Eşarilerle Maturidiler Arasındaki Fark

EŞARİLERLE MATURİDİLER ARASINDAKİ FARK SÖZDEDİR ÖZDE DEĞİL
İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eşari hazretleri Ehli Sünnet Yolunun İtikatta iki en önemli müçtehidlerindendir. Aralarındaki fark içtihadidir. İki imam arasında bazı konularda farklı içtihadi ifadeler görünsede temel akaitte aralarında fark yoktur. Fark gibi görünen ifadelerdeki farklılık kelime farklılığıdır anlamda birçoğu aynıdır.  
Farklı görünen maddelerden 7 maddeyi izah ettik diğerleri de bunlar gibi; sözde farklı ama özde aynı anlamdadır.

1- Allah’ın Bilinmesi:
Eşarilere göre:
Allah akılla değil, dini tebliğle bilinebilir.
Maturidilere göre: Allah akılla bilinir.
İZAH: Her ikisi de doğrudur. Akıl ve dini tebliğ olmadan din tam bilinmez.
2- Teklifi Mala Yutak:
Eşarilere göre:
Alahın insana gücünün yetemeyeceği yükü yüklemesi caiz.
Maturidilere göre: Caiz değil.
İZAH: Allah dileseydi gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize yüklerdi. Ama merhamet ederek bizlere güç getiremeyeceğmiz şeyleri yüklememeiştir.
3- Allah’ın Fiilleri:
Eşarilere göre:
Allahın fiilleri bir hikmete bağlı değildir.
Maturidilere göre: Allahın fiilerinin hikmeti vardır.
İZAH: Allahın fiilleri bir hikmete bağlı olmamasına karşın her işinin bir hikmeti vardır.
4: Ma’dum(var olmayan):
Eşarilere göre:
Ma’duma ezelde İlahi hitabın taalluku caizdir ve ezelde mükellimdir.
Maturidilere göre: Allah ezelde ma’duma mükellim değildir.
İZAH: Allah ezelde dileseydi ma’duma söylerdi ama O, ezelde maduma mükkellim değildir.
5- Nübüvvet-i Nisa:
Eşarilere göre:
Kadınlardan peygamber gelmesi caizdir.
Maturidilere göre: Maturidilere göre caiz değildir.
İZAH: Allah dileseydi kadından da peygamber gönderirdi ama göndermemiştir.
6- İbadet:
Eşarilere göre:
Gayri müslimler ibadetleri yapmakla mükelleftir.
Maturidilere göre: Değildir.
İZAH: Gayri müslimler iman ile birlikte ibadetle mükelleftirler ama iman etmedikleri için imandan sorumlular.
7- İmanın Artması:
Eşarilere göre:
iman artar ve eksilir.
Maturidilere göre: iman artmaz ve eksilmez.
İZAH: Her ikisi de imanın nuru, yakinliği artar ve eksilir ama iman edilecek şeyler artmaz ve eksilmez demek istemişlerdir.

8- Maturidi: Tekvin(yaratma) Allah’ın sıfatıdır.
      Eş’ari: Değildir, iti­barî bir şeydir. Kudret sıfatına racidir
.
İZAH: Maturidi, tekvini kudretten ayrı bir sıfat kabul eder. Eşari ise Kudretle tekvini bir tek sıfat olarak ifade eder. Her ikisi de yaratma sıfatını kabul eder ama biri kudretin içinde diğeri kudretin haricinde kabul eder. Bu da içtihat farkıdır.


Bekir Abdullah

(Visited 185 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın