Ramazan Ayı Geldiğinde Tüm Şeytanlar Zincire Vurulur mu?

NOT : ORUÇ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER İÇİN altı çizili yazıyı tıklamanız yeterlidir: “Oruç Nedir?

Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdular ki, mealen:
-“Ramazan ayı geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur.” (Buhari, Savm)
Bu hadisi şerif kastedilen şeytanların zincire vurulması ve cehennem kapılarının kapanması hususu, oruç tutan mü’minler için geçerlidir. Zira oruçlu, oruç sebebi ile şeytanların dolaşma yeri olan kan damarlarını tıkamış olur ve şeytanlar oruçlunun bedeninde rahat hareket edemez duruma gelirler.  Oruca inanmayan ve onu tutmayanlara cehennem her an ağzına kadar açıktır.
Hülasa Ramazan ayı geldiğinde sadece oruç tutan mü’minlerin şeytanları zincire vurulur ve o müminler için cehennem kapları kapanıp cennet kapıları açılır. Kâfirler  ve fasıklar için şeytanlar her zaman serbesttir ve cehennem kapıları sonuna kadar açıktır.
Büyük Müceddit İmam-ı Rabbani hazretlerinin de buyurduğu gibi günahı sadece şeytanlar işletmez. Günaha daha çok nefs-i emmarelerimiz sebep olmaktadır. O ise, her an avının üzerine atlamak üzere pusuda bekleyen bir panter gibidir. Ramazan geldiğinde bağlanan şeytanlar, oruç tutan mü’minlerin şeytanlarıdır. Oruçluların ramazan ayında sinirli olmasının  altında nefs-i emmarenin aç kalmaktan dolayı isyanı yatar. Nefs-i emmareyi en iyi dizginlemenin yoluda onu aç bırakmaktır. Maalesef ki açlığı sadece mide açlığı olarak algılayanlar hiçte az değildir.

Oruç üç türlüdür:
1- Genelin Orucu: Ramazan ayında her müslümanın tutması farz olan, bir vakitten bir vakite yemeden içmeden ve cinsi münasebetten kesilmekle yapılan oruçtur.
2-Havassın(seçilmişlerin) Orucu:  Geneli için belirlenen sınırlar bunlar için de geçerlidir. Bunların orucunun avamın orucundan farkı, şu uzuvlarla birlikte oruç tutmaktır. Gözü haramdan, dili yalan ve gıybetten ve malayani sözlerden, kulağı, kötü şeyleri dinlemekten, eller ve ayakları günaha götüren her şeyden alıkoymakla tutulan oruçtur.
3-Havassul-havasın Orucu: Kalbi, ruhu ve nefsi, Allah’ın zikrinden başkasının düşüncelerinden ve sevgisinden keserek tutulan oruçtur. İşte bu oruç evliyaullahın büyüklerinin orucudur.  

ORUÇ ve NEFİS MÜCADELESİ:
Kur’an’da sözü edilen nefsin, iki türü:
Birincisi; insanın özü durumunda olan nefis, müslüman olunca Kur’an’da ondan şöyle söz edilir, mealen:
-” Ve kendini levmeden (kınayan) nefse yemin ederim. ” (Kıyame Suresi-2)   
Bu nefsin imanı kemale erdiğinde Kur’an ona şöyle hitap eder, mealen :
-“ Ey mutmain olmuş (tatmin olmuş) nefis!” (Fecr.27)
Bu nefis bulunduğu mertebeden daha da yukarı yükselince şu hitaba erer, mealen:
-” Razı olmuş ve rızaya ermiş olarak dön Rabbine!”
(Fecr.28)
Bu nefis yani ruh, artık bu mertebede Allah’tan razı olmuş ve Allah’ta ondan razı olmuştur ve şu hitaba erer, mealen:

“ Haydi katıl kullarıma!” (Fecr.29) – ”Gir Cennetime! (Fecr.30)      

Nefsin İkinci Türü;
Bu ikinci tür nefis, Yusuf Suresinde geçen kötülüğü emreden nefistir ki, mealen:
-“ Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yarlığadığı müstesna. Muhakkak ki, Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir. (YUSUF/53)

Mutasavvıflar burada zikredilen nefse, emmare nefis derler. Emmare nefis, imanın nuru arttıkça etkisi azalan, ancak insanın bu nefsin kensi ile mücadelesi ölünceye kadar bitmeyecek olan bir nefistir. İnsanın özü ile iç içe olduğu için bidayette bunu diğerinden ayırmak zor, hatta imkansız gibidir. Aslında bazıları bunun müslüman olup iyiliği emrettiğini söylemişlersede bu nefis, insanın özü ile iç içe olduğundan tam ifade edilememiş ve anlaşılamamıştır. Bu nefsin hilesi, özün mutmeinne olmasından sonra da devam etmektedir. Zira, Allah’ın Rasulünün eshabına hitaben:
Küçük cihat bitti, büyük cihat başladı “hadis-i şerifleri bu durumu teyit etmektedir.
Zira Eshabın her birisi nefsi mutmeinne dercesinin üzerinde olan büyüklerdi. İmam-ı Rabbani hazretleri nefisle olan bu cihadın, cahillerin nefsi ile olan mücadele gibi olmadığını belirtmektedir. Bu durum, nefsin imanın nurundan etkilenerek daha ince arzularda bulunduğunu göstermektedir.
Rivayet edildiğine göre Allahu Teala nefsi yarattığında nefse:
-” Ben kimim diye sorunca, nefis:
-” Ya ben kimim diye cevap vermiştir.
Bunun üzerine Allah meleklerine emretti, nefse bin yıl azab ettiler. Sonunda aynı soruya aynı cevabı verince, Allah nefsi bin yıl aç bıraktı. Bundan sonra Allahu Teala aynı soruyu tekrar sordu:
– “Ben kimim? diye sorunca , nefis:
“Entellezî lâ ilâhe illâ ente” (Sen ki, Senden başka ilah olmayan bir Zâtsın) dedi.
Böylece açlığa dayanamayarak Rabbini tanıdı. Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleride bu babta:
-” Nefsi yola getirecek en önemli ilaç açlıktır. Nefis aç bırakılmadan asla yola gelmez.” der.
Bunların hepsi doğrudur. Zira oruç büyük bir ibadettir. Nefsi oldukça zayıflatan zorlu bir sınavdır. Ancak nefsin tamamen arınması için diğer ibadetlere de gerek vardır. Zira, sadece açlıkla nefis terbiye olsaydı, hindu ve budist rahiblerin nefisleri müslüman olurdu. Halbuki bunların ulaştıkları en son yer, nefsin safasıdır. Yani aldatıcı bir zevktir. Nakşibendi ve Kadiri büyükleri, ve diğer tarikat büyükleri, nefsin açlığından maksat sadece oruç tutarak aç kalmak olmadığını, oruçla birlikte nefsin istediklerini vermemek, istemediklerini yaptırmak olarak anlamışlardır. Kısaca buna “riyazat ve mücahede”demişlerdir. Bunu özet olarak açaçak olursak; riyazat; haramlardan ve mekruhlardan kaçmak olduğunu söylemişlerdir. Mücahede ise; nefsin istemediklerini nefse yaptırmaktır. Bunlar en başta farzlar, daha sonra sünnetler ve bazı nafile ibadetlerdir. Bunları yapmak, nefsi temizlemenin en acı ilacıdır.

   

ORUCUN MÜKÂFATI HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİFLER

Allah’ın Rasulü buyurdular ki;
-“Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz” buyurdu. (Tirmizi)
“Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. Kadir gecesinin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.” (Nesai)
-“Orucun sevabı diğer ibadetlere göre daha fazladır. Hadis-i Kudsi de:
“Her iyiliğe, 10 mislinden 700 misline kadar sevab verilir; fakat oruç bana mahsustur, onun mükâfatını ben veririm, çünkü kulum, benim için şehvetini ve yeme içmesini bırakmıştır) buyuruldu.” (Buhari)

 -“Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.” (Buhari)

 -“Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; ramazan ayı, sonraki ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.” (Taberani)

 -“Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa Cehennemden kurtuluştur.” (İ. Ebiddünya)

-“Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.” (Deylemi)

-“Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona “Ben oruçluyum” deyin!” (Buhari)

-“Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.” (Hakim)

-“Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.” (Taberani)
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin sıcaktan bunaldığı zamanlarda başına su döktüğü rivayet edilmiştir.” (Muvatta- Müsned)
Namaz Kılan Genç

 Tüm mü’minlere hayırlı ve bereketli ramazanlar dileğiyle vesselam.

(Visited 14.151 times, 38 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Ramazan Ayı Geldiğinde Tüm Şeytanlar Zincire Vurulur mu?” üzerine 6 yorum.

 1. Merhaba, yazınızda “nefis Müslüman olunca” diye bir ifade kullanmışsınız. Anlaşıldığı üzere bu insan modeli sözler inanılmaz çarptırılıyor. Ne yazık ki başka bir hadisi sizlere söylemem gerekir ki;
  Peygamber Efendimiz sav sahabelerine yaptığı bir sohbette şöyle buyuruyor. “Şeytan sizin kan damarlarınızda dolaşıyor. Sahabeler sormuşlar. Ya Resulullah seninde mi? Evet , ama ben onu Müslüman ettim.” buyuruyor. Yani nefsin Müslüman yada birçok Müslümanın ifade ettiği gibi nefsin kafir olması söz konusu değildir. Tabi ki aşikar ki emmare olan nefis kötüyü çağırır. Suçlu nefis değildir. Adem ve Havva cennetten düştüklerinde; 7:23 “rabbena zalemna enfüsena” “Rabbimiz biz nefsimize zulüm ettik.” demişlerdir. Dikkatinizi çekerim ki, Nefis suçlu dememişler. BİZ NEFSİMİZE ZULÜM ETTİK. demişlerdir. İlginç bir ifade öyle değil mi? Söz konusu olan nefsin gelişimidir. Ve bizim apaçık düşmanımız ise Şeytandır. Kuran-ı kerimde birçok ayetlerde ALLAH cc Şeytanın apaçık bir düşman olduğunu ve Şeytan sizi aldatmasın! buyuruyor. Peki, şimdi nefis mi aldatıyor? Aldatmaya yani kötüye sebep olan İblistir. Yine başka bir ayette “vesveseci Şeytanın şerrinden sana sığınırım.” Sürekli okuduğumuz Nas suresi değil mi? Oruç aç kalma ayı değildir. Bilakis, Şeytan ile savaşma ayıdır. Çünkü İblis bizim düşüncelerimize etki edendir. Bizim düşüncelerimiz ile çalışmamız gerekiyor.

  1. Merhaba Şeyma hanım . Bu mevzu uzundur. Lakin bilmeliyiz ki, nefis Allahın ve insanın düşmanıdır. Nefis insanın düşmanı değilse neden Rasulullah “küçük cihat bitti büyük cihat başladı” buyurdu?
   Rasulullaha sordular “Büyük cihat nedir ey Allahın Rasülü? diye. Rasulullah “büyük cihat nefis ve şeytanla mücadeledir” buyurdu.
   Kuran da nefisten farklı anlamlarda söz edilir. “Ey nutmeinne olmuş nefis” ve “kendini kınayan nefse yemin olsun ki” ayetlerinde ruha atıftır. Yusuf suresinde bahsedilen nefis, emmare nefistir. Yani kötülüğü emredici nefistir. “Küllü nefsin zâikatül mevt” (Her nefis ölücüdür) ayeti bedendeki biyolojik ve emmare-i nefse atıftır.
   İmamı Rabbani hazretleri nefsin düşmanlığının şeytanın düşmanlığından daha büyük olduğunu izah eder.
   “Rabbimiz biz nefsimize zulmettik” ayeti de ruha atıftır.
   Rasulullah “şeytanım müslüman oldu” ifadesi vesvese veren şeytanın müslüman olduğuna atıftır.
   Madem nefis yoksa insanları azdımaya çalışan cin şeytanları neyle imtihan olunmaktadır? Oysaki Kuran’da Hz Allah, “Ben cinleri ve insanları bana kulluk yapsınlar diye yarattım” buyurmuştur. Kuran, “iblis cin soyundandır” buyurmuştur. Mümin ve kafir cinlerinde nefisleri vardır. Yoksa onlar ne ile imtihan olacaklardı.
   Kuran ve Rasulullah ve bütün ulema ve mutasavvıflar kötülüğü emredici nefis var derken nefsi yok saymak ne derece doğrudur?
   İmamı Rabbani hazretleri “şeytan sadece kötülüğü vesvese eder ve çekilir ama nefis ise bir haramı işlemeyi istediğinde kolay kolay vazgeçmez ” buyurmuştur. Şeytanın hilesi zayıftır. Kuran “hevai nefsini ilah edineni gördün mü?” derken emmare-i nefisten başka kime atıftır?
   Özetle; emmare-i nefis, içimizde bizden olmayan ama bizdenmiş gibi yaşayan en tehlikeli kötü arzu ve isteklerin kaynağıdır.
   Ruh Allaha aşıktır. Onun o aşkını kirleten ve yok eden ise emmare-i nefistir. Nefis aynası tezkiye olmadan ruh aynası tasfiye olamaz ve insan; insan-ı kâmil olamaz.

   NOT: Şu linklerdeki yazıları okumanızı rica ederiz vesselam:
   https://islamdergisi.com/sohbetler/nefsi-emmare/
   https://islamdergisi.com/genel/tasavvufta-nefis-ve-ruhun-ic-catismasi/
   https://islamdergisi.com/genel/nefis-ve-letaiflerin-suluku/

 2. Seçilmişlerin orucu kısmına takıldım

  İslamın Şartları:

  1- Kelime-i Şehadet getirmek

  2- Namaz kılmak

  3- Oruç tutmak

  4- Zekat vermek

  5- Hacca gitmek

  islamın hangi şartına bu var veya ayet gösterin hadis gösterin cehaletimiz gitsin selam.ve dua ile

  1. Bazı şeyler bazı ayetlerin içindedir. Allahu teala ayette “egımussâlatü ve âtüzzekâh” buyurdu. Yani; “Namazı dosdoğru kılınız ve zekatlarını bihakkın veriniz” buyurdu.
   Peygamberimiz,
   “Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin.[Buhari, Savm, 9]
   “Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH’ın hiçbir ihtiyacı yoktur. [Buhari, Savm, 8.]

   Seçkinlerin orucu; gözü haramdan, dili yalan ve gıybetten ve küfürlü sözlerden, kulağı kötü şeyleri dinlemekten, eller ve ayakları günaha götüren her şeyden, kalbi hased ve kibirden alıkoymakla tutulan oruçtur.
   Bütün bunların ayet ve hadislerle haram olduğunu isbat etmemize gerek var mı?

   İslamın şartlarının ayrıntıları vardır. Onun içinde bir çok farzlar vacipler ve sünnetler vardır.
   Sadece namazın içinde ve dışında 12 tane farz vardır.
   Her bir farz ayetlerle sabittir.

 3. Allah razı olsun. Ramazan’da cinlerden olan şeytanların bağlandığı gerçeği hadislerde sabittir. Ancak daima vesvese veren insi şeytanlar Ramazan’da da ortada cirit atmaktadır. Bu yüzden Nas Suresini okurken “..cinlerden ve insanlardan olup da vesvese veren hannasın şerrinden Allah’a sığınıyoruz”

  1. Hadisi şerifte “şeytanlar zincire vurulur” buyurulmuştur, sesleri de kesilir buyurulmamıştır.

Bir cevap yazın