Hadiselerin İlmi (Olayların Bilimi)

Muhsin İyi 10.05.2013 / 15:34 tarihinde gönderilmiş Hadiselerin İlmi (Olayların Bilimi) Geleceği Bilme Merakı: Kim geleceğini bilmek istemez ki? Bunun için önemli bir parayı...

İTİKATTA MEZHEP KAÇ TANEDİR?

İslam Dini adı altında bir çok mezhep vardır. Ancak bunların sadece birisi sırat-ı mustkeîm üzere, diğerleri ise delalettedir. Bu hak mezhep, Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebidir....

Kadere İman Nedir? Cüzi İrade Nedir?

 Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat...

Bid’atler Ve Din Kardeşiği

     SORU 1: Allahu Teala buyuruyor ki “Mümin müminin kardeşidir.” Bu mealdeki ayeti kerimeyi nasıl anlamalıyız?   CEVAP:  Mü’minlerin kardeşliği hususunu anlatan ayetin meali âlisi: -"Müminler ancak...

Reenkarnasyon (Dünyaya tekrar geliş)

Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon; ölen bir insanın ruhunun başka bir insan bedeninde veya bir hayvan veya bir böcek bir fare olarak dünyaya geldiği inancıdır. İslam alimleri...

İsa Peygamber Dünyaya Tekrar Gelecek mi?

Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat...

İmam-ı Muhammed Şeybani

İmam-ı Muhammed Şeybani(k.s.) Hanefi Mezhebi Müctehidlerinin en önde gelenlerindendir.  İmam-ı Azam ve İmam-ı Yusuf’tan sonra içtihadlarından en çok faydalandığımız büyük bir İslam alimidir. İmam-ı...

İki Türlü Ecel Vardır

Yazan: Bekir Abdullah Keşke demek: Hz. Ebu Hüreyre anlatıyor: Peygamberimiz (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurdu: - “Kuvvetli (iman, azim, teşebbüs kabiliyeti bakımından güçlü) mümin, zayıf...

Abdulaziz Bayındır’a Reddiye-1

Abdulaziz Bey'in herhangi bir kaynak ya da delil sunmadan mezhep imamlarının içtihatlarını inkâr ettiğine şahit olmaktayız. Hatta kimi sohbetlerinde espri adı altında mezheplerle dalga...

Mezhepsizlere ve Mealcilere Reddiye – 1

Bu makale, hak mezhepleri ele almakla birlikte, hak mezheplerin ortaya çıkışı, mezheplerin gerekliliği, hak mezhepler arasındaki teferruat farklılıkları ve mezhepsizlerin hak mezheplere karşı yanlış...

MAHŞER YERİ

Allahü teâlâ, akıllı ve akılsız bütün insanları, çocukları,melekleri, cinnileri, şeytanları, diğer hayvan ve kuşları, kısaca göklerde ve yerde, karada ve denizde ne kadar büyük...

Küfürlü Sözler (Müstehcen Konuşmak)

     Bazı kimseler, müstehcen konuşuyor. Ayıp şeyler söylüyor. İnsanların ayıplayacağı çirkin işler yapıyor. Müslüman olan kimse, böyle şeyler yapar mı? Hadika’da buyuruluyor ki: Fuhuş,...

Riya Nedir?

Riya hakkında Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuştur ki: "Eş-şirkül-Hafî en-ya'meler-racülü limekânir-racüli(Camiüssağir) B.Hds.752) (Gizli şirk, insanların, halkın övgüsünü, menfaatini, saygısını kazanmak amacıyla yapılan amel ve...

Hıristiyan ve Yahudiler Müslüman Olmadan Cennete Giremez

SORU: Bir tarikat şeyhi, sadece:” LÂ İLÂHE İLLALLÂH” deyip,  “MUHAMMEDUN RASÛLULLÂH” demeyi kabul etmeyenlerinde, cennete girebileceğini söylemektedir. Bu görüş doğru mudur? CEVAP: Bu görüş yanlıştır. Böyle itikat edenler...

Mealciler

Bismillâhirrâhmânirrahîm NOT: Bazı İlahiyatçı hocalar eski alimlerin Kur’an mealini ve tefsirini okumaya karşı olduklarını sadece kendi yazdıkları kitapların okunmasını istediklerini söylüyorlar. Bunlar kesinlikle doğru söylemiyorlar....

Evliyanın Ruhlarından Himmet İstemek Caiz midir?

  BismillâhirrâhmânirrahîmHer hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealaya sonsuz hamdü senalar ve O’nun Rasulü Muhammed Mustafa’ya salat ve selamlar...