Peygamberin Mezhebi Yok Diyenler

Mezheb nedir? Mezheb kelimesinin dînî ıstılahdaki anlamı dînen tutulan yol demektir. Mezheb ifadesinin Kur’an’daki karşılığı “sırât”tır. Sıratın anlamı ise yol demektir. “Müstekîm” ise, dosdoğru demektir. Bu iki...

Kabir Ziyareti

KABİR ZİYARETİ NASIL OLUR ? Ölümü hatırlamak, ölüden ibret almak ve ahireti düşünmek için kabir ziyaret etmek sünnettir. Kendisinin de aynı hallere düşeceğini hatırına...

İbn-i Kayyım-ı Cevziyye Kimdir ?

Şam’da İbn-i Teymiyye’nin yetiştirdiği din adamlarından olup, İbn-i Teymiyye’nin Ehli Sünnet’e uymayan sapık düşüncelerine kapıldı. İsmi Muhammed b. Ebi Bekr olup, künyesi Ebu Abdullah, lakabı...

KADER (Alınyazısı)

Kader, İlahi yazgı, alınyazısı anlamlarına gelir.  Kader iki türlüdür: Kulların iradesinin sebep olmadığı İlahi yazgı ve kulların iradelerin sebep olacağı işleri Allahu Tealânın ezelde...

Miraç ve Kafirlerin Telaşı

Kâfirlerin telaşı ve soruları Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Mi’rac hadisesinden önce de, sonra da, defalarca ruhani mi’rac yapmıştır. Ruh ve bedenle yapmış olduğu...

Mezhepsizlik Fitnesi

Biraz İslami bilgiler edinen kilise birliğinin ve masonların maşaları, mezhepsiz de Müslümanlık olur,  diyorlar. O zaman adama "Fakültesiz ve hocasız da doktor, hakim, savcı ve...

Ölülerin Ruhlarına Kur’an Okunur mu ?

SORU: Hocam. Felsefeci sapkınlar Kur’an’a akıllarına göre mana verip, ölülere Kur’an okumanın bir yararı olmayacağı iddialarını,“Kur’an ölüler için değil, diriler için inmiştir.” (Yasin 70)...

Pozitif Ateizmin Gerçek Yüzü

      Pozitif ateist zihniyet; "Tanrı vardı da biz mi inanmadık" derler. Onlar bu sözlerinde kesinlikle samimi değillerdir. Evreni yaratan ezelî güç, yaratıp irade ve...

K A Z A ve K A D E R

 K A Z A  ve  K A D E R     İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi, Allahü...

Elfazı Küfür

Küfür Sözler: Müslüman bir kimseyi inançlı iken dinden çıkaran kalben benimsenen din hakkında oluşan şüphe ve dini inkar eden veya dine hakaret babından söylenen...

Ehli Sünnet İnancı

        İmam-ı Rabbani Müceddi-i Elf-i Sâni (kaddesallahu sirrahulakdes) hazretlerinin 1.cild 157. mektubundan: - "Ey mesud kardeşim! Bize ve size herşeyden önce lazım olan inancı,...

Büyüyü Bozmak İçin Ne Yapmalı.?

Yazan: Bekir Abdullah Büyü yapmak küfürdür. Büyüyü çözmek ise sünnettir. Felak ve Nas suresinin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler: 1- Müfessirler demişlerdir ki: "Rasulullah...

Vehhabilik Nedir ?

Vehhabiliği kuran, Mehmed bin Abdülvehhabdır. İngiliz casuslarından, Hempher’in tuzağına düşerek, ingilizlerin (İslamiyet’i imha) etmek çalışmalarına alet oldu. [İngiliz Casusunun İtirafları kitabında, Vehhabiliğin kuruluşu uzun...

Ateizmin Kör Noktası Kur’an’a Kör Kalmaktır

Yazan: Bekir Abdullah İslam düşmanları Kur’an-ı Kerimi anlamadıkları halde Kur’an hakkında olumsuz yorumlar yaparak güneşi çamurla sıvamak gibi nefeslerini boş yere tüketiyorlar. Bu az...

Allahu Teâlânın Subûtî (mânevî) Sıfatları

Allahu Tealanın Subuti (manevi) Sıfatları Sekizdir: 1- Hayat: Allahu Teala diridir.                  5- Kudret: Allah’ın kudreti sonsuzdur. 2- İlim: O Allah(c.c.) ilim sahibidir.       6- İrade:...