Reşat Halife Müslüman Değildir

SORU:
a) ​Kuran’da 19 defa RASHADA KHALAFA gibi bir söz geçiyor. 19’cular da bu söz Rashad Khalifa’nın resul oluşunun mesajı diyorlar. Acaba Kuran, içinde sapık düşünceli olanlara tuzak mı kurdu?
b) Kuranda Cin Suresinin 27. ayeti hakkında bir şey sormak istiyorum. Bu aralar çok gündemde karşıma çıkıp kafamı allak bullak etmiş durumda. 72:27 ayetinin orijinalinin “halfihî rasadâ” olarak bitmesi de ayrı bir delildir/ayettir/işarettir! Deniliyor buradaki halfihî rasad

â/rasaden kelimeleri/ cümlesi. Rashad Khalifa’nın elçi olduğunun mesajıdır, ismi’nin ve soyismi’nin de Kuran’da kodlandığı’ndan bahsediyorlar. Bu mesaj ve kodlanma olayı gerçek midir? Kuran’da halfihî rasadâ olması bize neyi kastediyor aslında?

CEVAP:
a) 19’cu reşat halife kafirdir.

Kur’an’ın neresinde “RASHADA KHALAFA” 19 defa geçiyormuş, onu isbat edemezler.
Ayrıca Kur’an’da Rasulullahın son nebi olduğu belirtilir. Nebi son ise Rasulde sondur. Çünkü hiçbir Rasul nebi olmadan rasül olamaz. Aksini iddia eden Kuran’a inanmamış sayılır. Her rasül nebidir ama; her nebi rasül değildir. Hatemen(son) Nebi ile ilgili ayet Kuran’da geçer. Yani Rasulullah son nebi ve son rasüldür. O 19’cu felsefeciler ayetlere kendi bozuk felsefelerine göre mana verip İslamdan çıkmışlardır.
Allahu teala buyurmuştur ki(mealen):
– “Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.”  (Ahzab/40).
Görüldüğü gibi Kuran’ın hatemen nebi hakkındaki mesajı gayet açıktır. Manası açık bir ayeti bilerek kasten başka manalara çekmek küfürdür.

Büyük müctehid İmam İmamı Azam (r.a) Bu gibi kimseler hakkında şöyle beyan etmiştir:
Eğer Bir Kimse,
“Ben Âyete İnanıyorum Ancak Tefsir ve Te’viline İnanmıyorum!” Derse Kâfir Olur. Çünkü Kur’an’da, Te’vili Tenzilinin Aynı… Olan (Ne İfâde Ettiği Konusunda Ayrıca Yoruma Gerek Bırakmayacak Ölçüde Açık Olan) Âyetler Vardır. Eğer Bunu İnkâr Ederse Kâfir Olur.         [el-Fıkhu’l-Ebsat, 48]

 

b) Cin Suresi 25,26,27,28 Âyeti Kerimelerinin Mealleri:

25 – “De ki: “Ben bilmem, o size vaad edilen şey yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar..”
26 – “O bütün gaybı bilir. Fakat gaybını hiç kimseye açmaz.”
27 – “Ancak seçtiği elçiye açar. Çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler salar.”
28 – “Bilsin diye ki, onlar Rablerinin elçiliklerini yerine getirmişlerdir. Allah onlarda bulunan her şeyi kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır.”

Reşat Halife denilen sahtekarın ismi Reşat’tır. Kur’anda ise söz konusu ayeti kerimede “rasadâ” geçer.
Reşat isminin anlamı, “Doğru yolda yürüyen’dir”.
Oysa söz konusu edilen ayeti kerimede “ve min Halfihî Rasadâ” (Onun(Muhammed’in) ardından gözetleyiciler salar) geçer.
Yani Cin suresi 27. ayeti kerimenin tam meali:
“(Allah gaybın ilmini) Ancak seçtiği elçiye açar. Çünkü onun(rasülün) önünden ve ardından gözetleyiciler salar. ”
Reşat ile “rasadâ” arasında mana olarak bir alaka yoktur. Her ikisi de farklı kökenden kelimelerdir. Bu adam o kadar cahildir ki “Şın” Harfi ile “Sad” harfinin bile ayrı harfler olduğunundan haberi yoktur…

(Visited 775 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın