Bayrağı Bırakmayan Kahraman

 Mus'ab bin Umeyr, Uhud Savaşına katılıp sancağı taşıdı, büyük gayret ve kahramanlıklar gösterdi. Bu savaşta, Peygamber Efendimizin yanından ayrılmayarak saldıranlara karşı koyuyordu. İki zırh giyinmişti....

Ebü’l-Hasan Ahmed el-Kudûrî

Meşhur İslâm âlimlerinden, Ebü'l-Hasan Ahmed el-Kudûrî, önceleri katırcılık yapardı. Kalbine ilim öğrenmek arzusu düştü. Katırlarını sattı. Evinde hamile bir hanımı vardı. Bütün masraflarını görüp,...

Sabır

Peygamber aleyhisselâma (imân) nedir? diye suâl edildiğinde (sabırdır.) buyurdu. Sabrın büyüklüğü ve fazileti sebebiyle Kur'ân-ı kerîmde yetmişten fazla yerde sabır bildiriliyor. Sabredenlerin sevaplarının hesapsız...

Şeytanın Şeytanlığı

Şeytanlardan birisinin fikri, keyfi yerinde olan şeytandan gafil, sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadına takılmış. Şeytan orada nasıl...

Öfke Sabırla Yutulur

Allah’ın sevgili kullarından biri bir rüya görür; rüyasında kendisine şöyle denir: “Sabah olunca, karşına ilk çıkanı ye, ikinci çıkanı sakla, üçüncü çıkanın dileğini kabul...

EBU ZERR EL GIFARi R.A HAYATI…

SAHABE ALBÜMÜ'nden Ebû Zer-i Gıfârî, Mekke’nin ticâret yolu üzerinde yaşamakta olan Benî Gıfâr kabîlesindendir. Bunlar Arabistan’da bulunan diğer kabîleler gibi câhiliye devrinin her çeşit...

Firavunun Cesedi

Firavunun Cesedi Londra'da ki ünlü Britsh Müzesinin Mumyalar bölümünde sergilenen bir ceset 3000 yıl evveline aittir. Mumyalanmamıştır. Secde eder vaziyettedir. Bütün iç ve dış...

Kabirden Çıkan Ateş

     Büyük bir âlim olan Amr bin Dinar anlatır: Medine'de, birisinin kız kardeşi vefat etti. O kimse anlattı: -   Kız kardeşimi defnettiler. Kabri başından...

Kur’an Dinlemek

Kur'an okunurken susmak ve dinlemek namazın içinde imamla birlikte iken farz-ı ayındır. Namazın dışında iken farz-ı kifayedir.      Güzel sesli bir hafız Kur’an okuyordu. Kulağına...

Kıssadan Hisse – 1

DOSTLUK SINAVI Adamın birinin genç bir oğlu vardı. Bu delikanlı arkadaşlarının samimiyetine toz kondurmuyor, onlara çok inanıyordu. Bir gün babası oğlunu çağırarak: - “Oğlum...

Maymunun Başına Gelenler

Bir ormanda kendi halinde bir maymun yaşarmış. Bir gün bir tilkiye takılmış. Tilki için için maymuna kin beslermiş. Kendi kendine:”Bu soytarıdan intikamımı almalıyım.” demiş...

Musa (a.s.) Ve Fakir

Musa (aleyhisselam) bir gün sahrada yol alırken giyecek elbisesi olmadığı için kumlara gömülmüş fakir bir adam rastlar. Fakir: -” Ya Musa, bana dua et. Cenab-ı Hak...

Dervişin Sabrı

Vaktiyle bir derviş berbere gidip: - Vur usturayı berber efendi, der. Berber dervişin saçlarını kazımaya başlar ve diğer tarafa usturayı vuracakken, mahallenin kabadayısı içeri...

Sabrın Meyvesi

Hazreti Mevlana sabretmenin mükafatını şu sözler ifade etmektedir: Sen dua edersin; ama kabul olmuyor sanırsın! Ekmek almak için bir fırına gider beklersin. Beklerken fırıncı ile...

İNSANLARA HİZMET

İnsanlara hizmet ederek mal, para kazanıp yemek-içmek ve kullanmak da helâldir. Allahü teâlânın Peygamberleri bile böyle çalışmışlardır. Yusuf aleyhisselâm, bir peygamber olduğu halde, insanların...