İddet Beklemek

İDDET NEDİR? Talaktan veya feshden veya kadının kocası öldükten sonra, vaty veya halvet olunmuş zevcenin yeniden evlenmesi haram olan zamandır. Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde...

Feraiz İlmi

Sual: Miras, taksim edilmeden, hissesini hediye caiz mi? CEVAP Hacim veya vezin ile ölçülen ortak malı ölçmeden hediye etmek faiz olur. Ev, tarla, kumaş,...

Tesettür, Türban ve Kadın

Günümüzde pek çok tartışmaya neden olan üç kelime: tesettür, türban ve kadın… Her ağızdan farklı bir yorum çıkıyor bu kelimelerle ilgili.. Tesettür ve türban...

Şeytanın Şeytanlığı

Şeytanlardan birisinin fikri, keyfi yerinde olan şeytandan gafil, sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadına takılmış. Şeytan orada nasıl...

Kul Hakkı Nasıl Ödenir?

SORU: Kul Hakkı Nasıl Ödenir? CEVAP: Üzerinde kul hakkı olan buna tevbe için, kul hakkını hemen ödemeli, onunla helalleşmeli, ona iyilik ve dua etmeli....

Öfke Sabırla Yutulur

Allah’ın sevgili kullarından biri bir rüya görür; rüyasında kendisine şöyle denir: “Sabah olunca, karşına ilk çıkanı ye, ikinci çıkanı sakla, üçüncü çıkanın dileğini kabul...

Hayz Süresinin Değişmesi

Kaide [kural]: Âdet zamanı belli olan, mesela 5 gün olan kadın, bir kere, başka sayıda, mesela 7 gün sahih kan görünce âdeti 7 gün...

Hayz ve Nisaf Bilgisi

HAYIZ KANI SÜRESİ Adet süresinin en azı üç gün, yani 72 saattir. En çoğu da on gün (240 saattir). Bu iki süreç arasında akan...

Hıristiyan ve Yahudiler Müslüman Olmadan Cennete Giremez

SORU: Bir tarikat şeyhi, sadece:” LÂ İLÂHE İLLALLÂH” deyip,  “MUHAMMEDUN RASÛLULLÂH” demeyi kabul etmeyenlerinde, cennete girebileceğini söylemektedir. Bu görüş doğru mudur? CEVAP: Bu görüş yanlıştır. Böyle itikat edenler...

EBU ZERR EL GIFARi R.A HAYATI…

SAHABE ALBÜMÜ'nden Ebû Zer-i Gıfârî, Mekke’nin ticâret yolu üzerinde yaşamakta olan Benî Gıfâr kabîlesindendir. Bunlar Arabistan’da bulunan diğer kabîleler gibi câhiliye devrinin her çeşit...

Evliyanın Ruhlarından Himmet İstemek Caiz midir?

  BismillâhirrâhmânirrahîmHer hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealaya sonsuz hamdü senalar ve O’nun Rasulü Muhammed Mustafa’ya salat ve selamlar...

İslamda Kadınları Dövmek Var mıdır?

Allahu Teala Nisa Suresinin 34. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır (mealen): – “Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar...

Firavunun Cesedi

Firavunun Cesedi Londra'da ki ünlü Britsh Müzesinin Mumyalar bölümünde sergilenen bir ceset 3000 yıl evveline aittir. Mumyalanmamıştır. Secde eder vaziyettedir. Bütün iç ve dış...

Kabirden Çıkan Ateş

     Büyük bir âlim olan Amr bin Dinar anlatır: Medine'de, birisinin kız kardeşi vefat etti. O kimse anlattı: -   Kız kardeşimi defnettiler. Kabri başından...

Yatma Adabı

Yatağa Yatma Adabı: Yatağa "Eûzü" ve "Besmele" okuyarak sağ ayakla girilmeli, sağ yan üzerine kıbleye karşı yatmalıdır. Sağ avucunu sağ yanağın altına döşeyip üç...