Ehli Bidat Hocalardan 47 Tanesi Deşifre Edildi (Sapık Hocalar)

Yazan: Bekir Abdullah

NOT: Okuyucu kardeşim lütfen bu yazımızı okumadan bizi eleştirme!

İngilizler, 1730 ve daha sonraki yıllarda Hempır, Lovrıns ve onun gibi binlerce casus yetiştirerek Osmanlı ve tüm İslam alemi içine soktuğu casusları sayesinde kan ve  gözyaşı dökülmesine, çıkardıkları fitnelerle bölünmelere sebep olmuşlardır.
Bir süre sonra bu işin zor ve kendilerine pahalıya mal olduğunun farkına vardıklarında 20. ve 21. Yüzyılda taktik değiştirip İslam’ı içten yıkmanın daha ucuz ve kolay bir yolunu buldular. Bu sinsi oyunun piyonları ise yerli Lovrınslar yani satılmış sözde hocalar, ilahiyatçılardır.

Bunların taktikleri, “Kuran Bize Yeter” “Dininizi neden Kurandan Öğrenmiyorsunuz” sloganlarıyla hadis ve ehli sünneti terk ve tasavvuf inkarcılığı yaparak kendi yazdıkları bozuk mealleri okumayı doğru İslam imiş gibi göstererek sosyal medyada manevi virüs saçarak her geçen gün bir çok Müslümanı dinden uzaklaştırmaktadırlar.
Bilinçsiz Müslümanlar önce tasavvufa karşı çıkmakla başlayıp sonra dört hak mezhebe karşı çıkarak hadis inkarcılığı yapıp daha sonra da Kuran’a dil uzatarak Deist (
Allah’a inanıp kitaplarına ve peygamberlerine inanmayanlar) olmaktadırlar. Bu deistleri para ile satın alan misyonerler onları kolayca hıristiyanlaştırıp cehenneme biletlerini kesmektedirler.
Bu ihanetin pençesine düşmemek için ehli sünnet yoluna sarılmaktan başka kurtuluş yolu yoktur vesselam.
Bekir Abdullah… 28 Ağustos 2020

 

EHL-İ BİD’AT HOCALAR ve EHL-İ BİD’AT DERNEKLER

EHL-İ BİD’AT HOCALAR:

1- Prof. Mehmet Okuyan:

* “Şefaat yok” diyor.
Oysa Şefaat hem ayetle ve hem de Hadisle vardır. 
– “Allah’ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefâati fayda vermez” 
(Sebe’, 23)
“O gün Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez”
(Tâ-hâ, 109)
GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BU AYETLERDE ALLAHIN ŞEFAAT İÇİN İZİN VERECEĞİ KİMSELERDEN SÖZ EDİLMEKTEDİR.
*
  “Kabir Azabı Yok” Diyor.
Kuranda Kabir azabı açıkça belirtilmiş buna rağmen inkar ediyor. Bak ilgili ayeti kerime(mealen):

– Firavun’un adamlarını ise, o kötü (kabir) azabı kuşattı.
– Onlar, sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: “Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın!” (denilecektir). (Mümin/45-46)
Yukarıda zikredilen azabın kıyametten önceki azap olduğu ayette açıkça zikredilmektedir ki te’vili mümkün değildir.
Buna rağmen Mehmet Okuyan bu açık ibareyi ya okuyamadı ya da okudu anlayamadı.?

*  “Kurbanda Allah’ın Emri Yok” Diyor
Oysa Kevser suresinde “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” ayetine rağmen kurbanı inkar ediyor.
*  “Miraç Yok” Diyor.
İsra suresinin ilk ayetinde miraç açıkça ifade edilmesine rağmen miracı inkar ediyor. Bak: (İsra suresi/ Âyet 1)
*  “Cennet Cehennem Şu anda Yok” diyor.
Kuran da cennetin de cehenneminde şu anda var olduğu belirtilmesine karşın o ayetleri yok sayıyor.
Bak: (Yasin suresi / 26, Ali-i imran/116)

İlgili videosu: https://www.youtube.com/watch?v=L9rHhB29X0E
*  “İsa(a.s.) Gelmeyecek Öldü” diyor.
Kuran Hz İsa ölmediğini göğe kaldırıldığını bildiriyor bu ise Kuranı yalanlıyor. Bak: (Nisa/157-158)
*  “İsa(a.s.) Bebekken Konuşmamıştır” diyor.
Kuran Hz İsa’nın bebekken konuştuğunu ifade ediyor bu adam ise onu inkar ediyor. Bak: (Meryem/29-30-31)
*
  “Hz. Meryem Çift cinsiyetli idi” diyor.
Kuranda Hz Meryemin masum olduğu belirtiliyor bu ise ona çift cinsiyetli diye iftira ediyor.

 • “Nuh(a.s.) 950 yıl yaşamadı” diyor.
  Kuran Hz Nuh’un 950 yıl tebliğde bulunduğunu beyan ediyor bu ise böyle bir şey yok diyor. Mealen:
  – “Andolsun, biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.   Ankebut/15)

  (11)- “Deniz ayrılmadı (Hz Musa a.s.)” diyor.
  Kuran Hz Musa’nın Allahın inayet ve kudretiyle denizi ikiye ayırdığını bildiriyor bu ilahiyatçı inkar ediyor. İlgili ayet (mealen):
  – Hani bir zamanlar sizin için denizi yarıp, sizi kurtardık da Firavun’un adamlarını suda boğduk, siz de bakıp duruyordunuz.” (Bakara suresi/50)

Galiba bu adam Kuran okumamış. Ya da okumuş ama kafirlere perde çekildiği gibi buna da perde çekilmiş görememiş. Yoksa bu körlük niye?!
Kuran ve sahih hadislerle açıkça belirtilmiş haberleri inkar eden bir İlahiyatçı Müslüman Olabilir mi?

                             * * *
“Hadislere Gerek Yok” diyen, “Kur’an’da Geçmeyen Hiçbir şeyi Kabul Etmem” diyen Ama Kur’an’da Geçmediği Halde Hz. Meryem Validemize Çift Cinsiyetli Diyen, Ne Dediğini Bilmeyen ehli sünnet dışı Biridir. Yanlışları Sayarak Bitmez…
Mehmet Okuyan hıristiyan ve yahudiler gibi şu durumdaki muharref İncil ve Tevrat’ın bozulduğunu kabul etmez ve şunları ifade eder:
“Üç kitap da eğer doğru okunursa ve doğru anlaşılırsa şartlanmış beyinlerin onları reddetmesi mümkün değildir. Zira üç kitabın sahibi Allahtır.” diyor.
Mehmet Okuyan @okuyanmehmet

Hazreti İsa (Aleyhisselam) yazılı bir İncil bırakmamıştır. İncil indirilme esnasında yazılmayıp Hz. İsa’dan (as) yüz yıl kadar sonra yazılmıştır. İncil ezberlenen bir kitap olmadığından herkes hatırlayabildiğini yazmış, araları doldurmuş, katıp karıştırmıştır. Dolayısıyla ilahi kitap olmaktan çıkmıştır. Zaten şuan piyasada olan inciller de onlarcasının arasından insanlar tarafından seçilerek benimsenmiştir. Tevrat da aynı şekilde tahrifata uğramıştır. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ

 

   Mehmet Okuyan’ın çelişkili halinden iki şey çıkıyor.

1. si kendisi de hadislere şartlanmış beyinle yaklaştığı için reddetmesi, inkar etmesi mümkün oluyor.

2. si ise Fethullah Gülen’den sonra tevrat ve İncil’in şu anki halini “Allah tarafından geldiğini” kabul edip okunabilir olduğunu savunmak yani yeni bir Dinler Arası Diyalog faciasının işaretleri veriliyor.

Yeni yazdığı uyduruk tefsir(!)inde (yani kendi yorumları) de tevrat ve incile atıf yapıyor da onun alt yapısını mı hazırlıyor orasını bilemiyoruz tabi. Kur’an ile aranıza kimseyi koymayın diyen Okuyan’ın insanlar ile Kur’an arasına kendi yazacağı tefsir(!)i koyması da ayrı bir facia tabi.

Mehmet Okuyan Hakkında Daha Geniş Bilgi İçin Alttaki Bağlantıdan Girebilirsiniz:
https://islamdergisi.com/genel/mehmet-okuyanin-ehli-sunnet-disi-goruslerine-cevap/

www.ihvanlar.net
Bu videoyu tavsiye ederiz: https://www.cubbeliahmethoca.com.tr/tr/reddiyeler/mehmet-okuyan

 

2- Prof. Mustafa Öztürk: Gizli hıristiyan misyoneri

Yukarıda resmi görülen misyonerlerin sözcüsü Mustafa Öçtürk Kur’an-ı Kerime “Uydurma” diyerek hıristiyan olduğunu açıkça izhar etmiştir.
Bu felsefeci İlahiyat Fakültelerinde ders vererek sapkın ilahiyatçılar yetiştirip Müslümanların imanını bozmaya çalışan pirincin içindeki beyaz taştır.

* Şövalyeliği seçen Mustafa Öztürk savaşı aynen oryantalist kafirler gibi İslam’ın temel akidelerine yöneltmektedir.
* Kur’ân-ı kerimdeki kıssaların Hazreti Peygamber tarafından konulduğunu iddia etmektedir.
Mustafa Öztürk,
*“Kur’ân kıssalarını tarihî hakikat olarak kabul etmek en büyük yanlıştır” demektedir. (Bkz. Kıssaların Dili, s. 99);

“Kur’ân-ı kerim gelmese de olurdu veya bugünden daha kötü olmazdı” diyerek İslam düşmanlığını kusmuştur.

Kur’ân-ı kerimde cihadla ilgili âyetleri anlatırken, “Bu ifade Allah’ın olamaz, Allah böyle politik bir dil kullanmaz” diyerek küfrünü aşikar etmiştir.
(Bkz. İslâm Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad, s. 155)

İ’la-yi kelimetullah davasını fakih ve müfessirlerin uydurması olarak göstermektedir ve Osmanlı’nın cihadı ile Hıristiyan haçlıların savaşlarını aynı kategoride değerlendirir bu kafir. (Bkz. Cihad, s. 215);
BU Mustafa Öztürk denilen şahıs “Kur’an’daki ağır küfürler, Allah’a ait olamaz…”. diyerek Kuranın bazı ayetlerini inkar ediyor.

 


LİNKLER:
http://www.reddiyeler.com/detay.asp?haberID=794

 

3- Fetullah Gülen (Fetö):
Mason Muhammed Abduhu öven, hıristiyan lideri papaya “Papa hazretleri“ diye tazim eden, 1998 yılında Zaman Gazetesinde Temmuz ayında yayınlanan mektubunda “Muhterem Papa hazretleri, insanları hıristiyanlaştırma misyonunuzun bir parçası da ben olmak isterim” diyerek hıristiyanlığını belirten ve  cemaatinin ileri gelen üst-düzey hocaları… Dinler Arası Diyalog adı altında “Yahudi ve Hristiyanlarda Cennete Girecek” diyen  sapkınlardandır…

4- Mustafa İslamoğlu:
“Kadere inanmaya gerek yok diyen, Hz. Adem’in babası var diyen, hadisleri inkar eden, Peygamberimize kibirli diyen, yanlış fetvalar veren ehli sünnet dışı bir kimsedir.
5- Harun Yahya (Adnan Oktar):
Mason olduğu bilinen, Mehdi olmadığı halde kendisinin mehdi olduğunu söyleyen bir yalancıdır… Ayrıca hadisleri ve mezhepleri inkar eden, açık saçık kadınlarla televizyonda dans ederek İslamla alay eden sapkın bir ehli sünnet düşmanıdır…
6- Mihr Ali İskender Evrenesoğlu:
Kendisinin mehdi olduğunu iddia eden bariz bir sahtekar ve yalancıdır…


7- Prof. Abdülaziz Bayındır:
“Allah Gaybı Bilemez” diyen Peygamberimize mucize verilmediğini iddia ederek Kur’an’ın mucize bir kitap olduğuna inanmayan Ehli Bidat Biridir…

8- Prof. Zekeriya Beyaz:
Kabir Azabı Yoktur Diyen, Bir sürü Yanlış Fetvalar Veren ehli sünnet dışı birisidir…
9- Prof. Yaşar Nuri Öztürk:
“Kur’an’da Olmayan Hiçbir şey Günah Değildir” diyen, İsteyen “İstediği Şekilde Namaz Kılar Namaz Özünde Saçmadır” diyen, “Kuran Felsefedir” ve “Ben deist’im(Allaha inanıp peygamberleri ve İlahi kitapları inkar eden) diyen Sapıklıkları Sayarak Bitmeyecek Olan ehli sünnet dışı bir kimsedir…
10- Prof. Bayraktar Bayraklı:
“17 Ciltlik Tefsir Yazdım, Sahabeden Alimlerden Bir Tane Nakil Yapmadım” diyen Yani Uydurma Şeyler Yazdığını Kendisi Dahi İtiraf Eden, Hz. İsa İnmeyecektir Diyen Nice ehli sünnet dışı Görüşleri Olan Bir kimsedir.

11- Burada adı geçen hocanın tövbe ettiği haberi yaygın olduğundan onu listemizden çıkardık. 

12- Prof. Haydar Baş:
Kadiri Tarikatının arkasına saklanıp, Şiilik Görüşünü İnsanlara Aşılamaya Çalışan Biridir…

13- Prof. Mehmet Çedik:
Hadis İnkarcısı, Herkes Tarafından Anlaşılmayacak Bazı Hadisleri Diline Dolayıp, İnsanlara Bakın Bakın Böyle Hadis mi Olur Deyip, Hadisleri İtibarsızlaştırmaya çalışan ehli sünnet dışı bir kimsedir…

14- İhsan Eliaçık:
Melek Yok, Cin Yok Diyen, Namaz Kılmak Zorunlu Değil Diyen, Hadis İnkarcılığı Yapan Ve Daha Bir Sürü Yanlış Fetva Veren Ehli Küfür Sözde İlahiyatçılardan birisi…

15- Süleyman Ateş:
Yahudi Ve Hiristiyanlar da Cennete Girecek Diyen Aynı Zamanda İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Öven. Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen Bir ehli bidattir…

16- Yasin Gündoğdu:
Ehli Sünnet Olmadığını Kendisi İtiraf Eden, Hakla Batılı Karıştıran, 4 Hak Mezhepe Dil Uzatan Ve, Mustafa İslamoğlu Abdülaziz Bayındır, Mehmet Okuyan Gibilerin Sohbetlerini Profilinde Paylaşan, İnsanları Bunlara İten Bir ehli bidattir…
Bak, Kerem Önder hoca linki:
https://keremonder.com/yasin-gundogdu-hoca-hakkinda-ne-soylersiniz

Özet:
Kerem Önder hoca Yasin hoca hakkında şöyle diyor:
“Google’da ufak bir araştırma yaptığımda, profilinde paylaştığı birkaç materyale şahid oldum ki, çok üzüldüm!

Ne kadar mezhepsiz adam varsa bunun profilinde!
İnsan bir tane de Ehli Sünnet hoca dinler yahu!
Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir.
Bu nasıl saat (profil), hep yanlış adamları gösteriyor?
‘Allah senin kimle evleneceğini bilemez!’ diyen Abdülaziz Bayındır’ın sohbetini paylaşmış; Altı iman esasından biri olan kaderi inkar eden Mustafa İslamoğlu’nu paylaşmış; ‘Kabir azabı yok!’‘Cehennem sonsuz değil!’ hezeyanlarını savuran Mehmet Okuyan’a methiyeler düzüyor!
Bu Bermuda üçgeninde bir tek Edip Yüksel eksik!
Onu da paylaşsaydı, mahşerin dört atlısı tamam olurdu!

Sübhânallah! Bu ne basiretsizlik? “


Kerem Önder, b
u hususta son sözümüz: Ehli sünnet bir alim ehli bidat olan hocaları övemez. Övüyorsa o da onlardandır.

17- Ebu Hanzala (Halis Bayuncuk):
Allah Göktedir Diyen, Allahın Eli Ayağı Gözü Vardır Diyen, İŞİD’e İslam devleti diyen, tasavvufçuları kâfirlikle suçlayan ve yüzlerce bozuk görüşe sahip olan bir ehli bidattir..

18- Ahmed Hulusi:
Kuran’a Kendi Kafasına Göre Saçma Sapan Mana Veren Ve Meal Kitabı Bastıran Bir ehli bidattir..

19- Muhammed Esed:
Yahudi Bir Ailenin Çocuğu Olan, Sonradan Müslüman Olduğunu Söyleyen Bir münafıktır.
Dinler Arası Diyalog Projesininin Bir Parçası Olan Bu Kişi, Yahudi Ve Hristiyanlarda Cennete Girecek Diyerek, İslamı Önemsizleştirmeye Çalışmaktadır…

20- Prof. Hayrı Kurbaşoğlu:
Sahih ve mütevatir hadisleri inkar eden, onları alaya alan. Hz. Mehdi, hz. İsa gelmeyecektir diyen bir ehli bidattir.

21- Ubeydullah Arslan:
Tevhid adı altında tasavvuf düşmanlığı yapan vahhabidir.

22- Prof. Muhammet Nur Doğan:
Ayetlerle varlıkları sabit olan cinleri reddeden ve insanların maymundan türediğini ileri süren bir ehli bidattır…

23- İsmail Naçar:
Peygamberimizin sakalı şerifinin hiçbir önemi yok diyen, ve Peygamberimiz de normal bir insan gibi kabirde çürür diyen, Peygamberimiz hakkında türlü iftiralar atan bir ehli bidattir..

24- Zakir Naik:
Dört Hak mezhebi birbirine karıştıran, herhangi bir mezhebe bağlı olmayan, hadisleri arka plana atan yada sadece sahih hadis diyen, Allah göktedir diyen bir sapıktır…
Hakkında geniş bilgi için linki Tıkla ve Oku:

Zakir Naik kimdir? Ehli Sünnet midir?


25- Edip Yüksel:
Bütün Hadislere Uydurma Diyen, Kuran Yeter, Herkes Kuranı Kendi Kafasına Göre Yorumlayabilir Diyen Bir Sapıktır…

26- Prof. Reşit Haylamaz:
Dinler arası diyalog adı altında yahudi ve hıristiyanlarda cennete girecek diyen, ayetleri tahrif eden bir ehli bidattir…

27- Alparslan Kuytul:
12 İmama Şii Diyen, Şii Sünni Kardeştir Diyen, Şiilik Projesinin Bir Parçası Olan Bir kimsedir… Aynı zamanda bir video kasetinde “Allah mekandan münezzehtir” dediği halde kasetin sonuna doğru başta söylediği ile çelişip, “Allah arşın üstündedir ” diyerek Allah’a mekan isnat eden ehli bidattir.
Alpaslan Kuytul hakkında geniş bilgi ve kanıt için linki tıkla:

Furkan Haber'den Alparslan Kuytul deşifresi


28- Ali Rıza Demircan:
Kuranda Geçen Cariyeler İle İlişkiye Girelebilineceğine cevaz veren Ayeti İnkar Eden, Sahabe Cariyeler İle Zina Yaptı Deyip Onlara İftira Atan Bir ehli bidattir…

29- Caner Taslaman:
Kuran Yeter Diyen, Hadislere Gerek Yok, Hadisler Uydurma Diyen, 4 Hak Mezhebe Dil Uzatan Felsefeci Reformist Ehli Bidaat Biridir…

Caner Taslaman, Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji okudu.

Big Bang teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisansını, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle de doktorasını aldı.

Bilim-Felsefe-Din üçgenindeki çalışmalarıyla 2014 senesinde “Yıldız Teknik Üniversitesi”nin, Felsefe Bölümü’nde ise profesörlük derecesi aldı.

Evrimin İslam çelişmediği, Sünnet-i Seniyye diye bir şeyin olmadığı (örn: Sakal bırakmak sünnet değildir. 4 Ağustos 2015 Teke Tek programı) gibi Ehl-i Sünnet’e ters düşen sözleriyle tanınmaktadır.

Aynı zamanda evrim teorisini savunurken “Biz şuan patates, lahana, tavuk, mercimeğin değişime uğramasıyız. Şu anda ineğin değişime uğraması olmaktan sorun hisseden var mı aranızda?” diyerek insanların tek bir insan Hz. Adem’in nesli olduğunu inkar ederek Kuran’ı yalanladığı için kafir olmuştur.

Kendisinin Adanan Oktar’ın eski müridi olduğunu gösteren deliller mevcuttur.

Kur’an-ı Kerim’in İslam’ın tek kaynağı olduğunu savunan Taslaman hadisleri inkar etmektedir. Kendisi Arapça bilmemekte, hadis, tefsir, fıkıh gibi konularda eğitim almamış olmasına karşın, bir televizyon programında Kur’an’ı yüzünden dahi okuyamamıştır.


Allah’ın veli kullarının kabrine gidip hem ona rahmet eylemesi için hem de onun hürmetine rahmetten istifade etmek için dua edenlere “müşrik” yaftası yapıştıran mealist/reformist/sünnetsiz kafa Caner Taslaman’ın ne kadar kültürlü bir insan olduğundan dem vuruyor 🙂

 

30- Abdurrahman El-Hümeyyis:
Erbakan hocanın vefatından sonra ehli sünnet olan milli görüşün içine sızmış bir vahhabidir. Peygamberimizin Hürmetine Allahtan istemeye dahi şirk diyen ehli bidat vahhabidir..

31- Ömer Öngüt:
Ehli sünnet dışı itikada sahiptir. Ömer Öngüt, mezhepsizce hareket ederek organ nakli caiz değildir, haramdır diye fetva vermiş, organlarını bağışlayanlar cehenneme gidecektir diye Ehli sünnete zıt fetvalar vermektedir. Zaten bunu söylerken hiçbir delile, kaynağa başvurmamıştır.
Halbuki, zaruretler haramları mübah kılar. Bu hususta kitaplar da şöyle deniyor;
Müslüman uzman doktor, bir hasta için, (Organ naklinden başka çare yok) derse, ölü veya diriden organ nakli caiz olur. Din ayrılığı gözetilmez.
(El-Hedyül-İslami)
Zaruret olunca birçok yasaklar mubah olur. Ölünün de, dirinin de, bir yerini kesmek haramdır, ona eziyettir, fakat zaruret olunca, bu haramlık kalkar, çünkü dinimizde,
(Zaruretler, yasak olan şeyleri mubah kılar) kuralı vardır. (Mecelle)
Ömer Öngüt bazı Ehli Sünnet cemaatleri şirk işlemekle suçlayan ve cehennemlik olduklarına hüküm veren bir kimsedir. 

32- Cemalnur Sargut:
 Ehli sünnetten ayrılmış bir kimsedir. C. Nur Sargut denilen kadın,  ehl-i bid’at birisidir. Kur’an’da ki baş örtüsü ile ilgili ayeti kerimeye Ehli Sünnetin verdiği manadan başka mana vererek gerçek manayı  çarpıtmaktadır… Nur Suresi 31. ayeti kerime:
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّۖ
“Velyedribne bihumûri hinne alâ cüyûbi hinne” (NUR/31)
Ayetin Meali: “Rasülüm o mü’min kadınlara söyle başörtülerini yakalarının üzerine kadar indirsinler.”
Kim bu ayeti kerimeye karşın başörtüsünü inkar edip başka mana verirse küfrü muciptir…

33- Ebu Haris:
Ebu Haris takma isimli kimse sapık vahabilerin fikir babası hıristiyanlar gibi Allahu Tealanın arşın üstünde oturduğuna inanan sapık İbn-i Teymiye’yi öven ve Hz. Ali’nin küfrüne fetva verdiği “Bize Kuran yeter” deyip hadisleri inkar eden harici kafirleri medhü sena eden bir sapkın bir ajandır.

34- Emre Dorman:
Emre Dorman, ehli sünnet düşmanı, hadis münkiri “türkçe namaz kılınır” diyen sapkın bir felsefecidir.

35- İbn-i Teymiyye:
Hanbeli fıkıh ve hadis âlimi iken mezhepsiz oldu. Ehl-i sünnete uymayan yazılarından dolayı Mısır’da iki defa hapsedildi. 1263 senesinde Harran’da doğup, 1328 de Şam’da kalede hapiste iken öldü.

İbni Teymiye, Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklüğünü anlamamış, tasavvufu inkâr etmiş, Ehl-i sünnetten ayrılmıştır. Kitapları, kendilerine Selefiyyeci diyen mezhepsizlere kaynak olmaktadır. Mezhepsizler, onu övmekte, İslam müceddidlerinin piri demektedirler. İbni Teymiye’nin şâki ve dalalette olduğu Seyf-ül-Cebbar ve farisi Tâlim-üs-Sübyan‘da da yazılıdır.

Camiul-ezherdeki hanefi âlimlerinden Muhammed Bahitin (Tathir-ül-füad min-denisil itikad) kitabı, (Et-tevessüli bin-Nebi ve bis-Salihin), (Şevahid-ül-hak), (Cevahir-ül-bihar), (Seyf-ül-Cebbar) ve (Tâlim-üs-sübyan) kitapları, İbni Teymiye’nin dalalete düştüğünü vesikalarla ispat etmektedir.

İBN-İ TEYMİYYE’NİN SAPKINLIKLARI:

1- “İbni Teymiye, Kitab-ül Arş isimli eserinde,
“Allah Arş’ın üzerinde oturur, kendisi ile beraber oturması için Rasulullaha da yer bırakır” diyor.
Essırat-ul-müstekim kitabında da, büyük sahabi Rasulullahın amcasının oğlu İbni Abbas gibi bir sahabiye “kâfir” demiştir”. (Keşfüzzunun)

2- “El-ubudiyyet kitabında ise, Allahü teâlânın ismini zikretmenin bid’at ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf âlimlerine çirkin iftiralar yapmaktadır”.

3- “(Arş kadimdir) yani; yaratılmamış” diyor. (Akaid-i Adudiyye şerhi)
Allah’tan başkasına yaratılmamış demek şirktir.

4- (Şam Camii’nin minberinden inerken “Allah gökten yere, benim indiğim gibi iner” demiştir.)
[İbni Battuta –Tuhfetünnüzzar tarihi]

5- Vahhabiligin musebbibi İbni Teymiyyedir.
Hz Ömer (r.a.) için diyor ki;
”Halife Ömer’in 300 tane yanlış fetvası var. Ümmetin başına ne belalar açtı”
Hz Ali (r.a) için,
“Ali, Ebu Cehil’in kızına aşık oldu, ölene kadar da unutamadı” diye hakaret ediyor.

Bütün bu bilgileri öğrendikten sonra İbn-i Teymiyye’yi seven ve onu öven herkes sapıktır.

36- Cemaleddin Afgani:

Cemaleddin Efgani’nin talebesi M. Abduh Paris’te İslam’ı kurtarırkene…
Muhammed Abduh Dosyasını İncelemek için:


Bir 2 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir
İngiliz ajanı bir masondur. 1838 senesinde Afganistan’da doğup, 1897 de İstanbul’da vefat etti. Din bilgisi azdı. Zındıkların kitaplarını okuyarak dinden çıkmıştır. Bir aralık Ruslar tarafından satın alınarak, ana vatanı olan Afganistan’a karşı casusluk yaptı. Dinine ve vatanına hıyanet etmekten çekinmedi. İngiliz masonları ile de işbirliği yaparak zengin oldu ise de, Osmanlı Şeyh-ül-İslamı Hasan Fehmi efendi, onun cahilliğini ve zındıklığını ortaya koydu. 1944 de, kemikleri, İstanbul’dan, Kabil’e nakil edildi.
Mısırlı Edib İshak, Ed-dürer kitabında, bunun Kahire mason locası reisi olduğunu yazmaktadır. Bütün masonlar gibi, çeşitli kılıklara girerek, İslamiyet’i içerden yıkmaya çalışmıştır.

37- Muhammed Abduh:
Sicilli mason Abduh’la çömezi mezhepsiz Reşit Rıza, İslam âlimi değil, birer İslam düşmanıdır. Kahire mason locası reisi olan Cemaleddin Efgani’nin İslam’ı içeriden yıkma propagandalarına aldanan mason Abduh Beyrut mason locası başkanı, (Mısır’da Efgani’den sonra mason locası başkanı olan imam Abduh, masonluk ruhunu yayarak çok hizmet etti) diyor. (Daire-tül-mearif-ül-masoniyye s. 197)

Efgani’den sonra, Abduh da, masonluğa çok yardım etti. (Les franco-maçons s. 127)

(Salih amel işleyen kâfir de olsa, Cennete girer) diyor. Hayranı Seyyit Kutup bile, (Üstad Abduh, düşünüşünü nakzeden âyetleri hatırlamıyor) diyerek tenkit ediyor. [Nisa 124. âyetinin tefsirinde]

Fil suresindeki kuşlara sivrisinek, attıkları taşlara da mikrop diyor. Elmalılı Hamdi, tefsirinde buna gerekli cevabı vermiştir. (s. 84, 87)

(İslamiyet ve nasraniyet) kitabında, (Bütün dinler birdir. Dış görünüşleri değişiktir) diyor. Londra’daki papaza yazdığı mektupta, (İslamiyet ve Hristiyanlık gibi iki büyük dinin el ele vererek kucaklaşmasını beklerim) diyor. (F. Bilgiler) [Hristiyanlığa büyük din diyor.]

38- Reşid Rıza:
Bu kişide Cemalledin Afgani ve Muhammed Abduh adlı Masonların öğrencisidir. Reformist bir bidaatçıdır…
Yüksek İslam enstitüsü eski müdürü Ahmed Davudoğlu, Din Tahripçileri kitabında diyor ki:
Mezhepsiz Reşit Rıza, hocası mason Abduh’un dinde reformcu fikirlerini yaymak için Mısır’da El-Menar dergisini çıkardı. (Eldavetü vel-irşad) medresesinde hocalık yaptı. El-Muhaverat kitabında, Ehl-i sünnet mezhebine ve fıkıh kitaplarına saldırdı.

Mezhepsizler kitabında Dr. Hasib Es-Samirai [Ali Nar tercümesinde] diyor ki:
Reşit Rıza ne aldıysa, M. Abduh’tan aldı. O da bütün sermayesini, şarkın filozofu denilen Efgani’den devşirdi. Yani bu iki zatın, özü ve fikrî hüviyeti üstadlarına bağlıdır. (s. 45)

Reşit Rıza, Efgani’nin fikir mirasçısı ve çömezi Abduh’la beraber olmuştur. (s. 80)

El-Menar dergisinde Vehhabiler hakkında çeşitli makaleler yayımlayan Reşid Rıza, Vehhabi hareketini yerinde ve lüzumlu görmüştür.
[Prof. Yusuf Ziya Yörükan, “Vahhabilik”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 6]

39- Seyit Kutup:
Ehli Sünnet Değildir, Mezhepsizdir, Kendi Kafasına Göre Tefsir Yazmıştır, İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Överken Nice Ehli Sünnet Alimlerine Dil Uzatmıştır. Öte Yandan Hz. Osmana Türlü İftiralar Atmıştır. İslamın Güçlü Olamamasının Temel Sebebi Hz. Osmanin Halife Olmasıdır Demiştir. Tüm Tarikatları Şirkle İtham Etmiş Bir Sapıktır…
(Kaynak: Yazdığı kitaplardır)

40- Mevdudi:
Merhum Ahmed Davudoğlu Hoca, Din Tahripçileri kitabında Mevdudi;
(Her peygamber günah işler) diyor. (s. 174)
(Peygamberimiz Kur’anın eşitlik esasıyla ameli terk etti) diyor. (s. 176)
Mevdudi, Resail Mesail isimli eserinde 57. sayfada,
(Resulullah Deccal’ın kendi zamanında çıkacağını sanıyordu, ama bu zannı üzerinden 1350 sene geçmesine rağmen, Peygamberin zannı doğru çıkmamıştır) diyerek Resulullah’ı bile suçlamaktan çekinmiyor.
(s. 179)
Necip Fazıl Kısakürek özetle diyor ki:
Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri isimli eseriyle İslam’da imha hareketinin temsilcilerinden biri. İşi gücü, Ehl-i sünnet büyüklerine çatmaktır. Efgani ve Abduh’a hayran. İbni Teymiyye’ye ise kara sevdalı. Sapık fikirlerin sapık ihtilalcisi olarak defalarca hapsi boyladı. Derken Vehhabilik dünyasına kapılandı. Medine’deki Vehhabi Üniversitesi İstişare Heyeti’ne aza seçildi. Orada da dikiş tutturamadı ve Vehhabilere bile giran gelen fikirleri yüzünden mahkeme edildi.
(Doğru Yolun Sapık Kolları s.155)


41- Yusuf Kardavî:
İbni Teymiyye’ye İmam ve Şeyhülislam diyerek, küçük kitapçığına, ondan 21, talebesi İbni Kayyım’dan ise 8 tane nakil almıştır. Ebu Hanife ismi iki defa geçiyorsa da, kaynak olarak değildir. El-Halal-vel-Haram kitabının önsüzünde, (Kendimi herhangi bir mezhebe bağlamayı uygun bulmadım. Yalnız bir mezhebin esiri olunmaz) diyor, mezhepleri esaret kamplarına benzettiği için ehli sünnetten sayılmaz.

42- Ali Şeriati:
Allah bir puttur diyen, Şiilik İtikadına Sahip Olan Ayrıca “Muhammed Kimdir” Adlı Kitabında Şiilik İnancı Gereği Sahabeye Sayıp Savurmuş, bununla da kalmamış Peygamberimize dil uzatmış, güya peygamberimiz hz. Alinin hakkını savunmamış ve kıyamete kadar bu lekeyle kalacakmış… Bu adam tam katışıksız bir Sapıktır…

43- Ayetullah Humeyni:
İslamın yanlış tanınmasına sebep olan şia lideridir. Sahabeye İftira Atan, Söven, İki Yüzlü Takiyeci bir kimsedir…

 

44- Muhammed Hamidullah:
Hamidullah, Mirac’ın rüya veya ruhî bir hâl olduğunu iddia ederek ehli dalaletten olmuştur.
Ruh-ul-beyan
’da Tefsir-i Hüseynî’den alınarak, (Resulullah’ın Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise sapık olur) buyuruluyor. Hamidullah ise, her ikisine de inanmıyor. Hamidullah’ın çok sapık biri olduğu çeşitli ilim adamlarınca bildirilmiştir. Mesela Necip Fazıl Kısakürek bir eserinde özetle diyor ki:
Dalalet kumkuması Hamidullah (İslâm Peygamberi) isimli kitabında:
1- Azılı İslam düşmanı müsteşrik Dr. Duzi ağzıyla konuşan,
2- Resulullah’a, Hristiyanlardan din bilgisi almış olmayı yakıştıran (s. 21),
3- (Sütkardeşi Şeyma’nın omuzunu, hayat boyu iz kalacak şekilde ısırdı) diye yazabilen (s. 40),
4- (Nübüvvetten önce, Peygamber puta koyun kurban etti) diyebilen (s. 47),
5- Vahyi, (Onların ifadesine göre) diyerek şüpheli gösteren (s. 66),
6- Buda’yı Peygamber sayan (s. 69),
7- Şakk-ül-kamer mucizesini bıyık altından alaya alan (s. 82),
8- Miracı, ruhî bir hâl sayan, Mirac’ı Allah’a mekân tayin etmiş olmak gibi gösteren (s. 92),
9- İslam’dan önce Kudüs’te mescid bulunmadığını iddia edip, Mescid-i Aksa’yı dolayısıyla Kur’anı bile yalanlamaya kadar giden (s.93),
10- Eserini, Fransızlardan gördüğü misafirperverliğe mukabele için yani kiliseyi memnun edebilmek için yazdığını itiraf eden… (Önsöz)
Evet, bütün bunları eyleyen, dinden, imandan yoksun bir bedbahtın, âlim ve mütefekkir diye piyasaya sürülmesinden büyük felaket düşünülemez. Din simsarları böyle kitapları basa dursun…(Türkiye’nin Manzarası)

45. Haktan Akdoğan:
Cinlere uzaylılar diyen bazı uzaylıları putlaştıran, hayali ufolardan söz eden Kuran ve Sünnete aykırı görüşleri olan ehli bid’at bir kimsedir.

UZAY HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN DOĞRU BİLGİLER:
Evrendeki yerimiz, yedi göğün en altı  olan  içinde milyarlarca yıldızı taşıyan 1. gökteki Saman Yolu Galaksisidir.  İçinde yaşadığımız dünya ise, güneş sistemine bağlı bir gezegendir. Güneş sistemi ise, Saman Yolu Galaksisi içinde bulunan milyarlarca yıldızdan birisidir.. Güneş‘e en yakın yıldız sistemi Alfa Centauri ise, güneşimizden ortalama uzaklığı 4,37 ışık yılıdır. Yani oraya, en modern füze(Saatte 45.000 km) hızla 75 bin yılda ancak gidebilir (1).
Bunun anlamı, orada yaşadığı varsayılan insansı uzaylılar, bizim füzelerin on katı hızında füze yapsalar, dünyamıza hiç durmadan ancak yaklaşık 18 bin 750 yılda gelebilirler. Buna hangi canlının ömrü yeter ve hangi teknoloji ürünü alet 18 bin 750 yıl hiç durmadan ve arızalanmadan yol alabilir?
Bunlardan başka akla gelen bir olumsuzluk daha var. O meçhul uzaylılar dünyalıları ziyaret için neden on binlerce yıl bekleyip teknolojinin geliştiği bu çağı seçtiler.? Daha önce gelselerdi biz onları anlayamayacak mıydık yoksa..?!
Uzay canlılardan tamamen boş da değil. Cinlerin bir kısmı uzayda, yani diğer gezegenlerde yaşamaktadır.
Bu insansı uzaylılar masalını ABD, ancak geri kalmış cahil toplamlara yutturabilirler.  Onlar ancak, ABD’nin casus uyduları ve uçaklarıdır.
Hülasa uzaylılar hakkında saptırmaca hayali bilgiler üreten şarlatanlar aslında uzay hakkında herkesten daha cahildir.

Kaynakça:
(1-) “LHS 50 — High proper-motion Star” Bir ışık yılı ışığın bir yılda alacağı yoldur.)

 

46- Hasan El-Benna

İlk zamanlarda İhya, Envarü’l-Muhammediyye ve Tenvirü’l-Kulub gibi ananevi kitapları okumayı âdet edinmiş iken, tahsil için geldiği Kâhire’de Reşid Rıza’nın sohbetlerine ve modernizmin merkezlerinden biri olan el-Mektebetü’s-Selefiyyeye devam ederek dünya görüşünü değiştirmiştir. Reşid Rıza’nın el-Menar adlı mecmuasını 1940’a kadar neşr etmiştir.

Memleketin manevi kalkınması cihetiyle Cemaleddin Efgani ve Muhammed Abduh’un koymuş olduğu kaideleri esas alır. Bunların halkı dinen ve ahlaken faydalı bir cihete götürdüğünü; akideyi doğru bir temele oturttuğunu iddia eder. (Hatıralar, 268, 273)

Modernist olduğu halde, hiçbir zaman açıkça reformdan bahsetmedi; netameli mevzulara pek girmedi. Üstatlarının sivri taraflarını kendi şahsiyetiyle örtmeye çalıştı. Bunlardan farklı olarak sadece entelektüelleri değil, halkı da davasına katmaya çalıştı. Misyonunu, hem selefi çizgide hem de ehl-i sünnet ve tasavvuf yolunda diye birbirine mütenakız unsurlarla vasıflandırdı.
Bazı cahiller onun ehli tasavvuf olduğunu bazıları ise onun ehli sünnet olduğunu sanmaktadır.
Özetle ona gizli selefiyeci demek daha uygun olur.

47- Ömer Özsoy;
“Kur’ân’da Allah çelişkiler içerisindedir” diyerek küfre sapmıştır.
48- İlhami Güler:
“Kur’an’da ki bazı kıssalar Peygamberin uydurmasıdır ve atılmalıdır”
diyerek küfrünü izhar etmiştir.

48- Hayrettin Karaman:
Kabir alemi ile ilgili ehli sünnet dışı görüşleri mevcuttur.
LİNK:
https://www.cubbeliahmethoca.com.tr/tr/reddiyeler/mehmet-okuyan/hazreti-meryem-validemize-cift-cinsiyetli-diyen-mehmet-okuyan-in-kur-an-dan-getirdigi-delil-tam-bir-tahrifat-12719

49- Enbiya Yıldırım:

ENBİYA YILDIRIM’IN BAZI  SAPKIN GÖRÜŞLERİ…
Ankara İlahiyat Hadis Öğrt. Üyesi. Tarihsellik fikrinin öncüsü ekip olan “Ankara Okulu” mensubu. Eserlerinde akla hayale gelmeyecek boyutta İslam itikadına aykırı fikirler var. Tarihsellikte son derece fanatik.
Bir örnek vermek gerekirse, Enbiya Yıldırım’ın, “Rivayetlerin Şekillenmesinde İnsan Olgusu Üzerine Bir Analiz” konulu makalesinde baştan sona, “ancak azgın bir müsteşrik bunları söyler” dedirten vahim fikirler var. Makalenin, 148-163 sayfaları arasının tamamı, Hadis, sünnet, hadis usulü, hadis rical kitapları, Buhari ve Müslim gibi sahih hadis kaynakları başta olmak üzere tüm hadis literatürü, muhaddisler, sahabe başta olmak üzere tüm hadis ravileri, Kur’an’ı Kerim ve Hz. Peygamber (s.a.v) hakkında tepeden tırnağa, iman ve İslam sıfatıyla asla bağdaşmayacak içerikte ağır bir zehir kusuluyor. En sonunda da “bugün elimizdeki hadislere güvenilmez, o halde bugün oturup yeniden hadis metinleri yazmalıyız” diyor.
Makaleden birkaç somut örnek:
a-“Hz. Peygamber’in kavram dünyası, her konuda birebir Kur’an’a uymaz”… (!) (s. 148).
b-“Hz. Peygamber ile ashabı arasında tam anlamıyla bir iletişim yoktur (!). Dolayısıyla, Hz. Peygamber’in söz ve fiillerinin hakikate ·en yakın şekilde nakli sorunu ortaya çıktı(!). Bu bağlamda Hz. Peygamber’in ne kadar anlattığı da sahabenin ne kadar anladığı da sorunludur (!) (s.148).
c-Sayfa 148’de, “Bir kere Hz. Peygamber Cebrail’i görmesi ve hakikate olan yakınlığının fazlalığı nedeniyle özellikle olgusal içeriği olmayan metafizik konulardaki kelimelere yüklediği anlam …” diye devam eden cümlelerde, Hz. Peygamber (s.a.v.) kendi iç dünyasında anladığını kendi kelimelerine dökerek vahyi/Kur’an’ı ortaya koyduğunu anlatmakta ki, bu ifadeler, Kur’an’ın Allah kelamı değil, peygamber sözü olduğu anlamına gelir. (Fazlurrahman’ın görüşü).
d-“Doğal olarak herkes bir şey anlayacaktır ama herkesin anladığı kendi zihin yapısına, sahip olduğu kültürel formasyana göredir” (s.148).
Bu ifadeler, sahabe tarafından hadislerin doğru anlaşılmadığı rastgele, herkesin, eksik, fazla, doğru, yanlış anladığı neyse, ona bir de kendi kültürünü de ekleyerek naklettiğini (!) anlatmaktadır. Böyle bir düşünce, sahabeye de onların eğitim ve kontrolündeki Hz. Peygamber (s.a.v.)e de hakarettir. Ve bu düşünce bile tek başına hadisleri çürütmeye yeter de artar, haşa!
e-“Hz. Peygamber’in Allah kavramına yüklediği anlamla sahabeninki aynı değildir (!), bu durum sahabe arasında da farklılık arz eder” (!) (s.149).
f-“Yahudilikten ve Hıristiyanlıktan İslam’a geçmiş olanların Hz. Peygamber’den duydukları karşısında zihinlerinin eski inanışlarına kayması ihtimali vardır” (!) (s.149). (Yani raviler hadislere güya eski inançlarından sakat fikirler sokmuşlar… haşa!)
g-Hadislerin aktarımında her bir kuşak arasında iletişim sorunu varmış(!). Yani hadis aktarılırken değişime uğramış; güya! (s. 149).
h-Hz. Peygamber dönemi insanların oluşturduğu toplumun günümüze göre ümmi (cahil kasdediliyor) ve mistik bir toplummuş(!). Böyle bir toplumda da büyüsel/majik akıl hakimmiş(!), obje ve olaylarda gizli kuvvetlerin varlığı kanaati varmış(!). Bu yüzden, sahabe, Hz. Peygamber’in fiil ve sözlerini sonraki nesle aktarırken bu şekilde yorumsamaya sokmuş olabilirmiş(!) (s.150).
i-“Hz. Peygamber’in övdüğü veya yerdiği bir şeyi, sahabi (veya ravi) daha fazla sevdirmek veya daha fazla korkutmak için bahsi geçen sevap veya azabı kendi muhayyilesinde büyüterek anlatmış ve aktarmış olabilirler. (!) Parti başkanlarının veya şeylerin hocların yanlarında yer alan sadakat ehli insanların yaptığı gibi mübalağa ile anlatabilirler.” (!) (s.150).
j- “Sonuçta her insanın duygusallığı, hisleri ve psikolojik zafiyetleri farklıdır ve kişiliği sözünde çok etkili olduğundan, insan, sözünü kendi psikolojik modlarına göre şekillendirir, bazı şeylerin tonunu artırır. Dolayısıyla bir şeyi kendi bakış açısına büründürüp modifiye eder.”! (s. 151).
k-“Tarihsellik sorunu bir yana…” diye başlayan cümlesiyle, hadislerin tarihsel olarak da değerlendirmesi gerektiğine işaret ediyor (s. 161).
l-“Hz. Muhammed’in hadisleri ile sünnetlerinde bir kesinlik göremiyoruz.” (!) (s. 161). Bu sözle Enbiya bey, “mütevatir hadis” dahi inkar etmiş oluyor.
m-Enbiya Yıldırım’ın, hadisler için, “yorumun yorumu” ve “beşer sözünden farksız”, “Sorun Hıristiyanlıktan farklı değildir” diyor (s. 161).
n- Ve Enbiya Yıldırım’a Göre Yapılması Gereken İş: Batı’yı örnek alarak hadisleri yeniden ele almak ve yeniden inşa etmekmiş! (Yani hadisleri ayıklamak ve yeniden yazmak…).
(Kaynak olarak bkz. Arayışlar, VI/11; “GÜNÜMÜZDE SÜNNETİN ANLAŞILMASI” [SEMPOZYUM TEBLİG VE MÜZAKERELERİ], 29-30 Mayıs 2004 Bursa, s. 145-169); http://isamveri.org/pdfdrg/D141153/2005/2005_YILDIRIME.pdf )
Enbiya Yıldırım’ın Mustafa İslamoğlu’nun Tv’si Hilal Tv’de de Mehmet Okuyan’la birlikte sakat fikirlerini dile getirdiği programları mevcuttur. (https://youtu.be/ORzpSpRdet0 ; https://youtu.be/REwJotzlxVM ) .
Örnek verilen ikinci linkteki videoda, Buhari Müslim hadisleriyle sabit olan Peygamber Efendimiz’in göğsünün yarılarak kalbindeki Şeytan’ın etki ettiği kanın alındığını inkar ediyor, “ben böyle bir Peygamber’e inanmıyorum, onun da benim gibi günah işlem kabiliyeti olsun ki iman edeyim” diyor…
Enbiya Yıldırım, son yıllarda Diyanet misafiri/görevlisi olarak gittiği hac görevi sırasında, sağına soluna ve hacılara sürekli, devletin terör örgütü ilan ettiği Alpaslan Kuytul reklamı yapmıştır. Bilgi müsellemdir.
Son yılda, bir yerlere hazırlamak için kamuoyu nezdindeki kötü algıyı yıkmak için görüşlerinden döndüğü gibi bir iyi algı oluşturma gayretine gidildi. Bu algı kesinlikle inandırıcı değil. Böyle bir şey varsa, Enbiya Yıldırım’ın yazdığı eserleri imha edip bunu kamuoyuna ilan etmesi gerekirdi.

www.dintahripçileri.com  \ Alıntı \

50- HAYRETTİN KARAMAN, BEKİR TOPALOĞLU VE ALİ ÖZEK ABDESTTE AYAKLARINI YIKAMIYOR İNCE ÇORABA MESH EDİYORLAR

İSAV’ın, Topkapı’daki Eresin Otel’de (2005 olabilir) yaptığı bir toplantıda, Akâid-i Nesefî’nin tercümesi olan 16 sahifeden ibâret bir kitapçık dağıtıldı.
Akaid-i Nesefî, Ömer-i Nesefî’ye ait ehl-i sünnet akâidinin özü olan küçük bir eser. Dağıtılan bu tercümeyi Sayın Ali Özek yapmış. Eserde mesh meselesi de geçiyor. Sayın Ali Özek, mesh meselesini “Seferde ve hazarda mesh üzerine mesh yapmayı câiz görürüz” diye doğru olarak tercüme etmiş. Fakat, bu doğruya parantez içinde “Çoraba da mesh edileceğine dair” bir ilâve yaparak doğruyu yanlışa çevirmiş…
Bunu kendisiyle konuştumsa da kabule yanaşmadı. Çoraba meshedilemeyeceğini söyledimse de “Hadiste çoraba mesh var” diyerek reddetti. Evet var ama ancak yukarıda saydığımız şartları taşıyan çoraplara meshedilebilir. Sayın profesöre “Çoraba meshedilebilmesi için bazı şartların bulunması lâzım” diyerek fıkhî meseleleri hatırlattımsa da “Çorap çoraptır” diyerek bir çırpıda reddetti. Hem şart falan tanımıyor hem de “O şartları âlimler uydurmuş” diyerek âlimleri de suçluyordu.
Bunun üzerine kendi ayağındaki ince çorapları göstererek, “Hocam siz bu ayağınızdaki çoraplara meshediyor musunuz?” dediğimde “Tabii ediyorum” diye cevap verdi. Ve ilave etti: “Şimdi burada ayakları yıkamak kolay mı?”
22-24 Mayıs 2009’da, M. Ü. İlâhiyât Fakültesi ve İSAV ortaklaşa “Büyük Türk Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” başlıklı Uluslararası Sempozyum düzenledi. Açılışı Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapanlardan biri de Prof. Ali Özek idi.
Açılış tebliği Prof. Bekir Topaloğlu tarafından yapıldı. Bekir Topaloğlu aynı zamanda İmam
Mâtürîdî Hazretleri’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân tefsirini baskıya hazırlıyordu
Bu durumda, Bekir Topaloğlu’nun ehl-i sünnete ters olan bazı ilâhiyatçılar gibi konuşmayacağı düşünülür
Bu düşünceyle konuşmasından sonra çay molasında yanına vardım ve usûl-i hakîmâne ile Ali Özek’in çoraba mesh ile ilgili söylediklerini aktardım.
Zannediyordum ki, “Olmaz öyle şey! Ayaklar yıkanmadan abdest câiz olmaz!” diyecek…
Öyle yapmadı. Beklediğimin tam tersini söyledi. “Ben de çoraba meshediyorum” dedi…
Hatta Hayrettin Karaman’ın da çoraba meshettiğini söyledi.
Kendisi çoraba sadece meshettiğini söylemiyor, bunu müdafaa da ediyordu.
Ne bekliyordum, neyle karşılaştım. Tabii ki şok oldum!
Kendisine İmam-ı Âzam Hazretleri’nden, diğer mezhep imamlarından ve mezheplerin bu konudaki hükümlerinden bahsedecek olduysam da “Mezhebler beni bağlamaz” deyip işin içinden çıktı.
Bu sempozyum M. Ü. İlâhiyât Fakültesi Konferans Salonu’nda devam edecekti. Bekir Topaloğlu’nun sözleriyle yaşadığım şokun tesiri henüz üzerimdeydi. İkinci gün Prof. İsmail Karaçam’ı gördüm
Bekir Topaloğlu’nun beklemediğim sözleriyle meydana gelen şokun tesirinden kurtulmak ve biraz rahatlamak düşüncesiyle İsmail Karaçam’a yaklaştım. Hal hatır sorduktan sonra sırasıyla önce Ali Özek’in söylediklerini sonra Bekir Topaloğlu’ndan duyduklarımı anlattım ve “Hocam ne dersiniz buna” dedim?
Zannediyordum ki, onların sözlerine tepki gösterecek ve “Nasıl böyle söylerler” diyecek.
Onun da bana ikinci bir şok yaşatacağını nereden bilebilirdim?
“Ben de çoraba meshediyorum” demesin mi!
Devam etti:
“Hayrettin Bey de meshediyor.”
Hayrettin Bey dediği Hayrettin Karaman.
(Bu arada şunu öğrendim. Hayrettin Karaman, “Biz bizeyken ayaklarımıza meshedelim ama dışarıda yıkayalım” diyormuş.)
ALİ ÖZEK ŞÖYLE DİYORDU: “USULÜ FIKIH, MÜSLÜMANLARA YOLLARINI ŞAŞIRTTI (!)” 
Nakleden:  Ali EREN
51- Mustafa Karataş
Ehli Sünnet alimlerinin ittifakla Hz İsa’nın tekrar yeryüzüne geleceğini, Muhammed ümmeti olacağını Hz Mehdi’nin veziri olacağını mütevatür hadislerle bildirmesine rağmen Mustafa Karataş hoca bunun bir israiliyet olduğunu iddia ederek ehli sünnete muhalefet etmektedir.
Bak video bağlantısı(linki):
https://www.youtube.com/watch?v=LQi_AOsncOg
NOT:
Hz isanın tekrara dünyaya gelmesi hakkında geniş bilgi için bağlantımızı(linki): tıklayInız:
https://islamdergisi.com/genel/isanin-nuzulu/

*****************************************

Yukarda İsimlerini Zikrettiğimiz Hocaların Hepsinin Temel Yanlışlarını Yazdım, Bu Temel Yanlışlardan Bazıları Onları Ehli Sünnet İtikadından Çıkarırken, Bazıları da Dinden Çıkarır…

Bu Kişilerin Sohbetlerini Dinlemeyiniz, Kitaplarını Okumayınız, Kanallarını Seyretmeyiniz.

EHLİ BİDAT DERNEKLER

İŞTE UZAK DURMAMIZ GEREKEN VEHHABİ VE ŞİA PROPAGANDASI YAPAN EHLİ SÜNNET DIŞI VAKIF VE DERNEKLER LİSTESİ…

1- KALEMDER ( Selefi-vehhabi )
2- İLME DAVET KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ( Selefi-Vehhabi)
3- ASRI SAADET İLİM ARAŞTIRMA YAYMA DERNEĞİ
(Selefi-Vehhabi, ayrıca Ubeydullah Aslan denen vehhabinin derneğidir)
4- ÖNCÜ NESİL İNSANİ YARDIM DERNEĞİ ( selefi Vehhabi Ubeydullah Arslan buradada aktif rol oynar )
5- ÜLFET DER ( Selefi-Vehhabi )
6- ÇAĞRIDER( Selefi-Vehhabi )
7- İKRA İLİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (Selefi-Vehhabi)
8- FURKAN DERNEĞİ ( Alpaslan Kuytul )
9- SÜLEYMANİYE VAKFI ( Abdulaziz Bayındır )
10- ENSAR VAKFI ( Nurettin Yıldız’a yakındır )
11- ANTİ KAPİTALİST MÜSLÜMANLAR OLUŞUMU
(İhsan Eliaçık Şia menşeili )
12- BAV BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI ( Adnan Oktar)
13- MERİDYEN DESTEK DERNEĞİ (Reformisttir, Hayrettin Karaman’a şükran plaketi dahi sunmuştur ve Karaman bu dernek çatısı altında bir çok konferans vermiştir )
14- BAŞAK DER ( Mustafa İslamoğlu’na yakın)
15- ASYA DERNEĞİ (Mustafa İslamoğlu’na yakın )
16- YARDIMELİ AVRUPA DERNEĞİ (Mustafa İslamoğlu’na yakın)
17- MEŞALE EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (Mustafa İslamoğlu’na yakın )
18- KUBA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ( Mustafa İslamoğlu’na yakın )
19- AYYILDIZ SİVİL TOPLUM DERNEĞİ (Sahte peygamber Muhammed Erol İstanbulinin derneğidir)
20- OSMANLI KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA DERNEĞİ ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
21- MİHR HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
22- MANEVİ TEKAMÜL DERNEĞİ MT-DER ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
23- OSMANLI MEDENİYETLER İTTİFAKI YAŞATMA DERNEĞİ ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
24- TÜRKİYE CAFERİLERİ LİDERİ CAFERİLİK İNANCINI TANITMA ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ( Şii-Caferi derneği lideri Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz’ dür)
25- DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ EVRENSEL BİRLEŞİM DERNEĞİ ( V.Bülent Çorak adlı sahte peygamberin derneğidir, Hz Mevlana’yı istismar eder, uzaydan vahiy aldığını söyler, bir çok üyesi vardır )
26- İLMİ ARAŞTIRMA EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ( Selefi – Vehhabi)
27- HİKMET VAKFI – ( İbni Teymiyyeci )
28- OKUR-DER ( Selefi – Vehhabi )

Bu Bidat Dernekleri Listesi Alıntıdır.


Yazan: Bekir Abdullah

64.719 - 32
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


“Ehli Bidat Hocalardan 47 Tanesi Deşifre Edildi (Sapık Hocalar)” üzerine 208 yorum.

 1. Hocam değerli çalışmanız için elinize kolunuza sağlık..Böyle sapkınları deşifre ederek kimlerin düşman gördük. Maalesef pek çok kişi bunların peşinden koşuyor. Yüce Rabbim bizleri böyle Bidat ehli sapıklardan korusun. Adamsınız hocam

  1. Çok teşekkür ederim kardeşim. Maalesef sapkınlar hızla yayılmaktadır. Öyle de olsa Rabbimiz onlara karşı hakikati savunacak kimseler yaratacaktır.
   Aşağı inmek çok kolay ama yukarı çıkmaz nefsi zorlar. O tür kimselerde aşağı çağıranlara kolayca tabi olmaktadır. Tabi İlahi azabı kabir de ve ahirette tadınca anlayacaklar ama o günkü pişmanlık neye yarar?

 2. Hay Ceddine rahmet ola… Vallahi böyle bir çalışma yapıp Ümmeti Muhammed’e bir katkı saglayayim diyordum lakin yüreği imanla dolu bir kardeşim bizden önce bunu yapmış. Allah sizden razı olsun . Ayaklarınızı islam üzere sabit kılsın. Selametle kalın….

  1. Allahu teala sizden de razı olsun Orhan kardeşim.
   Takdiriniz için çok teşekkür ederim. Sizin gibi anlayışlı samimi müminler yazımızı okuyunca teşekkür ediyor kalbi eğri sapkın kimler de okuyunca bize her türlü hakareti yapıyor. Rabbim sizler gibi anlayışlı müslüman kardeşlerimin sayısını artırsın o sapkınlara da hidayet etsin. Vesselam.

  1. Yok yanlış bildiniz Emine hanım!
   Sırat-ı müstekîm üzere olanların dışında ehli dalaletin çoğu var bu sayfada sadece sapkınların kör destekçileri yok.
   Allahu teala ehli dalaleti savunacak kadar kimseyi kör ve sağır kılmasın.

 3. Peki sizin sapik olup olmadığınızı nerden bilelim? Sizin gibilerine neden inanalim?
  Sizin bilgi ve birikiminiz nedir ?
  Gerçekten bu kişilerin içinde sağlam ya da sağlamlar varsa sizi nasıl tetkik edelim ?

  1. Bizim sapık olup olmadığımızı bilebilmeniz için önce Rasulullahın yolu olan ve Kuran’da adı geçen sıratı mustekîmı yani Ehli Sünnet yolunu bilmeniz gerekir kardeşim.
   Tüm Hak yolda olanların ve dahi bizim kriterimiz Ehli Sünnet yoludur. Bu kutlu yolu kabul etmeyenlere Ehli sünnet alimleri sapkın demiştir biz dahi onların yolundayız ve o sebepten onlara sapkın diyoruz.

 4. Böyle olanların Hepsine Allahü teala hidayet versin, şerlerinden muhafaza eylesin. Herkese Hakikat kitabevinin kitaplarını okumasını tavsiye ederim.

 5. Allah razı olsun hocam adamın dibisiniz. Sayenizde kimlerin düşman sapık olduğunu gördüm. Rabbim bizleri böyle Bidat ehli sapıklardan korusun

  1. Allah sizlerden de razı olsun kardeşim. Takdir ve iltifatlarınız için biz de ayrıca teşekkür ederiz.

 6. Değerli kardeşim kıymetli Hocam ! Cesaret dolu hizmetinizden dolayı Hâk Teâlâ ebeden razı kalsın. İnsanın imanını zehirleyen bu zavallı zatların isimleriyle beraber açıkladığınızdan dolayı teşekkür ediyorum.. Rabb’im Teâlâ sevdiğine , sizleri komşu eylesin.. bizlere dua ediniz !! Kuffarın bol olduğu beldede yaşamak baya zor kıymetli Hocam.. Selamette kalınız Kaleminiz hiç kurumasın.

  1. Siz değerli kardeşlerimize takdirlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi aydın müminler takdir ediyor ama basireti kör bazı kimselerde bize hakaret edip duruyorlar. Sizler gibi bir tek dost; yazdıklarımızı anlamak istemeyen milyonlarca izleyiciden evladır.
   Rabbim ebeden razı olduğu kullarından kılsın sizi.

 7. Siz büyük alimlere Bişey diyemessiniz yanliş yaptilarsa. Mesela Nurettin Yildiz çok iyi bir hocadir onun Yanliş bişey yaptigini duymadim ve arastiramadim. Hem Nurettin yildiz yanliş bile yaptiysa inShaAllah tövbe ettmiştir her insan Hep dogruyu konuşamaz cünkü Insanlar günahkardir ve yanlişlari vardir.

  1. Onun büyük alim olduğuna büyük alimler karar verir siz ne kadar alimsiniz ki bu karara vardırnız?
   Söz konusu şahsın ehli sünnet dışı itiraflarını kanıtlarıyla yazdık siz onu bile okumadan kendi kendinize avukatlık yapmaktasınız. Bir kimse ne kadar büyük alim olursa olsun Kuran ve sünnetin dışına çıktığı anda bir hiçtir bunu da aklına yaz.!!!

  1. Ali Küçük, 1953 yılında Konya’ya bağlı Çumra’nın Apa köyünde doğmuş.
   1972 yılında İmam Hatip okulundan mezun olmuş. Üç yıl Çumra Merkez Kuran Kursu’nda öğreticilik yapmış. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’ni bitirmiş.

   Konya’da pek çok vakıf, dernek ve sosyal gönüllü kuruluşlar bünyesinde çalışmaları yapmıştır. Ribat, İlk Adım dergileri ve Vahdet gazetesinde yazıları yayınlanmış.

   Konyalı Ali Küçük hoca, 5 Kasım 2017’de vefat etmiştir…
   Kendisi hakkında bundan fazla bir bilgimiz yoktur.
   (İslam Dergisi Yönetimi)

 8. Allah (Celle Celalühü ) razı olsun. bir çokları malumumuzdu ama sayılarını sizin sayesinde öğrendik.

  1. Allahu teala sizlerden de razı olsun ki onların İslam için ne denli tehlikeli kimseler olduğunu takdir etmektesiniz.

 9. Elhamdülillah bir çoğunu tanımiyorum ,fakat bazilarının konuk oldugu programlarda soyledikleri cok yalnış idi ve suan onları burada gormek vallahi billahi ferahlatti beni allah celle şanuhu ilminizi arttırsın ve sizleri bu ehli delalet içinde olan ve allah düşmanı kafirlerden ve zalimlerin serrinden muhafaza etsin bi iznillah bi hürmetike ya muhammet mustafa sallallahu teala aleyhi vesselam.

  1. Allahu teala sizden razı olsun cennette seni Rasulullaha komşu eylesin kardeşim. Bu şuurda olmanızdan dolayı Arapça olarak sana “Tûbâlek” diyorum. Yani “Ne mutlu sana”.

 10. YAZIMIZI OKUMADAN SATAŞIYORSANIZ İLGİLİ MAKALEMİZ ALTTADIR OKUYUP ONDAN SONRA KARAR VERMENİZİ TAVSİYE EDERİZ. OKUDUĞUNUZ HALDE BİLDİĞİNİZİ OKUYORSANIZ BİZDEN UZAK OLUNUZ ZİRA SAPKINLARIN AVUKATLIĞINI YAPANLARI ALLAH SEVMEZ.
  * Mehmet Okuyan “Şefaat yok” diyor.
  Oysa Şefaat hem ayetle ve hem de Hadisle vardır. 
  – “Allah’ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefâati fayda vermez” (Sebe’, 23)
  – “O gün Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez”
  (Tâ-hâ, 109)
  GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BU AYETLERDE ALLAHIN ŞEFAAT İÇİN İZİN VERECEĞİ KİMSELERDEN SÖZ EDİLMEKTEDİR.
  Madem ki, şefaat hakkında 32 ayet haber veriyormuş da neden inkar ediyor? 32’yi okumak marifet değil 32’yi doğru anlamak marifettir. Kuran’ı doğru anlamak için Rasulullah ve ashab gibi anlamak lazım kendi aklına göre değil.!
  *  “Kabir Azabı Yok” Diyor.
  Kuranda Kabir azabı açıkça belirtilmiş buna rağmen inkar ediyor. Bak: (Mümin/45-46)
  *  “Kurbanda Allah’ın Emri Yok” Diyor
  Oysa Kevser suresinde “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” ayetine rağmen kurbanı inkar ediyor.
  *  “Miraç Yok” Diyor.
  İsra suresinin ilk ayetinde miraç açıkça ifade edilmesine rağmen miracı inkar ediyor. Bak: (İsra suresi/ Âyet 1)
  *  “Cennet Cehennem Şu anda Yok” diyor.
  Kuran da cennetin de cehenneminde şu anda var olduğu belirtilmesine karşın o ayetleri yok sayıyor.
  Bak: (Yasin suresi / 26, Ali-i imran/116)
  İlgili videosu: https://www.youtube.com/watch?v=L9rHhB29X0E
  *  “İsa(a.s.) Gelmeyecek Öldü” diyor.
  Kuran Hz İsa ölmediğini göğe kaldırıldığını bildiriyor bu ise Kuranı yalanlıyor. Bak: (Nisa/157-158)
  *  “İsa(a.s.) Bebekken Konuşmamıştır” diyor.
  Kuran Hz İsa’nın bebekken konuştuğunu ifade ediyor bu adam ise onu inkar ediyor. Bak: (Meryem/29-30-31)
  *  “Hz. Meryem Çift cinsiyetli idi” diyor.
  Kuranda Hz Meryemin masum olduğu belirtiliyor bu ise ona çift cinsiyetli diye iftira ediyor.

  “Nuh(a.s.) 950 yıl yaşamadı” diyor.
  Kuran Hz Nuh’un 950 yıl tebliğde bulunduğunu beyan ediyor bu ise böyle bir şey yok diyor. Bak: (Ankebut/ 14-15)
  (11)- “Deniz ayrılmadı (Hz Musa a.s.)” diyor.
  Kuran Hz Musanın Allahın inayet ve kudretiyle denizi ikiye ayırdığını bildiriyor bu ilahiyatçı inkar ediyor.
  Bak: (Meryem/ 60-67)

  Kuran ve sahih hadislerle açıkça belirtilmiş bu haberleri inkar eden bir İlahiyatçı Müslüman Olabilir mi?

                               * * *
  “Hadislere Gerek Yok” diyen, “Kur’an’da Geçmeyen Hiçbir şeyi Kabul Etmem” diyen Ama Kur’an’da Geçmediği Halde Hz. Meryem Validemize Çift Cinsiyetli Diyen, Ne Dediğini Bilmeyen ehli sünnet dışı Biridir. Yanlışları Sayarak Bitmez…
  Mehmet Okuyan hıristiyan ve yahudiler gibi şu durumdaki muharref İncil ve Tevrat’ın bozulduğunu kabul etmez ve şunları ifade eder:
  “Üç kitap da eğer doğru okunursa ve doğru anlaşılırsa şartlanmış beyinlerin onları reddetmesi mümkün değildir. Zira üç kitabın sahibi Allahtır.” diyor.
  Mehmet Okuyan @okuyanmehmet

  1. Mustafa Karataş daha önce listemizde vardı ancak önceki söylemlerini artık söylemediği ve onları nakzeden söylemlerde bulunduğu için onu kaldırdık.

  1. TAKDİRİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.
   ALLAHU TEALA SİZİN GİBİ BASİRETLİ MÜMİNLERİN SAYISINI ARTISIN.

 11. Ama bir sürü dini anlayışlar var. Dini herkes istediği gibi anlayamaz demişsiniz ama dini yanlış anlayanlar da var. Herkes kendi anlayışına inanıyor.

  1. Bir sürü dini anlayışları bırakınız!
   Yoksa helak olursunuz!
   İslamı herkes kendi anladığı gibi anlamaya çalışırsa islamdan başka bir din çıkar ortaya.
   İslamı Kuranı en doğru anlayan ve bilen ve hadisleri ile açıklayan Peygamberimizin ve onun öğretilerini doğrudan Rasulullahtan alan ashabın anladığı gibi anlayan müçtehid imanlarımızın içtihadına uymamız şart ve elzemdir.. Kurtuluşumuz ehli sünnete sarılmaktır.

 12. İnsanlara müşrik diyemezsiniz.Allahın işine karışamazsınız.sız kul olduğunuzu unuttunuz.Mizan kurup insanları yaftalayamazsınız.Hıristiyanlar birçok farklılıkta tek yumruk olurken biz müslümanlar birbirlerimizi tüketmenin peşindeyiz.Din kimsenin tekelinde değil.Herkes anladığı gibi yaşar.sen güzel ahlaklı insan ol.Aslolan budur

  1. Biz gerçek müminleri kafir, müşrik münafık diye yaftalamıyor, Kuran’ın ayetlerine, Peygamberimizin hadislerine göre ve İslam alimlerinin Kuran ve hadislerden çıkardıkları hükme göre mümine mümin, kafire kafir, müşrike müşrik diyoruz.
   Demişsiniz ki; “Hıristiyanlar birçok farklılıkta tek yumruk olurken biz müslümanlar birbirlerimizi tüketmenin peşindeyiz”
   Hıristiyanlar madem birlik ve beraberlik içindelerse neden üç tane tanrıları var?
   Madem hayranlık duyduğun hıristiyanlar birlik içindelerse neden 104 tane birbirini tutmayan bozuk İncilleri var? Neden 1.Dünya savaşı ve 2. dünya savaşını yaptılar milyonlarca hıristiyan öldü?
   Demişsiniz ki; “Din kimsenin tekelinde değil. Herkes anladığı gibi yaşar.”
   Din, Allahın dinidir Biz kimseyi müşriklikle yaftalamıyoruz Kuran’ın ayetlerine göre ve Peygamberimizin hadislerine göre korumaya çalıştığınız zındıkların kafir olduğunu söylüyoruz.
   Dini herkes istediği gibi anlayamaz. O zaman o din anlayışı Allahın dini olmaktan çıkar şunun bunun dini olur.
   Siz hangi kafayla Kuran ve Peygamberimizin sözlerine kafa tutuyorsunuz?

 13. Sizden baska kımse kalmamıs, En doğru sızmısınız sımdı?
  pekı peygamberımızın kalbınemı baktın ? sözunu ne yapacağız?

  1. “Sizden başka doğru kalmadı mı?” sözünüzü sizin İslamı iyi bilmediğinize sayıyoruz. İslamın kırmızı çizgileri vardır. Bunları bilen bir kimse bu sayfada adı geçen küfrü bariz olan kimseleri asla savunamaz.
   Şunu iyi bilmelisiniz ki, Peygamberimizin “kalbine mi baktın” hadisi şerifi bu sayfamızda küfrü bariz olan kimseler için değildir. Bir savaş esnasında karşı taraftan bir savaşçının “ben müslüman oldum” demesine karşı öldürülmesinden dolayı Peygamberimiz o mücahide “Onu niçin öldürün” demesine karşı o mücahid, ” Ya Rasulullah o korktuğu için müslüman olduğunu söyledi” demitir. Buna karşı Rasulullah ona “Ne biliyorsun kalbini açıpta baktın mı” buyurarak o gaziyi ta’zir etmiştir. Bu sayfada adı geçen sapkın kafirlere gelince bunlar bile bile batılı savunuyor hakkı inkar ediyorlar.
   Kuran ve Peygamberimizin hadislerine göre bir kimse Kuran’ın tamamını veya Peygamberimizin mütevatür sahih hadislerini veya Kuran’ın bazı ayetlerini inkar ediyorsa İslam’ı inkar etmiş olur.
   Herhangi bir kimse veya sözde hoca müsveddeleri kaderi inkar ediyorsa, kabir hayatını inkar ediyorsa, şefaati inkar ediyorsa, cennet cehennem şu anda yok diyorsa, Kuran’a inanmayan hıristiyan ve yahudiler de cennete girecek diyorsa Kuran Allah kelamı değil diyorsa veya Peygamberin mucizeleri yok diyorsa bu ve buna inananlar ve bunları müslüman sayanların hepsi küfre girer.

 14. ALLAH Razı Olsun meydanı boş bulan Türkiyede milletin çoğunun inancını alt üst ettiler özellikle imam hatip ve ilahiyatlarda mezhepsiz öğrenciler yetiştirdiler kurdukları derneklerlede milletin beynini yıkayıp yanlış itkada sevk ettiler.Malesef bu durumda bizim
  diyanet uyudu hatta bu sapıklara destek oldu zaten siyasilerde oy gelsinde nolursa olsun anlayışı hakim iş kaldı size.

  1. Allahu teala da sizden razı olsun kardeşim.
   Dinde kim (ehli sünnet vel-cemaat yolunda) samimi ve doğru ilim sahibi ise Allahu teala dinini o kullarının vesilesi ile yayar ve korur.
   Öylesi alimlerin bulunmadığı zamanlarda ise o büyük alimlere tabi olan kulları vesilesi ile İslamı korur ve yayar. Sizleri ve bizleri bu mukaddes yola hadim eden Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.

 15. ALLAH RAZI OLSUN BU ŞEREFSİZLER TV EKRANLARINA ÇIKA ÇIKA MİLLETİN İTİKADINI BOZDULAR ZATEN İSTEDİKLERİ DE BU TEK DÜŞMANLARI BİZİM GİBİ EHLİ SÜNNET VE MATURİDİLİK.ALLAH BELALARINI VERSİN.YAZILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM.BUNLARIN KRİPTO OLANLARINI DA İFŞA EDİN ÖZELLİKLE DİYANET VE ÜNÜVERSİTE HOCALIK YAPANLARI.ALLAH A EMANET….

Bir cevap yazın