Müslüman Ülkede Doğan Bir Çocuk ile Müslüman Olmayan Ülkede Doğan Kimse

SORU  Xnndksk@hotmail.com :
Hocam şimdi Mekke’de Müslüman doğacak bir çocuk ile Newyork’da hristiyan doğan çocuk ile Allah’ın adalet sistemi haşa hata verdi demiyorum da tam olarak nasil açiklariz?

CEVAP:
İslam göre anne-babası hangi inançta olursa olsun Müslüman olarak doğar. Büluğa erdiğinde ya müslüman olur ya da kafir.
İnsanın doğduğu yere göre inancı belirlenseydi, Mekke’de doğan Amr bin Hişam Ebu Cehil olmaz, ateşe tapan eski İran da doğan Salman-ı Farisi ise büyük sahabe olamazdı.

SORU:
Şu an ki günümüz için diyorum hocam?

CEVAP:
Bu zaman ki durum için ise, aziz nesin atesit oldu, yaşar nuri Kuran’ı anlamı ile birlikte ezbere bilmesine karşın “ben deistim (peygamberlere ve Allahın kitaplarına inanmam)” diyerek kafir oldu. Abdul Bayın ilahiyat profesörü olmasına karşın “Allah insanın geleceğini bilemez” dedi kafir oldu. Kaptan Kusto Kuran’a baktı müslüman oldu. Fransa Bilimler Akademsi eski Başkanı Profesör Marco Bucella Kuran’ı inceledi müslüman oldu.
Müslüman olmak isteyene Allah bir vesile ile nasip etmektedir. Ama müslüman olmak istemeyenin anası babası hoca da olsa, hatta Kuranı ezberleyip manasını da bilse Allah nasip etmiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın