Müslüman Ülkede Doğan Bir Çocuk ile Müslüman Olmayan Ülkede Doğan Kimse

SORU  [email protected] :
Hocam şimdi Mekke’de Müslüman doğacak bir çocuk ile Newyork’da hristiyan doğan çocuk ile Allah’ın adalet sistemi haşa hata verdi demiyorum da tam olarak nasil açiklariz?

CEVAP:
İslam göre anne-babası hangi inançta olursa olsun Müslüman olarak doğar. Büluğa erdiğinde ya müslüman olur ya da kafir.
İnsanın doğduğu yere göre inancı belirlenseydi, Mekke’de doğan Amr bin Hişam Ebu Cehil olmaz, ateşe tapan eski İran da doğan Salman-ı Farisi ise büyük sahabe olamazdı.

SORU:
Şu an ki günümüz için diyorum hocam?

CEVAP:
Bu zaman ki durum için ise, aziz nesin atesit oldu, yaşar nuri Kuran’ı anlamı ile birlikte ezbere bilmesine karşın “ben deistim (peygamberlere ve Allahın kitaplarına inanmam)” diyerek kafir oldu. Abdul Bayın ilahiyat profesörü olmasına karşın “Allah insanın geleceğini bilemez” dedi kafir oldu. Kaptan Kusto Kuran’a baktı müslüman oldu. Fransa Bilimler Akademsi eski Başkanı Profesör Marco Bucella Kuran’ı inceledi müslüman oldu.
Müslüman olmak isteyene Allah bir vesile ile nasip etmektedir. Ama müslüman olmak istemeyenin anası babası hoca da olsa, hatta Kuranı ezberleyip manasını da bilse Allah nasip etmiyor.

(Visited 228 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın