Rüyada Allah’ı Görmek Mümkün müdür?

lafzai celal ışıltılıAllahu Teala’nın rüyada görüleceği konusu, ulema arasında ihtilaflı bir konudur.

İmamı Azam Ebu Hanife’ye göre rüyada Hak tealanın (Rabbani tecelliyatının) görülebileceği, İmam Maturidi Hazretlerine göre ise görülemeyeceği şeklinde izahat vardır.
Peygamber (aleyhissalatü vesselam) efendimiz ise Allahu Teala’nın sıfat tecellisini rüyasında gördüğü hadislerde belirtilmektedir.
(Akaid, Ömer Nesefi; Taftâzânî, Şerhu’l-Akaid, s, 134)

Buradan anlaşıldığına göre Hak Teala’nın yüce Zatının ne bu dünya da ne de rüyada görülemeyeceği anlaşılmaktadır.
Alimlerin çoğuna göre rüyada Allahu Teala kendi Zatıyla değil sıfatlarının ve isimlerinin tecellisiyle görülmesi mümkündür.

Tecelli Nedir?
Büyük alim ve evliyanın büyüklerinden İmamı Rabbani (kuddise sirruh) Hazretlerine göre tecelli, bir şeyin kendisi değil yansıması, belirtisidir. Kâinattaki tüm mahluklar, Allahu Tealanın tekvin sıfatının, İlahi kudret ve sanatının tecellileridir. Evliyanın keşif halinde veya rüyada gördüğü nuru manevi ise, İlahi isim ve sıfatların nurlarının tecellisidir…

Allah Teâlâ’nın sıfat veya esmasının (tecelliyatını) rüyada görmek farklı şekillerde yorumlanır.

Önce şunu bilmek gerekir ki: Kur’an-ı Kerîm’de:
“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.” (Şûra Sûresi, âyet; 11) buyrulmaktadır.
Allahu Tealanın azamet ve celâl sıfatı tecelliyatını keyfiyetsiz ve hiçbir şeye benzetmeden rüyasında gören kimsenin bu rüyası hayra işaret eder. Böyle bir rüya sahibinin dünyada müjdelenmesi âhireti için de dinîn selâmeti ile yorumlanır. Böyle bir rüyanın aksi; rüya sahibinin kötü âkibetine işaet eder. Özellikle rüyasında Allah’ı bir sıfat (tecelliyatı ile) gördüğü halde, Allah o kimse ile konuşmazsa; böyle bir rüya gören kimsenin eğer hasta ise kuvvetli bir ihtimalle öleceğine işaret olunur. Sapık bir kimsenin böyle bir rüya görmesi; o kimsenin hidayete ermesi ile yorumlanır. Çünkü o kimse Allah’ı görmüştür. Zulme uğramış bir kimsenin bu rüyayı görmesi; düşmanlarına karşı muzaffer olacağına yorumlanır.

SORU: Hz. Musa Rabbini görmek istediğinde Allah: (len terânî) “Sen Beni asla göremezsin” buyurmuşken Allah’ı gördüğünü iddia etmek nasıl doğru olur?
CEVAP:  Allahu Teala Hz. Musa’ya “Sen beni dünyada göremezsin” buyurdu. “Cennette veya rüyada esma veya sıfatlarımın tecellilerini göremezsin” buyurmadı…

Nitekim Peygamber (aleyhissalatü vesselam) buyurdu ki:

“Geceleyin abdest aldım ve namaz kıldım. Ardından uyudum. Rabbimi en güzel sıfatta gördüm.(Kaynak: Hadis-i Tirmizî, Tefsir: 39, No: 3235, 5/368; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, No:16621, 5/584)

İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin rüyada Allah’ın rububiyetini (Rabbani tecelliyatını) yüz kez müşahede ettiği, bildirilmiştir. (Kaynak: lbn-i Abidin, Reddu’l-Muhtar, 1/35)

 Bütün bunlar bize şunu göstermektedir: Allahu Tealanın rüya da görülmesi O’nun yüce Zâtının görülmesi değil, isim ve sıfatlarının tecellilerinin görülmesidir.
Birileri sosyal medyada, rüyada Allahu Tealanın görülmesi meselesini çarpıtarak Kur’an ayetlerine de kendi sığ aklı ile mana verip ehli sünnet alimlerini itibarsızlaştırmak için karalamaya çalışması, o kimsenin ilim ve irfandan uzak, konunun cahili  olduğunun bariz delilidir.
Kendilerine Allahu Teladan derin anlayış ve irfan verilmesini dileriz.

ALLAHU TEALA DÜNYA HAYATINDA İKEN GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Büyük alim ve veli İmam-ı Rabbani kuddise sirruh) hazretleri mektubatında bu husu şöyle açıklıyor:
Her müslüman , önce Ehli Sünnet Velcemaat alimlerinin bildirdikleri gibi inanması lazımdır.
Cehennemin sonsuz azabından kurtulanlar yalnız bunlardır.

Allahu teala kendi Zatı ile vardır. Ondan başka her şey Onun var etmesi ile vardır. Kendisi, sıfatları ve işleri birdir. Yani, hiçbir şey hiçbir bakımdan Ona benzemez. Varlıkta ortak ve benzeri yoktur. Benzerlik yalnızca isim ve kelimelerdedir. Onun sıfatları da, işleri de, kendi gibi akıl ile anlaşılamaz ve anlatılamaz.
Allahu teala bilendir. Bu sıfatı da kadimdir. Sonra dan olma değildir. Hep var idi. ve basît yani, bir haldedir. Hiç değişmez bölünmez çoğalmaz. Fakat ilminde ve ilminin bu şeylere bağlanmasında , bir değişiklik olmaz. Ezelden ebede her şeyi her değişmeyi o şeylerin tüm hallerini yalnız bir bilişle bilmektedir. (Mektubat 1c.266)
O Server (Peygamberimiz) (aleyhissalatü vesselam) miraç gecesinde Rabbini dünya da görmedi, âhirette gördü. Çünkü, o Server o gece, zaman ve mekan çevresinden dışarı çıktı. Ezeli ve ebedi bir ân buldu. Başlangıcı ve sonu bir nokta olarak gördü. Cennete gideceklerin binlerce yıl sonra, Cennete gidişlerini ve Cennette oluşlarını o gece gördü. İşte o makamdaki görmek dünya da görmek, değildir.  Âhiret görmesi ile görmektir. (1.cldt. 283. Mektub)

(Visited 3.100 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Rüyada Allah’ı Görmek Mümkün müdür?” üzerine 4 yorum.

  1. ALLAH CC İNSALLAH İLAHİ SIRRINA MAZHAR OLURUZ VEYA AHİ TECELLİSİ BİZEDE NASİP OLUR İNSALLAH AMİN BASKADA BİR ŞEY DEMİYECRM SELAM VE DUAYLA KALIN

Bir cevap yazın

error: İçeriği kopyalamak yasaktır.