi.)
   [İbni Battuta –Tuhfetünnüzzar tarihi]

   Ayrıca İbni Teymiye hakkında geniş bilgi için linkimizi tıklayınız:
   https://islamdergisi.com/genel/ibni-teymiye-kimdir/

 3. Peki siz kimsiniz? Sizin herseyi dogru bildiginiz ne malum? kime inanicagimizi sasirdik.
  Evet kuran yeter en bozulmamis en süphe duyulmayacak kaynaktir kuran. Icine arap kültürü karistirilmis birsürü hadisler var.
  Hadis kuran ile celisiyorsa o hadisi kabullenmem. Allaha cok sükür kuran var.

  1. SORU: “Peki siz kimsiniz? Sizin her şeyi doğru bildiğiniz ne malum? Kime inanacağımızı şaşırdık.”
   CEVAP:
   Vedat efendi! Eğer biz ehli sünneti(Kuran Ve Hadisleri) değilde kendi görüşlerimizi sizlere benimsetmeye çalışsaydık yukarıdaki soruyu sormakta haklı olurdunuz. Lakin bizim kriterlerimiz, Kuran, Sünnet, İcami ümmet, Kıyası Fukahadır.
   Bunların son üç maddesi Kurana bağlıdır. Yani kaynak Kurandır. Ama doğrudan kaynaktan almak isteyenler İslamdan çıkarlar. Çünkü Allahu Teala Nahl Suresi 44. ayetinde (mealen), “(Ey Rasülüm) Bu Kuranı sana indirdik ki insanlara açıklayasın diye” buyurmuştur. Hud Suresi 1. ayeti kerimede (Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da her şeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak (rasulüme) açıklanmıştır).
   Görüldüğü gibi mezkür ayette Kuran’ın tam olarak ancak Rasulullaha açıklandığı bildirilir. Öyle ise meallerden din öğrenmeye ve hüküm çıkarmaya kalkanlar Hak yolundan sapar ve saptırır.
   Elbetteki sahih Hadislerin Kuran’la çelişmesi mümkün değildir. Ancak siz, onun tüm ayetlerini doğru anlayacak alt yapıya sahip misiniz? Veya sizin hoca sandığınız o sapıklar da bu temel var mı? Yok elbette. Olsaydı Abdulaziz Bayındır gibi, “Allah İnsanın geleceğini bilemez” deyip küfre düşmezdi. Veya diğerleri şefaati inkar etmezlerdi, veya kaderi inkar etmezlerdi. Bunun gibi bir çok şeyleri inkar etmezlerdi.
   Hadisleri sırf mantıkla anlamak mümkün değildir. Onu kaynağı ile ile değerlendirmek gerekir.
   Bir hadisin kaynağı sağlam olmasına karşın zahiri manası Kuranla çelişiyor görünse bile onu işin ehli olan alimler mutlaka tevil etmişlerdir. Yani gerçek manasına Kuranla mutabık kalan manaya çevirmişlerdir. Bu konu çok incedir buranın hacmi kifayet etmez. Sen gerçek kurtuluş istiyorsan Ehli Sünnet yolundan ayrılma ve o yolun büyüklüğünü anlamaya çalış.

 4. Bu Reddiye şahşıma aittir. Ama altına “Rıdvan Aksoy” değilde “Mustafa Özdemir” yazılmış. Bu hoş değil…

  1. Rıdvan bey nereden bilelim sizin adınıza olduğunu? Bizim alıntı yaptığımız yazıda Mustafa Özdemir yazmaktadır. Siz de bunun doğru olmadığını isbat ediniz değiştirelim.

  1. Nureddin Yıldız söylediği çirkin sözlerden tövbe mi etti ki onun hakkında yazdıklarımızı değiştirmemizi istiyorsunuz.?

 5. İnanmış insanlara taş atmak itibarınızı mı yükseltiyo ehli sünnet iseniz şeyhinize tapmazsınız

  1. Rayiha Selem! Bizim şeyhimizin olduğunu sana kim söyledi ki şeyhe taptığımızı iddia ederek desteksiz ve mesnetsiz üfürüyorsun.
   Sayfada geçen kişilere inanmış diyorsun. Onların bir çoğu sapık bir çoğu da kafir. Onları desteklemek sana mı kaldı?!

 6. Allah razı olsun..insanları ifsat etmek için din adamı kisvesinde dini zehirleyen zevatı lütfen milletimize iyi anlatıp hepsinin foyasını ortaya çıkaralım.sadece burda anlatmakla da olmaz..lütfen devletin gerekli birimlerine şikayetlerimizi iletip islamı bu sapıklardan temizleyelim.biz izleyip kayıtsız kaldığımız sürece hem vebalimiz artacak hem de nesillerimiz zarar görmeye devam edecek Allah korusun.

  1. Allah sizlerden de razı olsun. O dediğiniz görevi diyanet görevlileri yapmalı. Bizim elimizden gelen ancak burada onları ifşa etmektir.

 7. hepsi cok doğru bizim Sakarya da çoğu mehmet okuyan ne yazık ki hoca ilan etti 🙁 yüreğim acıyor imanım desteklemiyor zaten kalbe bakcaksin bir rahatsızlık hissediyorsa sıkıntı var en güzeli en güzel isimlerden olan duygu yani duygulara güvenmek hislere vicdana buna bagli sünnete selam abi ablaarim

 8. Mevdudi, Hasan El Benna, Yusuf Kardavi, Prof Faruk Beşer, Profesör Doktor Hamidullah hakkında ne düşünüyorsunuz…

 9. Her taraf gelenekçilerle dolmuş. Farklı görüşler arıyordum. Burada da birkaç isme ilk defa rastladım. Bir de onları okuyayım. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ehli Bidat diye andığınız başka şahıslar varsa onlarla da listeyi genişletirseniz sevinirim. Biraz da onları okuyalım.

  Adnan Oktar, Evrenosoğlu, Haydar Baş vb. isimlerin bu listede yer alması yanlış. Onları en altta ayrı bir başlıkta alim olmayan kanaat önderleri şeklinde belirtseniz daha iyi olurdu.

  1. Söz konusu kişilere saygın hoca denilmiyor. Onlarda ehli dalalettendir. Sizin bildiğiniz başka bidatçi sapkın hocalar varsa gönderin inceleyelim, sayfamıza ekleyelim.

  2. Selamün aleyküm inşallah mesajıma cevap yazılır… Abi kanal, dergi yada sohbetlerinizin olduğu bi yer varmı nereden nasıl takip edebilirim yazılarınızı

  3. Haydar Baş, Atatürk Allah tarafindan Türk milleti için gönderilmiş özel bir görevli diyor…. Bu ne demek oluyor? Atatürk bir peygamber veya peygamber torunu mu oluyor?

  4. Atatürk ne peygamberdir ne de peygamber torunudur. Türk tarihinde nice kahramanlar gelip geçti. Haydar Baş ise azılı bir şia ve sapıktır.

 10. Merhaba. Piyasada “İlahi Adalet Komünizm” adında bir kitap var. Bu kitap ve yazarı hakkında da bir değerlendirme alabilir miyiz? Selamlar…

  1. Merhaba. Kitabın içeriğini bilmiyorum ama kominizmle İlahi adaletin bir alakası yoktur. İslam adaleti emreder. yani hak edene hak ettiği verilmeli. Komünizm eşitlik üzerine kurulmuştur ki, çalışsın veya çalışmasın hak etsin veya etmesin herkes eşittir.. Gerçi ne komünist Rusya da ne de Çin de hiç de eşitlik görülmedi ya. Kızıl Ordu, komünizmin polisleri, ajanlar herkesten farklıydı. Eşitlik adalet değildir. Yani çok zeki dahi bir adamın zeka performansı ile zekası alt seviyedeki bir adamın performansı aynı olamaz. İşte bu eşitlik denilen şey en büyük adaletsizliktir.

  2. Merhaba.
   Kominizmi mülkiyet eşitliği olarak piyasaya sürdüler. Amaç görünüşte Fakir halkı refaha erdirekti. Malesef verdikleri sözün tersini uyguladılar. Kominizm rejimde Fakir halk dahada fakirleşmiş zenginler ise zenginliklerini dörde sekize katlamışlardı.

Bir cevap yazın