Hac Nedir?

         1- HACCIN FARZİYYETİ:          Allahu Teala:      -"Oraya yol bulabilen insana, Allah için Kâ'be'yi haccetmesi insanlar üzerine Allah'ın bir hakkıdır." Âl-i İmran-97...

Oruç Nedir?

Topics: oruç, oruç nedir, ramazan, ramazan ayının önemi Oruç hakkında Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, mealen : – "Ey iman edenler! Oruç, sizden...

Zekat Nedir?

[caption id="attachment_1085" align="alignright" width="336"] Süleymaniye Camii, İstanbul[/caption] Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın...

Fitre

Fitre Sadakası: İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan Müslümanın fitre vermesi vacib olur. Nisaba malik değilse fitre...

İddet Beklemek

İDDET NEDİR? Talaktan veya feshden veya kadının kocası öldükten sonra, vaty veya halvet olunmuş zevcenin yeniden evlenmesi haram olan zamandır. Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde...

Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar

Sual: Eti yenen ve yenmeyen hayvanları, liste halinde bildirebilir misiniz? CEVAP Karada yaşayan hayvanlar ve kuşlar için, hadis-i şerifte şöyle bildirilmiştir: (Köpek dişi olan...

Hayz Süresinin Değişmesi

Kaide [kural]: Âdet zamanı belli olan, mesela 5 gün olan kadın, bir kere, başka sayıda, mesela 7 gün sahih kan görünce âdeti 7 gün...

Hayz ve Nisaf Bilgisi

HAYIZ KANI SÜRESİ Adet süresinin en azı üç gün, yani 72 saattir. En çoğu da on gün (240 saattir). Bu iki süreç arasında akan...

Faizli Alışverişler

Alışverişte faiz, genelde ağırlık veya hacimle ölçülen bir cinsten olan malların birbirleriyle takas edilmelerinde oluyor. Faiz olan ve olmayan alışverişlere bazı örnekler verelim: Faiz...

YENMESİ VE KULLANILMASI HARAM OLANLAR

Dünyada helâl olan şeyler, sayılamıyacak kadar çoktur. Haramlar sayılıdır. Yemesi, içmesi haram olan şeyler şunlardır: 1- Kendileri haram olan şeylerdir. Kendiliğinden ölmüş ve besmelesiz...

İstinca, İstibra, İstiska Nedir?

İstinca nedir? İstinca; önden ve arkadan necaset çıkınca, bu yerleri temizlemeye istinca denir. İstinca, sünnet-i müekkededir. Gaz, taş çıkınca temizlemek, yani taharetlenmek gerekmez. Her...

SEHİV SECDESİ

Secde-i sehv [yanılma secdesi], farzın gecikmesi, farzın tekrarı, vacibin terki, vacibin gecikmesi, vacibin tekrarı ve vacibin değişmesinden dolayı, o namazın sonunda yapılması gereken iki...

NAMAZI BOZAN ŞEYLER (Müfsitler)

NAMAZI BOZAN ŞEYLER: (Müfsidler) Sual: Namazı bozan şeyler nelerdir? CEVAP Namazı bozan şeylerden bazıları şunlardır: 1- Konuşmak. 2- Kendisi işitecek kadar gülmek. 3- Bir...

Namazın Vacipleri Ve Sünnetleri

NAMAZIN VACİBLERİ: 1- “Allah” diye başlamak farz, “Allahu Ekber” diyerek başlamk vaciptir.  Namazlarda fatiha okumak 2- Fatıhadan sonra zammı sure okumak. 3- Namazlarda farz olan...

NAMAZın FARZLARI

Namazın 12 farzı vardır: Bunun 6′sı namazın dışında, 6′sı ise namazın içerisinde bulunur.  A-NAMAZIN DIŞINDAKİ FARZLAR: 1- Hadesten Taharet: Bir kimse namaza başlamadan önce,...

Namazda Kıraatı Yanlış Okumak

Namazda yanlış okumak dört şekilde olabilir: 1- İrâb hatası, harekelerde ve sükunde olabilir. Mesela şedde hafif okunur, medler kısa okunur veya aksi olur. Mesela, Kâfirun...

Teyemmüm Abdesti

1- Önce cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet edilir. Teyemmüm ile namaz kılabilmek için, yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. İbadet olan bir şeyi, mesela,...